door Shadowfax 1 sep. 2018 om 14:23
Geldzaken & recht

Vakantie aanvragen, mag dit?

Ik heb vorige week een vakantie aangevraagd voor volgend jaar. Ik kreeg daar gisteren een reactie op dat mijn werkgever nog niet kan beslissen of ik dan vrij kan zijn want hij wil eerst weten welke dagen/weken mijn collega's vrij willen. Ik snap dat hij even wil kijken wat mijn collega's doen qua vakanties volgend jaar maar er is toch ook een regel dat er binnen 2 weken beslist moet worden? Niet dat ik dadelijk de reis ga boeken en ik kan ineens niet meer vrij zijn of ik wacht met boeken totdat hij meer weet en intussen is de reis volgeboekt.

5508 15 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

door tijger1 - 1 sep. 2018 om 14:29
38758 Antwoorden / 21 Vragen
0

En tot hoe lang moet u wachten voordat u antwoord krijgt?

fa
door fairman 7 sep. 2018 om 13:30
20 Antwoorden / 3 Vragen

Weer zo'n zinvolle bijdrage. Tja, als je aan honderdduizend 'antwoorden' wil komen .....

door tenormin - 1 sep. 2018 om 14:32
14857 Antwoorden / 87 Vragen
0

Ligt er inderdaad aan hoeveel collega's je hebt en ook, hebben ze kinderen etc. Die mogen in de meeste gevallen hun voorkeur uitspreken wanneer de schoolvakanties zijn. Hebt u echter ook kinderen en gebonden aan een bepaalde periode staat u weer "gelijk". Dus wacht even af wat de baas beslist en vertel hem ook dat u natuurlijk wel iets wil boeken om het betaalbaar te houden. Komt vast goed.

door Shadowfax - 1 sep. 2018 om 14:33
9 Antwoorden / 8 Vragen
0

Dat heeft mijn werkgever niet gezegd. Maar stel hij zegt dat ik eind december hoor of het kan, mag dat dan? Ik heb mijn vakantie aangevraagd voor begin maart. Als ik eind december pas weet of ik mijn reis kan boeken ben ik al te laat waarschijnlijk en moet ik wel erg snel dingen regelen.

En ik vind het niet kunnen dat mensen met kinderen voorrang krijgen, dat betekent dat je als kinderloze dus nooit in het hoogseizoen kunt gaan als je dat zou willen. Boek zelf altijd buiten het hoogseizoen.

ne
door neodutchio 1 sep. 2018 om 19:11
2845 Antwoorden / 11 Vragen

Werkenden met schoolgaande kinderen hebben inderdaad voorrang op de schoolvakanties, mits in het CAO vastgelegd. Ook mensen met de partner die gebonden is aan een bouwvak of verplichte bedrijfssluiting kunnen voorrang krijgen. 
Overigens komt deze discussie elk jaar wel een paar keer voorbij. Als je met collega's werkt heb je gewoon rekening met elkaar te houden.

door tijger1 - 1 sep. 2018 om 14:53
38758 Antwoorden / 21 Vragen
0

Leg uw verhaal dan maar even uit aan uw werkgever en vraag wanneer u antwoord kunt verwachten.

fa
door fairman 7 sep. 2018 om 13:31
20 Antwoorden / 3 Vragen

Doorgaan, Tijger, blijven doorgaan ...........

me
door mein33 - 1 sep. 2018 om 15:04
4399 Antwoorden / 24 Vragen
0

Ik snap dat hij even wil kijken wat mijn collega's doen qua vakanties volgend jaar maar er is toch ook een regel dat er binnen 2 weken beslist moet worden?

Er zit een groot verschil in het aanvragen van een enkele of paar vakantiedagen of een zomervakantieplanning waarbij zowel met het bedrijf als met de individuele wensen van de werknemenrs rekening moet worden gehouden.
Dat u (zeer) vroegtijdig aanvraagt wil nog niet zeggen dat uw werkgever direct op uw verzoek moet ingaan of nu al moet reageren.
Als er geen vaste vakantieplanning is dan zal de werkgever eerst van iedere medewerker moeten weten wanneer zij met vakantie zouden willen gaan.
Vervolgens zal er, rekening houdend met verschillende bijkomende zaken, een vakantieplanning moeten worden gemaakt, waarbij zoveel als mogelijk met de persoonlijke wens rekening kan worden gehouden, maar als er teveel medewerkers gelijktijdig met vakantie willen, dan zullen er echt enkele worden teleurgesteld. (en misschien bent u er daar wel één van).
Al uw collega's zullen nu ook al wel willen weten wanneer ze volgendjaar vrij zullen zijn en u heeft daar echt geen voorrangspositie bij, want dat zou zeer oneerlijk zijn. 
Dus "op de plaats rust" en wachten tot de tijd van de bekendmaking van de planning daar is. ;-))

pe
door pebk 3 sep. 2018 om 17:01
256 Antwoorden / 0 Vragen
me
door mein33 - 1 sep. 2018 om 15:25
4399 Antwoorden / 24 Vragen
0

DOOR SHADOWFAX - 1 SEP. 2018 OM 14:33

Ik heb mijn vakantie aangevraagd voor begin maart.  


