Ju
door Jury Diesz Sep 4, 2022 om 16:30
Geldzaken & recht

Opzeggen Personal Fitness Nederland, kan zeker wel!

Mijn dochter sloot vorige week een jaarabonnement bij Personal Fitness Nederland af voor 70 euries in de maand, dacht ze. Het blijkt per week te zijn. Nu wil ze er van af. Alhoewel in de algemene voorwaarden geprobeerd wordt om je van het opzeggen af te helpen (compleet met boete, dan wel "niet mogelijk"), zegt de wet iets anders over dit soort contracten namelijk dat het een "overeenkomst van opdracht" is. Laten dit type contracten nu ALTIJD opzegbaar zijn.


 


Goed om te weten mensen! Dit geldt ook voor andere personal training contracten. Mijn buuf had het ook en had geld nodig en kreeg uiteindelijk al het vooruitbetaalde geld terug. Kan ze de gasrekening weer betalen.

2890 10 Rapporteer
ne
door neodutchio - Sep 4, 2022 om 16:57
4759 Antwoorden / 12 Vragen
0

Altijd opzegbaar? Als er een termijn is afgesproken, dan is het echt niet zomaar opzegbaar. Wel als er aantoonbare redenen zijn, zoals een wanprestatie of het niet nakomen van afspraken.

Sjoppy.
door Sjoppy. - Sep 4, 2022 om 17:03
6535 Antwoorden / 3 Vragen
2

Volgens mij kan opzeggen binnen een bepaalde tijd.

Annuleren en tussentijdse opzeggen
a. Indien je nog niet bent begonnen aan de trainingen en/of mental coaching sessies en er nog geen 14 dagen zijn verstreken sinds het afsluiten van de overeenkomst, heb je het recht om de overeenkomst door middel van een aangetekende brief, gericht aan de Personal Fitness Nederland vestiging waar je de trainingen zou gaan volgen, te ontbinden. Je bent dan een vergoeding verschuldigd in verband met de intake die is uitgevoerd, ter hoogte van acht maal de dan geldende weekprijs van het kortste lidmaatschap.
b. Tussentijds opzeggen is in principe niet mogelijk. Slechts in zeer bijzondere situaties kan Personal Fitness Nederland besluiten een tussentijdse opzegging te accepteren; dit is uitsluitend ter beoordeling van Personal Fitness Nederland.

https://www.personalfitnessnederland.nl/wp-content/uploads/2021/12/algemene_voorwaarden_annuleringsbeleid_pfn.pdf
 

panter22
door panter22 - Sep 4, 2022 om 18:29
6600 Antwoorden / Vragen
0

Heeft je dochter opgezegd per aangetekende brief? En is de opzegging geaccepteerd.
Staat in haar contract opdrachtgever en opdrachtnemer?

Ju
door Jury Diesz - Sep 13, 2022 om 18:49
2 Antwoorden / 1 Vragen
0

Ik zie dat ik mijn stelling niet goed geschreven hebben omdat er nog steeds mensen reageren dat opzeggen niet kan. Het kan zeker wel! Het is namelijk dwingend recht. Net zoals huurrecht en arbeidsrecht: wat je onderling afspreekt in een getekende overeenkomt en/of algemene voorwaarden is daardoor ONDERGESCHIKT en eenvoudig ongeldig te verklaren doordat het niet aan de wet voldoet.

Boek 7 Artikel 408 (7:408 BW)

Opzeggen overeenkomst van opdracht

  1. De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
  2. De opdrachtnemer die de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan, behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts opzeggen, indien zij voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt.
  3. Een natuurlijk persoon die een opdracht heeft verstrekt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is, onverminderd artikel 406, ter zake van een opzegging geen schadevergoeding verschuldigd.


https://wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7-artikel-408-opzeggen-overeenkomst-van-opdracht/ne
door neodutchio Sep 13, 2022 om 20:14
4759 Antwoorden / 12 Vragen

Als ik een tijdelijk contract heb met een werkgever kan ik enkel eerder opzeggen als dat in de overeenkomst is opgenomen. Ik kan niet na 3 maanden al opzeggen als ik een jaarcontract heb.

En ook bij tijdelijke huur van een woning is tussendoor opzeggen enkel in speciale gevallen mogelijk: Klik hier.

I
k heb meer vertrouwen in het juridisch loket dan in u.

ne
door neodutchio Sep 13, 2022 om 20:24
4759 Antwoorden / 12 Vragen

Aan een overeenkomst van opdracht kleven behoorlijk wat voorwaarden. Zo zal de personal trainer niet in dienst mogen zijn van wie dan ook. Het geldt enkel voor freelancers of zzp'ers. 
Bij het opzeggen wil het niet zeggen dat er ook geen kosten meer verschuldigd zijn. Er moet betaald worden voor wat al gedaan is, maar er kan ook een schadevergoeding geeist worden. De personel trainer heeft tijd vrij gehouden en kan dit alsnog als rekening indienen.

rj
door rjw Sep 13, 2022 om 22:04
2806 Antwoorden / 5 Vragen

Artikel 406 is ook van toepassing.

