Josbrinkie
door Josbrinkie Nov 11, 2022 om 01:06
Geldzaken & recht

Slachtoffer Gemeentelijk beleid


Ik ben het slachtoffer geworden van diversen strafbare feiten waar UWV den BOsch tesamen met gemeentelijk bestuur den Bosch verantwoordelijk gehouden kan en of mag worden. Ik ben inmiddels goed ingelicht over het juridische gebeuren . Ik weet dat er voor overheidsinstanties  immuniteit op strafvervolging  geldt . Dit neemt niet weg dat daar in mijn geval ernstig misbruik van word gemaakt. 

Het is mij volstrekt onduidelijk dat een gemeenten als den Bosch kan doen en laten wat hij wilt . Er is geen onafhankelijk toezichtcommissie die toezicht houd op ambtverzuim en vele andere zaken waar veel onrecht mee gemoeid is .  Na zelf op onderzoek uit geweest te zijn . Blijken alle provincies en gemeenten in Nederland zo'n onafhankelijk toezichtcommissie aanwezig te zijn, op de provincie Noord Brabant na . 
Wat ook erg vreemd is, dat is dat alle burgers binnen provincies in Nederland met onrecht bij de Nationale Ombudsman hun beklag kunnen doen. Wederom ook dit geld niet hetzelfde voor de provincie Noord Brabant.  Daar hebben ze weer een aparte Ombudscommissie den BOsch. 

Dit vertel ik u omdat mijn verhaal zeer uitzonderlijk is en ook zeer schrijnend. 
Hoe kan het zo gebeuren als een persoon geen schulden problematiek heeft en er ook geen sprake is van problematiek met verslavingen, dat de stabiliteit waar dus ''wel'' sprake van is , dat deze niet gewaarborgd word door gemeenschappelijke instanties te den Bosch  er alles aan gedaan word om een omgeving te creeren met beperkingen en in later stadium hier AMbulante Zorginstanties ook weer hun deel aan gemeenschappelijke subsidies op mogen eisen.  
Hoe kan het zo gebeuren dat instanties als Maatschappelijke opvang burgers zonder een dak of verblijfplaats , deze zelf op eigen initiatief de status ''CRISIS" aan doen meten. Hiermee al veel rechten van de burger verloren gaan . Zijn woord ieder geval vanaf dat moment helemaal geen waarde heeft en ook niet gaat krijgen. Ik spreek uit ervaring . Om uit handen te blijven van dit verschrikkelijk beleid te den Bosch , ben ik in de afgelopen 8 jaar tijd al 3 keer dakloos geweest en 17 keer verhuist geweest . waarvan 3 verschillende gemeenten . Door veelvoudig slachtoffer geweest te zijn van meerdere strafbare feiten door gemeentelijk bestuur  ben ik de afgelopen 4 jaar letterlijk alles vast gaan leggen en dit gaan te vergelijken met andere jaren . 
Hierdoor komt duidelijk een patroon naar voren dat het steeds weer opnieuw maar om 2 ding draait . Gemeentelijke subsidies innen , En ten kosten van alles het gemeentelijk belang behartigen. Er is teveel gebeurd om dit te omschrijven . Maar het geen wat mij de laatste 5 weken is overkomen , daar lusten de hionden geen brood van en daar word dan ook al het mensenrecht mee geschonden .Ik ben er ook radeloos door geworden en behoorlijk levensmoe 

voorzover ik dit al was door het verleden , vraag ik me af wat nu te doen . 
Mijn ziektewet loopt binnenkort af . Inmiddels is er weer spraken van stabiliteit in mijn leven. Geen problematiek schulden en of verslavingen , wel met mijn gezondheid . Voornamelijk de psychische klachten. 


5 weken geleden werd ik onder dwang gezet om mee te werken aan psychologisch onderzoek . Dit totaal overbodig was. Toch werd ik dit verplicht . 
Ik heb dit geweigerd en ook nergens voor getekend , ook geen toestemmingsverklaring die je door psycholoog en of psychiator krijgt toegereikt om te tekenen. Ik ben uit angst wel langs Psyon geweest die vaag genoeg elke afspraak een ruimte huren in Eindhoven . Vreemd genoeg ook geen hoofdkantoor is in Nederland. Omdat ik maar al te goed van te voren wist hoe zij te werk gaan. (Zie google ''UWV PSyon problemen '') Ben ik zeer voorzichtig naar afspraak geweest om nog maar even duidelijk te zijn dat ik geen toestemming verleen om rapportage op te stellen . Nu komt het .