Zo te zien zoekt u problemen die er waarschijnlijk helemaal niet zijn, want u wilt helemaal niet in het 'hoogseizoen' met vakantie.
De werkgever heeft natuurlijk wel even nodig om te bezien of u op verantwoorde wijze kunt worden gemist, want 'de tent' moet natuurlijk wel blijven doordraaien, ook tijdens uw afwezigheid.

Ka
door Kassagebruiker - 1 sep. 2018 om 15:31
347 Antwoorden / 2 Vragen
0

"maar er is toch ook een regel dat er binnen 2 weken beslist moet worden? "

Waar staat dat dit onderstreepte deel waar is? Of is dit een aanname?

me
door mein33 1 sep. 2018 om 15:38
4399 Antwoorden / 24 Vragen

Dat is nou juist de 'vraag' en daarop verwacht Ts. een antwoord.

ro
door ron503 - 1 sep. 2018 om 15:44
907 Antwoorden / 0 Vragen
0

Uw mening dat werknemers met opgroeiende kinderen geen voorrang mogen krijgen op het plannen van de vakantie deel ik niet en komt wat mij betreft nogal egoistisch over want die werknemers willen graag met hun kinders op vakantie gaan en zijn dus aan de schoolvakantie periodes gebonden. U wil in maart van het volgende jaar op vakantie gaan en dat zal best wel in te plannen zijn.

me
door mein33 1 sep. 2018 om 15:53
4399 Antwoorden / 24 Vragen

@ron503,

Waarom zou iemand zonder kinderen niet samen met familie, vrienden en /of kennissen met kinderen in het hoogseizoen met vakantie mogen.
Het niet hebben van kinderen is veelal niet de wens van betrokkenen zelf en daardoor hoeft men nog niet automatisch veroordeeld te worden tot een  "verplichte" vakantie buiten het hoogseizoen.
Hoezo "egoistisch', ieder werknemer heeft de zelfde plichten, maar ook dezelfde rechten, kinderen of niet.

ep
door epcot 1 sep. 2018 om 16:41
808 Antwoorden / 17 Vragen

Dus zonder kinderen moet je maar buiten het hoog seizoen met vakantie wanneer misschien wel dingen dicht zijn of als er onderhoudswerkzaamheden zijn. Mensen zonder kinderen hebben hetzelfde recht om in het hoogseizoen met vakantie te gaan als mensen met kindren.

door Shadowfax - 1 sep. 2018 om 16:03
9 Antwoorden / 8 Vragen
0

@Lenovo dat staat hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vakantiedagen-en-vakantiegeld/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-mijn-vakantiedagen-opnemen

he
door henk51 1 sep. 2018 om 16:19
85 Antwoorden / 0 Vragen

Hij moet binnen 2 weken reageren en dat heeft hij gedaan. Hij houd nog slag om de arm had ook meteen nee kunnen zeggen en weken tegen een boos gezicht van u aankijken.Pols je naaste collegas eens wanneer die op vakantie willen en maak een lijstje kan helpen.


groeten Henk

pe
door pebk 3 sep. 2018 om 17:07
256 Antwoorden / 0 Vragen

@Henk

Niets slag om de arm houden. De werkgever is verplicht te honoreren tenzij er gewichtige redenen zijn.

Zie uitspraak van het Hof Den Bosch:
Het Hof verwijst daarbij naar de wetsgeschiedenis bij voornoemd artikel. Hieruit blijkt namelijk dat het vereiste dat een gewichtige reden dient te bestaan betekent dat niet lichtvaardig kan worden gesteld dat de vakantieaanvraag niet gehonoreerd kan worden. Van een gewichtige reden is volgens de wetsgeschiedenis bijvoorbeeld sprake als de door de werknemer gewenste vakantie de gang van zaken in het bedrijf zo zou ontwrichten dat het belang van de werknemer daar voor moet wijken. Deze redenen moeten bovendien binnen twee weken schriftelijk worden medegedeeld aan de werknemer.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2014:1433

pe
door pebk 3 sep. 2018 om 17:11
256 Antwoorden / 0 Vragen

Artikel 4.7.2

door gerbera - 1 sep. 2018 om 16:33
5037 Antwoorden / 6 Vragen
1

Als het een bedrijf is met een continu rooster kan ik mij voorstellen dat men een compleet overzicht van de vakantieaanvragen willen hebben. 
Vaak geeft een werkgever ook aan binnen welke periode de vakanties aangevraagd moeten worden. Die 2 weken, afhankelijk wat er in de CAO vermeld is, kunnen veranderen als de werkgever een grondige reden heeft. Dit moet dan wel schriftelijk aan u kenbaar gemaakt worden.
lees hier; 