Ju
door Jury Diesz Oct 7, 2022 om 06:05
2 Antwoorden / 1 Vragen

Lid 3 van het artikel is er heel duidelijk in: er mogen bij opzeggen van een overeenkomst van opdracht GEEN kosten in rekening worden gebracht, tenzij jij de "opdracht" (als in overeenkomst van "opdracht") hebt verstrekt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Als gewone particulier die deze opdracht verstrekt zijn deze kosten dus niet van toepassing. Teken je het contract in bijv. de hoedanigheid van je KvK inschrijving dan kan het zo maar anders zijn (al zullen ze wel moeten specificeren welke kosten er dan al gemaakt zijn: als het zo ver komt dat ze voor de rechtbank komen zullen ze moeten bewijzen wat ze eisen...

Verder: de enige overeenkomst die huurrecht en arbeidsrecht hebben met de "overeenkomst van opdracht" (verbintenissenrecht) is de dwingendrechtelijke aard er van. Verder is het appels met kokosnoten vergelijken. Ik raad het af om met zulke vergelijkingen conclusies te trekken.

panter22
door panter22 - Sep 14, 2022 om 07:21
6600 Antwoorden / Vragen
0

Hoe is het afgelopen met de opzegging van je dochter?

Ju
door Jury Diesz - Oct 3, 2022 om 18:09
2 Antwoorden / 1 Vragen
1

Ze doen wel moeilijk en verwijzen naar hun voorwaarden. Mijn dochter is gewoon niet meer naar de afspraken gegaan en ik heb de manager van het filiaal een brief gestuurd en verwezen naar het artikel in de wet, met als toevoeging dat de kosten en de slecht naam door hen op de koop toe genomen zal moeten worden als ze niet overstag gaan. En dat gingen ze, compleet met terugbetaling van het desbetreffende deel vooruitbetaald abonnementsgeld.

 

Do not underestimate the power of dwingend recht.

panter22
door panter22 Oct 4, 2022 om 07:14
6600 Antwoorden / Vragen

Fijn dat het gelukt is. Bedankt voor de tip.

va
door vanlotjegetikt Oct 4, 2022 om 09:40
681 Antwoorden / Vragen

Ik ben benieuwd hoe de brief juridisch is opgesteld waardoor Personal Fitness alsnog het contract met terugwerkende kracht heeft beëindigd. En dan bedoel ik hoe de brief technisch geschreven was omdat dit soort zaken eigenlijk nooit lukken.

Ju
door Jury Diesz Oct 7, 2022 om 06:12
2 Antwoorden / 1 Vragen

Mensen maken het in hun hoofd op voorhand al groter dan het in werkelijkheid is en haken alleen daarom al af. Het enige wat je nodig hebt is een bewijs (aangetekend versturen) van je opzegging. Het heet niet voor niets "dwingend recht". Het probleem is niet van degene die de overeenkomst heeft getekend, het probleem is van Personal Fitness Nederland. Overigens proberen ze via de voorwaarden jou te doen denken dat je opzegging aan allerlei voorwaarden dient te voldoen. Dat is niet het geval bij dwingend recht. Wat bij dwingend recht in de wet staat gaat boven wat in het contract of voorwaarden staat.

Als je eenmaal hebt opgezegd, kan je gewoon achterover leunen. Als ze gaan procederen voor het nakomen van de overeenkomst (en zo gek zijn ze echt niet), gaan ze nat en zullen ze alle kosten van de procedure ook nog moeten betalen.

ne
door neodutchio Oct 7, 2022 om 07:23
4759 Antwoorden / 12 Vragen

De manager van het filiaal een brief gestuurd? Uw dochter had geen overeenkomst met de manager, maar met een zelfstandig ondernemer die zijn diensten aanbied. Dat is namelijk de voorwaarde voor wat u hier zegt. Een overeenkomst van opdracht is altijd met een zelfstandige, nooit met een werknemer. U hebt dus ook nog eens de brief naar de verkeerde gestuurd.
Verder kan het ook gewoon een kosten baten verhaal zijn dat ze uw verhaal voor zoete koek nemen. Om het geldige halen is er tijd en geld nodig. Vaak is niets doen goedkoper. Daarnaast chanteerd u hen, niet bepaald netjes.