Omdat een pschychiator er voor kiest toch dingen op te schrijven heb ik de ruimte na een kortye periode verlaten . DIt om escalatie te voorkomen . Ernstig overstuur door de zeer vreemde gang van zaken en bang over wat er nog komen gaat.
2 dagen later krijg ik stiekem per mail een concept rapportage binnen wat die vershcrikkelijke man dus verzonnen heeft . 11 paginas lang . ZOnder toestemmingsverklaring , zonder feedback huisarts en ook geen feedback medisch dossier zonder vragen lijst goed en correct te ghebben ingevuld is er toch besloten een officieel rapport van te maken en dit door te sturen naar UWV den Bosch om deze vervolgens mee te nemen in een beoordeling WIA uitkering. Het verhaal word nog sterker want. Na veelvoudig dat PSYON een verzoek verstuurd te hebben waarin staat aangegeven dat ik een nietig verklaring wil krijgen over dat mijn gegevens vernietigd gaan worden . Word dit door PSYON beantwoord met de politie midden Oost brabant . Want wat blijkt nu . PSyon vond het zo nodig mij aan te merken als stalker. Inmiddels ik ook al bekend ben met het feit dat als een machthebbende partij geconfronteerd word met zijn eigen zwakzinnigheid en al het strafbare waar zij voor vernatwoordelijkzijn . Proberen deze zelfde instanties de rollen om te draaien . Dit ook vrij maklkelijk gaat omdat er macht misbruikt word . Maar goed ,  Ik krijg dus uit het niets politie aan mijn duur . Deze nemen een ''stop gesprek af'' aan de deur. Het verdriet wat er dan speelt s niet met pen te beschrijven . Het word nog erger 

Ik krijg contact met hoofdkantoor UWV amsterdam klachten regeling . Deze starten een onderzoek . Wat blijkt nu. De ambtenaar UWV arts heeft alles op eigen initiatief in gang gezet . Dit houd dus in dat het hele verhaal PSYON dwang en drang , verzonnen rapport etc etc . Daar is niets van geregistreerd en daarom kon UWV Amsterdam ook niets over terug vinden in de bestanden . Er is dus hevig sprake van ID fraude en valsheid in geschrifte  . 

Die man zou ondervraagt woirden waarom hij dit heeft gedaan . Ik zelf hoor helemaal niets meer . Ook krijg ik mijn gegevens niet terug en word het rapport wat verzonnen is 11 paqginas lang, onder geen enkele voorwaarden vernietigd . Geen verklaringen geen communicatie mogelijk ivm vals beschuldig geweest te zijn als stalker zijnde . 

Als ik nu het UWV den BOsch bel en om informatie vraag anderzijds de stelling voorleg
''Ik ben afhankelijk gemaakt door het UWV den BOsch . Inmiddels letterlijk krankzinnig gemaakt door diversen vormen van psychische mishandelingen . UWV den BOSch . Gaat u de stabiliteit waar nu nog sprake van is waarborgen door de cliënt WIA  uitkering te geven ?" 
Dan krijg ik hier geen antwoord op terug . DIt geld het zelfde voor het volgende . 
UWV Amsterdam geeft aan dat er helemaal geen onderzoek nodig was en dat dit allemaal onder de tafel door is georganiseerd 
Dit houd in dat ik niets met PSYON  te maken heb maar ook vice versa PSYON heeft niets met mij te maken .
Daarom is het noodzaak dat mijn gegevens daar vernietigd gaan worden . 
''Krijg ik een nietig verklaring over dat mijn gegevens vernietigd zijn '' 
Nee ik krijg nu van niemand nog een antwoord . We zijn er mee bezig 

VAnwege een afschuwelijk verschrikkelijk intern beleid ,zijn ze op dit moment er alleen maar mee bezig om het plan te verzinnen om zich zelf vrij te pleiten van al het strafbare wat er in de afgelopen 5 weken gebeurd is . Het is zelf zo erg dat de advocatuur te den Bosch hierover is ingelicht. Daardoor ik mijn toevoeging op advocaat civiel recht misloop . Even terug komend op ''Alles over hebben om het gemeentelijk belang te blijven behartigen ''
Dit is ongekend en niet okay hoe er met mij word omgegaan. Als ik echt pech heb , dan bestaat er een mogelijk heid dat er dmv valse rapportage ik de restvan mijn leven in een gesloten inrichting terecht kan komen .  Want als datgeen wat ik de afgelopen 5 weken zo makkelijk gaat / Zo simpel iemand zijn toekomst bepalen door een vervalst rapportt opgesteld door corrupte psychiators . Dan bestaat er nog weinig in het leven wat waarde heeft . Vooral omdat ik zelf er letterlijk alles voor over heb gehad om huisvesting te krijgen. Ook alles weer stabiel heb weten te krijgen . 