En ik vind het niet kunnen dat mensen met kinderen voorrang krijgen, dat betekent dat je als kinderloze dus nooit in het hoogseizoen kunt gaan als je dat zou willen. Boek zelf altijd buiten het hoogseizoen.

Mensen met kinderen zijn aan de schoolvakanties gebonden dus zijn die genoodzaakt hun vakantie in die periode te plannen. Buiten de schoolvakantieperiode hebben deze geen recht op voorrang. U boekt zelf al buiten het hoogseizoen wat ook voordeliger is dan in het hoogseizoen, dus daar zie ik het probleem niet van in.  

door heremietkreeft - 2 sep. 2018 om 13:23
10044 Antwoorden / 160 Vragen
0

Waar kan ik de regel vindenb dat er binnen twee weken moet worden beslist? Is dat een interne bedrijsafspraak? Ik ken geen CAO met zo'n afspraak.

jo
door jorisw 2 sep. 2018 om 13:39
4125 Antwoorden / 1 Vragen

Dit heb ik op een advocatensite gevonden:

Indien de werkgever niet binnen twee weken beslist op een verzoek tot het inplannen van vakantiedagen van de werknemer, wordt de vakantie geacht te zijn vastgesteld conform de wensen van de werknemer, tenzij werknemer ontoereikend tegoed heeft om invulling te geven aan zijn wensen.

En de werkgever voldoet hier m.i. aan. Er staat immers niet dat er binnen 2 weken moeten worden bepaald of het wel of niet kan. We werkgever heeft beslist dat er later naar wordt gekeken als het hele plaatje compleet is.

door heremietkreeft - 3 sep. 2018 om 10:46
10044 Antwoorden / 160 Vragen
1

Vraag aan Ts.: u stelt dat u de info m.b.t. binnen twee weken beslissen van een advocatensite heeft gehaald. Ik ben dan wel benieuwd welke site dat dan wel is.
Ik heb zojuist het BW art 7:635 jo 649 nog eens doorgespit maar kan daar niets over vinden.

Daarbij komt dat, zo dat wel het geval zou zijn ik uw werkgever zou zijn op uw vraag en uw stellingname letterlijk neen zou zeggen omdat ik dan binnen twee weken zou hebben besloten. Maar dat mag nu juist niet! Een dergelijk besluit moet zorgvuldig genomen zijn en vooral als het een neen betreft. Het lijkt mij dat u een of andere tekst onjuist heeft gelezen of geïnterpreteerd.

door panter22 3 sep. 2018 om 13:06
2992 Antwoorden / Vragen

Vaststellen van de vakantie

In eerste instantie geeft de medewerker zijn gewenste vakantieperiode door aan de werkgever, ook zonder dat de werkgever hierom vraagt. Een schriftelijk verzoek van de medewerker kan de werkgever slechts schriftelijk afwijzen als hij daarbij gewichtige redenen aanvoert en dat doet binnen twee weken. Reageert een werkgever later dan twee weken, dan is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de medewerker (art 7:638-2 BW).
https://www.arbeidsrechter.nl/Vaststellen-vakantie-door-werkgever

Topantwoord

door nancy du grand - 3 sep. 2018 om 13:44
16 Antwoorden / Vragen
10

Lijkt me normaal en sociaal om met collega's af te stemmen. En niet gelijk na de zomervakantie weer vast te leggen voor volgend jaar. Ik geef de werkgever groot gelijk.

door Shadowfax 3 sep. 2018 om 14:35
9 Antwoorden / 8 Vragen

Ik heb geen contact met collega's. We zitten allemaal veel op de weg en zien elkaar alleen met de nieuwjaarsborrel of wanneer werkgever mij en een paar collega's op cursus stuurt. Ik zie dus niet in waarom ik niet gelijk na de zomervakantie een vakantie kan aanvragen? Heb dit jaar nog geen vakantie gehad en ik heb zoiets van dan weet mijn werkgever het alvast en kan sneller voor een vervanger gaan zoeken als hij het goed wil keuren.