De wet is inderdaad duidelijk beschreven, echter lees ik nergens in uw verhaal dat die wet hier van toepassing is. Sterker, door derden er in te betrekken staat uw relaas enkel zwakker.

panter22
door panter22 Oct 7, 2022 om 09:00
6600 Antwoorden / Vragen

De werknemer kan een zzp er zijn. Je weet niet  hoe de arbeidsovereenkomst in elkaar zit en dat hoef je ook niet te weten. Belangrijk is dat de brief is aangekomen. En dat is het geval.
Er kunnen nog andere overwegingen zijn geweest. Maar dat maakt niet uit. Dochter is van de overeenkomst af.

va
door vanlotjegetikt Oct 7, 2022 om 09:55
681 Antwoorden / Vragen

Ik ben van mening dat  het relaas van Ts een verkapte reclame is.

Ju
door Jury Diesz Nov 19, 2022 om 18:48
2 Antwoorden / 1 Vragen

@Neodutchio: om die reden is mijn missie dan ook vast gelukt.... Maar u hebt gelijk, de brief is naar de eigenaar (KvK nummer) van het filiaal gegaan. En laat het tevens de manager zijn.


Het enige waar men voor hoeft te zorgen, is dat je kunt aantonen dat je de brief verzonden hebt. Het beste verstuur je deze (ook) aangetekend.

ne
door neodutchio Nov 19, 2022 om 19:36
4759 Antwoorden / 12 Vragen

Dan had de brief net zo goed naar de koning gestuurd kunnen worden. De eigenaar van het filiaal, tevens de manager, is niet de persoon waarmee uw dochter een overeenkomst mee had. 
De reden dat uw trucje gelukt is lijkt meer op ontwetendheid van de manager of vanuit een kosten-baten analyse. Maar dan val ik weer in herhaling. Feit blijft dat een overeenkomst van opdracht enkel met een zzp'er afgesloten kan worden.

PTN slachtoffer
door PTN slachtoffer - Jan 2, 2023 om 23:38
2 Antwoorden / 1 Vragen
0

Beste Jury Diesz, 
Ik zit ook met hetzelfde probleem. Ze hebben mijn dochter vandaag gedwongen om een inschrijf formulier in te vullen en te tekenen. Nu zit ik met mijn handen in de haar omdat ik niet weet hoe een opzeggings brief geschreven moet zijn en hoe kan ik bewijzen dat ik een opzeggings brief gestuurd heb. Ik kan een lege blad aangetekend sturen en stellen dat het een opzeggings brief is.
Ik heb uw posts gelezen maar ik kan toch niet uit komen. Kan je mij wat advies geven?

PTN slachtoffer
door PTN slachtoffer - Jan 3, 2023 om 16:33
2 Antwoorden / 1 Vragen
0

Hoi, heeft iemand anders dan Jury Diesz hiermee gelukt?

Av
door Avg67 - Jan 6, 2023 om 08:43
1 Antwoorden / Vragen
0

Goedemorgen, ik zit met hetzelfde euvel van te willen opzeggen. Ook ik ben gewezen op hun voorwaarden dat dit volgens hen in principe niet mogelijk is. Nu heb ik het artikel uit het wetboek hier genoemd oom gelezen, echter heb ik daar een vraag over. Onder het tweede kopje staat vermeld, dat opzeggen vanuit de opdrachtnemer slechts mogelijk is indien het een contract van onbepaalde tijd.betreft. Helaas is mijn contract bepaald namelijk de duur van een jaar. Dus..nu vraag ik me af of deze wet wel van toepassing is. Ik ben inmiddels al maanden geld betalen verder. Is het inmiddels gelukt bij iemand? 

 

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

schiphuis
schiphuis - Feb 7, 2023 om 19:25
Elektronica & tv
An
Anoniem64 - Feb 7, 2023 om 16:28
Geldzaken & recht
HHP andumedic, Persoon die de huurovereenkomst (geen koop) is overleden.

HHP andumedic, Persoon die de huurovereenkomst (geen koop) is overleden.

Persoon die de huurovereenkomst met HHP is aangegaan is overleden en HHP wil de overeenkomst (geen koop of lease) niet ontbinden maar doorgeven aan weduwe.
De weduwe heeft hier niets aan en kan dit ook niet opbrengen. Mag HHP dit zonder meer op deze manier doorzetten? Lees meer

Ko
Koekepeer1 - Feb 7, 2023 om 14:25
Geldzaken & recht

Mag je werken bij nieuwe baas terwijl je vakantie hebt van oude baas?

Ik heb volledig vakantie genomen. Dus niks meer te doen. Ik krijg uitbetaald vanaf 1 maart maar doe wat dingen in februari voor de nieuwe baas. Moet ik dat oude baas melden? Kan oude baas er achter komen? Moet omdat ik nieuwe baan anders niet krijg. Ik heb geen ww rechten opbouw voldoende om uitkering te krijgen. Ik krijg dus geen loon uitbetaald in februari van nieuwe baas.

Ik krijg va ... Lees meer