Miscchien dat er toch iemand bestaat waarbij ik hiermee terecht kan . 
Waar kan ik terecht met de feiten open en bloot op tafel tesamen met alle gegronde bewijzen die ik afgelopen 4 jaar heb verzameld . Ik vraag niet zozeer hulp voor mezelf . Mijn planen zijn zoiezo al gemaakt , wat er ook te gebeuren staat . Het gaat er vooral om dat er toezicht komt binnen dit verschrikkelijk beleid en of belang . Iedereen speelt onder 1 DAK Politie ombudscommissie juridisch loket , raad van rechtbijstand den Bosch zelf slaachtofferhulp trekt zich terug zodra ik mijn naam noem. Iedereen weet van deze situtie af . Gemeentschappelijke overheidsinstanties maken hun problemen de mijne en geen hond die daar iets mee durft te doen . Mensen met een beetje inlevingsvermogen beseffen goed dat dit onacceptabel mensonterend en zeker niet sociaal . 

1356 13 Rapporteer
Geboren Amsterdammer
door Geboren Amsterdammer - Nov 11, 2022 om 01:50
1363 Antwoorden / 26 Vragen
2

Geachte Jos,

Kunt u,ter verduidelijking van uw vraag,iets meer informatie geven? :

Heeft u op dit moment een advocaat?

Wordt u voor uw psychische klachten behandeld door de GGZ in Den Bosch?

Is uw huisarts van alles op de hoogte?

getty
door getty Nov 11, 2022 om 08:06
4050 Antwoorden / 10 Vragen

Nog meer?

sira
door sira Nov 11, 2022 om 09:08
1576 Antwoorden / 24 Vragen

Verhaal is nu al te lang om helemaal te lezen

rj
door rjw Nov 12, 2022 om 08:14
2786 Antwoorden / 5 Vragen

Het verhaal is inderdaad idioot lang maar TS zegt eigenlijk niets.

Ja
door JannyBoe Nov 12, 2022 om 10:02
180 Antwoorden / Vragen

Als je het goed leest staat er juist heel veel.

getty
door getty - Nov 11, 2022 om 08:06
4050 Antwoorden / 10 Vragen
0

Bespreek het met uw advocaat. Wij kunnen hier niets mee.

Ma
door Mabelle - Nov 11, 2022 om 09:33
125 Antwoorden / Vragen
0

[edit redactie, graag ingaan op het aan de orde gestelde, of je onthouden van commentaar]

heremietkreeft
door heremietkreeft - Nov 11, 2022 om 10:32
16385 Antwoorden / 201 Vragen
1

U heeft kennelijk een klacht m.b.t. overheidsbeslissingen. Zie dan het volgende waar u formeel terecht kunt: https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/klacht-indienen-over-overheidsinstantie  en deze https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/klacht-indienen-bij-de-nationale-ombudsman indien u er met genoemde overheidsinstanties niet uitkomt.

M.b.t. UWV zie ook nog deze: https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/klachten-bezwaar-beroep/ik-heb-een-klacht/index.aspx
 en inzake psychiaters: https://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/klachtenregeling  (Ned. Vereniging voor Psyciatrie) 

Ergo, veel mogelijkheden om te proberen om te benaderen. Ik heb echtrer noig één opmerking die hierbij ook van belang kan zijn, kent het spreekwoord: 'het is de toon die de muziek maakt'. 

il
door iljaha - Nov 11, 2022 om 11:04
166 Antwoorden / 3 Vragen
4

Geachte,
U geeft aan slachtoffer te zijn van gemeentelijk beleid (gemeente Den Bosch). U mist een klachtenprocedure bij de provincie Noord-Brabant, u bent het niet eens met een onderzoek naar arbeidsongeschiktheid door Psyon op opdracht van uitkeringsinstatie UWV. Dit maakt uw verhaal wat warrig.