pe
door pebk 3 sep. 2018 om 17:03
256 Antwoorden / 0 Vragen

Het boeit niet wat de collega's doen. Dat is het probleem van de werkgever. Als de werkgever geen gewichtig bezwaar heeft kan TS gewoon op vakantie. Dat de werkgever nog niet weet wat de collega's doen is irrelevant. Als TS op tijd aanvraagt, kan TS op vakantie.

jo
door jorisw 3 sep. 2018 om 21:58
4125 Antwoorden / 1 Vragen

@PEBK: waar werk jij? Als dat bij jullie de cultuur is weet ik in ieder geval waar ik nooit moet gaan solliciteren.

pe
door pebk 7 sep. 2018 om 13:24
256 Antwoorden / 0 Vragen

@Jorisw
Waar ik werk is irrelevant. Het gaat niet om het beleid van de werkgever, het gaat om het beleid dat de overheid stelt. Als een van de mensen in mijn nu vraagt of hij/zij in december twee weken vrij kan krijgen, is het antwoord ja. Als het om eind september gaat dan moet het overlegd worden. Maar met december is in de planning prima rekening mee te houden. Ik hoor ook het liefst lang van te voren of iemand van plan is langer dan een dag vrij te nemen. 

Als persoon A ruim op tijd zijn vakantie aanvraagt, dan heeft deze daar meer recht op dan wanneer persoon B dat een week van te voren doet. Als persoon B het laat aanvraagt, dan heeft de werkgever een goede grond om het te weigeren.

pe
door pebk - 3 sep. 2018 om 17:13
256 Antwoorden / 0 Vragen
1

De Werkgever heeft twee weken om Nee te zeggen, met een gewichtige reden. Geen nee binnen twee weken is een ja.

Daar is jurispredudentie over:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2014:1433 artikel 4.7.2

door heremietkreeft 3 sep. 2018 om 18:23
10044 Antwoorden / 160 Vragen

Dit arrest gaat vooral over de volgens de uitspraak onrechtmatig gegeven ontslag op staande voet. 
Ik gaf al aan dat indien strikt sprake zou zijn van een beslissing binnen twee weken zou ik als werkgever en adviseer dat ook dan Neen zeggen.

En dan is er m.i. sprake van niet goed werkgeverschap BW 7:611.

Ik kan mij in deze wel voorstellen dat Het Hof heeft beschikt dat het geven van later uitsluitsel geen reden is geweest voor beëindiging om gewichtige redenen. Op zich wel jammer dat geen appel is aangetekend op grond van art 7:611, zorgvuldig handelen. Ik zou hoe dan ook zijn overgegaan tot het instellen van een basisprocedure gelet op de uitspraak in kort geding.

Daarbij geldt bij de vraag van deze Ts ook nog dat er nog geen sprake is van een besluit maanden later.

pe
door pebk 4 sep. 2018 om 10:43
256 Antwoorden / 0 Vragen

Daarom wees ik specifiek naar 4.7.2. Daar staat de onderbouwing van de twee weken termijn om af te wijzen en gewichtigheid van de afwijzing en hoe dit geinterpreteerd wordt door het Hof. In dit geval is het ontslag teruggedraaid omdat de werkgever niet tijdig heeft afgewezen met een goede reden.

De werkgever heeft tijd genoeg om voor vervanging te zorgen.

door marita5 - 3 sep. 2018 om 19:28
7823 Antwoorden / 13 Vragen
1
Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

kd
kdz - 7 jul. 2019 om 15:00
Winkels & webshops

Klantenvertellen.nl bedrog ?

ik kijk altijd reviews van producten en bedrijven als ik iets nodig heb. we weten allemaal dat online reviews ook vaak nep zijn, daar kijk ik meestal wel doorheen hier kan ik op zich ook wel mee leven, stel een bedrijf heeft 100 reviewes en 10% is nep, dan nog is 90% wel ok, dus als bedrijf een ruime voldoende heeft is dat redelijk betrouwbaar echter wat het geval is bij klantenvertellen.nl i ... Lees meer

mo
mosquitis - 19 sep. 2019 om 15:00
Voeding & gezondheid
Motion Free balsem

Motion Free balsem

Werkt deze balsem? Lees meer

Ma
Marieke0309 - 11 sep. 2019 om 11:56
Huishouden & energie

Extreem hoge gasrekening en verouderd systeem

Ik huur een flat van de woningstichting (de Alliantie) en kreeg onlangs een hele fikse extra rekening vanwege extreem hoog gasverbruik. Ik had net zoveel verbruikt als gemiddeld in een vrijstaande villa. Ik stook daarentegen helemaal niet overmatig en ben ook best vaak niet thuis. Ergens gaat er dus iets mis. 
Nou heeft mn flat een heel ouderwets gesloten-buizen-systeem. Wat inhoudt dat alle ... Lees meer