Als men zich aanmeldt bijj het UWV voor inkomensondersteuning, gaat men akkoord met de voorwaarden die UWV stelt (in geval van werkloosheid bv het bijhouden van een sollicitatie-dossier). Ik kan me voorstellen dat als u zich beroept op arbeidsongeschiktheid op psychische gronden, het UWV een deskundige inhuurt om uw claim te kunnen beoordelen, in dit geval dus een deskundige via Psyon. Dat u de concept-rapportage per e-mail heeft ontvangen, getuigt volgens mij niet van stiekem gedrag, eerder van transparantie. Voor uw andere beschuldigingen over identiteitsfraude en valsheid in geschrifte zie ik in uw verhaal geen grond.
Dat zelfs bureau slachtofferhulp zich terugtrekt als u uw naam noemt, geeft wellicht aan dat u door hen niet geholpen kunt worden en dat die boodschap niet bij u doordringt.

Als ik u was zou ik contact opnemen met uw huisarts, want dat u hulp nodig heeft lijkt mij duidelijk, al is dat waarschijnlijk op een ander vlak dan uw boosheid op instanties. Veel succes.

 

Ja
door JannyBoe - Nov 11, 2022 om 11:30
180 Antwoorden / Vragen
2

Hallo Jos, één ding uit uw schrijven ken ik van zeer nabij: het inschakelen van een psychiater door het UWV waar vervolgens een rampzalig en irreeel rapport uit rolt. En het daaraanvasthouden door de betrokken instanties. Niet te verteren en je voelt je compleet machteloos. Als een psychiater eenmaal iets opgeschreven heeft kom je daar zo goed als onmogelijk vanaf want een psychiater heeft altijd gelijk.

Wat in dit soortgelijke geval gebeurd is dat degene die het betrof zelf een psychiater heeft ingeschakeld voor een onafhankelijk rapport.
En dat heeft heel goed gewerkt.
Bespreek dat eens met uw advocaat/de mensen die u bijstaan.

Succes en sterkte!

ro
door ronny530 - Nov 12, 2022 om 11:05
2210 Antwoorden / 41 Vragen
3

Ik ga er even hard in want u heeft de problemen waar u nu tegenaan loopt zelf veroorzaakt en als er hulp geboden wordt niet mee wenst te werken. Het UWV is een landelijk opererende uitkeringsinstantie die los van welke gemeente dan ook handeld, de gemeente is niet verplicht dak of thuislozen van onderdak te voorzien maar kan indien mogelijk op verzoek van die dak of thuislozen wel instanties zoals het leger des heils of naar een andere opvang verwijzen en uiteraard dient degene die hulp vraagt dat ook te willen maar vaak is dat niet zo omdat de ernst van de zaak niet in geziet wordt. Pas als de boel escaleert en de politie van mening is dat u een gevaar voor u zelf of voor anderen bent kan de burgemeester u gedwongen op laten nemen in een zorginstelling. Uw klacht betreft een onderzoek van het UWV die de mate van arbeidsongeschiktheid vast wil stellen en u vind dat onderzoek klinklare onzin en weigert mee te werken met als gevolg dat uw ziektewet uitkering gestopt gaat worden. Gevolg is dan door toedoen van u zelf geen geld meer gaat krijgen en dakloos op straat te komen staan m.a.w. zoek het zelf maar uit omdat u zelf die keuze heeft gemaakt.

ju
door juliomariner - Nov 12, 2022 om 18:02
1018 Antwoorden / 2 Vragen
2

@redactie volgens mij hebben we deze TS hier al eerder gezien en bleek toen dat a. Zijn verhaal moeilijk te controleren is en b gewoon niet klopte.
Daarna begon TS ook te schelden en dreigen.
Ook toen ging het om een wazig verhaal van ts die met allerlei instanties problemen had en vooral de gemeente Eindhoven

Tim b
door Tim b - Nov 12, 2022 om 18:33
2 Antwoorden / Vragen
3
HenkDeZevende
door HenkDeZevende - Nov 12, 2022 om 20:20
1351 Antwoorden / Vragen
0

[edit redactie, graag ingaan op het aan de orde gestelde, of je onthouden van commentaar]

Ja
door JannyBoe - Nov 13, 2022 om 09:46
180 Antwoorden / Vragen
0

Ik zie je hier voor de eerste keer een bericht plaatsen. Ik ga af op wat er staat. Dat is een vreselijk verhaal van iemand die in nood is.
Ik snap eerlijk gezegd niet waarom iemand op deze website hier een 'diagnose' op plakt. Probeer het je alstjeblieft niet aan te trekken.
Als ik je verhaal goed lees is dat nou net een van de problemen.
Nogmaals sterkte.

ju
door juliomariner Nov 13, 2022 om 14:46
1018 Antwoorden / 2 Vragen

Helaas laat u zich uit medelijden verblinden.
Deze TS heeft dit verhaal al meerdere keren hier en elders gepost. Telkens is het topic verwijderd omdat het verhaal gewoon niet bleek te kloppen en en als TS daarmeegeconfronteerd werd begon TS te schelden en dreigen.

Ozymandias
door Ozymandias - Nov 13, 2022 om 18:26
37 Antwoorden / Vragen
0

Zoals wel vaker voorkomt zijn mensen die psyschische hulp nodig hebben geneigd deze te negeren en te weigeren omdat ze denken zelf beter te weten wat goed voor ze is. 

Helaas is de realiteit dat de hulp niet per se leuk hoeft te zijn. Iets met zachte heelmeesters en stinkende wonden. Pyschische problemen zijn ook geen exacte wetenschap en vaak iets wat alleen met trial and error toegepast dient te worden.

Ja
door JannyBoe Nov 14, 2022 om 09:05
180 Antwoorden / Vragen

Leg deze uitspraken eens voor aan opgeleide mensen die dagelijks als psycholoog of psychiater werken.

Ja
door JannyBoe Nov 14, 2022 om 10:39
180 Antwoorden / Vragen

Dit onderzoek van et Trimbos Instituut is zeer lezenswaardig.
Dan weet je wat de 300000 mensen met serieuze psychische aandoeningen tegenkomen aan onbegrip en vooroordelen.

Ozymandias
door Ozymandias Nov 14, 2022 om 11:50
37 Antwoorden / Vragen

Dat artikel doet helemaal niets af aan wat ik zeg. Begrip voor de problemen hebben is niet het zelfde als de constatering dat mensen met die problemen niet alijd bereid zijn de benodigde hulp te aanvaarden. En ik spreek uit ervaring want ik ken mensen uit die wereld, zowel hulpverlener als hulpbehoevende.

Ja
door JannyBoe Nov 14, 2022 om 12:48
180 Antwoorden / Vragen

Ik spreek ook uit ervaring hoor, veel kan ik wel zeggen.
En soms dénken mensen niet dat een oordeel van een instantie onjuist is maar ís dat ook zo bij nader onderzoek.
Je bent niet overgeleverd aan deskundigen en instanties, je bent er zelf ook nog ook bij al heb je last van psychische problematiek.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

pe
perry_61 - Jan 30, 2023 om 12:15
Geldzaken & recht

Te veel betaalde rente

Wij hebben een doorlopend crediet die wij al betalen vanaf 2003 lopend bij credivance ( onderdeel van de ABN )
Nu kregen we eerst te horen dat voor eind 2022 alles geregeld zou worden, dat werd opgeschoven naar het eerst kwartaal van 2023 en nu hebben ze op de website van defam het weer veranderd naar 2023 wat een heel breed begrip is.
Als je opbelt kan niemand je een goed antwoord geven ... Lees meer

K
K H Starke - Jan 29, 2023 om 03:52
Elektronica & tv

Retourzenden apparaten Ziggo

 Ik heb mijn contract bij Ziggo beeindigd en moet de apparaten die ik van hun heb retour zenden.   Ik krijg de nodige verpakking toegestuurd. Maar voor de mediabox xl hebben ze geen verpakking gestuurd. Ik heb de klantenservice gebeld. Ze vertelden me dat ik zelf de mediabox naar de milieustraat moet brengen.
Mijn vraag is, is dit correct? ... Lees meer

LisanneVB
LisanneVB - Jan 30, 2023 om 22:57
Huishouden & energie

Energielabel

Misschien dat jullie mij kunnen helpen. Wij wonen gehuurd (vrije sector). En er is vorig jaar Oktober een meting geweest. Er is B uitgekomen. Waar wij het oneens mee zijn. Er loopt water over de vensterbanken en de kozijnen zijn aan het schimmelen. De voordeur is nog enkel glas en de rubbertjes van de kozijnen zijn kapot. Het tocht flink ook. Nu weet ik dat ik bij mijn eigen huurbaas moet zijn. Ma ... Lees meer