on
door onequestion 20 jan. 2020 om 17:51
Geldzaken & recht

Verblijvingsbeding en hertrouwen

De partner van mijn recent overleden vader (niet geregistreerd partner) heeft het verblijvingsbeding ingezet, de woning vervolgens binnen 1 maand met veel winst verkocht.  Geld cashen was haar enige doel.
Wij, erfgenamen, kunnen voor zover wij weten, hier niets aan doen. De kans is groot dat het geld dat zij cash heeft geind nu opgemaakt wordt, ook hebben we de angst dat er al een nieuwe partner in beeld is. Stel dat ze snel gaat trouwen dan zou bij haar overlijden ons erfdeel bij haar nieuwe partner terecht kunnen komen?
Kunnen wij gebruik maken van wilsrechten? of opeisen van legitieme portie?

1305 15 Rapporteer
door tijger1 - 20 jan. 2020 om 17:56
39810 Antwoorden / 21 Vragen
2

Een verblijvingsbeding maakt niet dat de overgebleven partner een woning kan verkopen. Dus uw vader moet meer geregeld hebben dan dat. In ieder geval een samenlevingscontract. 


Maar neem contact op met de notaris die ongetwijfeld de verklaring van erfrecht heeft opgesteld. 

door heremietkreeft 20 jan. 2020 om 21:36
11149 Antwoorden / 169 Vragen

Zie m.b.t. de verklaring van erfrecht: https://financieel.infonu.nl/geld/88569-geen-verklaring-van-erfrecht-of-executele-meer-nodig.html en zie ook BW boek 4, afd 3 m.b.t. in ieder geval 'de Legitieme portie'  zo er bij uiterste wil anders zou zijn bepaald m.b.t. de 'normale' verdeling naar erfgenamen.  (Zoals o.a. art 64 en 65). 'Een mens is nooit te oud om iets te leren' Als er andere erfgenamen zijn dan bijv. kinderen moet dat in een testament zijn beschreven en blijft in ieder geval het recht op de legitieme portie bestaan. Met :-)

door tijger1 20 jan. 2020 om 21:43
39810 Antwoorden / 21 Vragen

Die link slaat toch helemaal niet op dit topic. De overledene was niet getrouwd met zijn partner, dus er is een verklaring van erfrecht nodig. 


En een legitieme portie komt pas ter sprake als de kinderen onterfd zijn. 


En we weten helemaal niet of er een testament was, en was dat er, wat daar dan in staat, 

door heremietkreeft - 20 jan. 2020 om 18:16
11149 Antwoorden / 169 Vragen
3

Mijn advies: benader een advocaat want een niet eigenaar en niet erfgenaam mag niets uit een nalatenschap vervreemden. Doe ook navraag of er sprake is van een testament bij een notaris want daar zou dan mogelijk wel iets ten gunste van haar in geregeld kunnen zijn maar let op: onder alle omstandigheden heeft hoe dan ook recht op de wettelijke legitieme portie.
Ik sluit niet uit dat de advocaat (zoals ik feitelijk ook van mening ben) tot de conclusie komt dat hier mogelijk sprake is van strafrechtelijk handelen. Heel snel handelen en neem dus heel snel contact op met www.juridischloket.nl en regel een snelle afspraak met een loket van hen bij u in de omgeving.

Zie deze info https://www.010notaris.nl/faq/wat-een-verblijvingsbeding/ waarin duidelijk wordt genoemd dat een verblijfsgeding niet meer dan uitsluitend is bedoeld om degene die in dat beding is genoemd in de woning te kunnen laten wonen maar herhaald, de woning mag dan voor (zover ik juridisch weet/kan nagaan) niet door haar verkocht worden. Het verblijfsbeding moet hoe dan ook onderdeel zijn van een samenlevingsovereenkjomst en als die er niet is/was zijn er helemaal geen rechten. Een verblijfsbeding betekent dat de verblijver de goederen in de woning mag gebruiken, m.i. echter niet verkopen en het huis dus zelf ook niet.  Ik zie dat @MALTY 'kruisend met mijn reactie' ook een verwijzing geeft met inhoud van dezelfde strekking. Herhaald: raadpleeg snel een advocaat.
M.b.t. mogelijk strafrechtelijke aspecten, het ontvreemden van uw eigendom lijkt het mij ook zinvol om daarvan een melding te doen bij de politie of beter gezegd: aangifte doen (met de aan u gegeven info m.b.t. rechten die aan een verblijfsbeding zijn verbonden m.b.t. het wel mogen blijvern wonen met ook gebruik van de in de woning aanwezige goederen maar niet om die te vekopen (ergo te ontvreemden). Maar dat is dan ook wat een advocaat kan (m.i zal) aanbevelen.

door tijger1 20 jan. 2020 om 21:38
39810 Antwoorden / 21 Vragen

Aangifte van wat? Er is niets ontvreemd.

door tenormin - 20 jan. 2020 om 18:20
15140 Antwoorden / 92 Vragen
1

Lijkt mij sterk dat voor het huis cash betaald is. Maar misschien had uw vader deze relatie wel laten registreren zonder dat u dat wist? Dan maar, zoals @tijger1 al stelt, snel bij de notaris navraag doen.

door heremietkreeft - 20 jan. 2020 om 18:40
11149 Antwoorden / 169 Vragen
1

Aanvullend op ook al eerdere bewerking/aanvulling: afgezien van mijn mening inzake vermoeden van strafrechtelijk handelen is er in ieder geval sptrake van onrechtmatig handelen : https://www.amsadvocaten.nl/woordenboek/verbintenissenrecht/onrechtmatig/  en/of deze https://www.wetrecht.nl/onrechtmatige-daad/ en dus ook meer dan voldoende reden om een advocaat te raadplegen. Er zijn advocaten die het eerste gesprek gratis doen.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, schakel die dan in.

door edrick3 - 20 jan. 2020 om 18:40
27314 Antwoorden / 85 Vragen
4

Dan is er dus een samenlevingscontract opgesteld geweest!

Wat is een verblijvingsbeding?

Een verblijvingsbeding (soms ook verblijvensbeding genoemd) is een bepaling in een samenlevingscontract waarmee u als samenwoner elkaar beter verzorgd achter kunt laten. Het houdt in dat na overlijden alle goederen die op uw beider naam staan bij de langstlevende partner mogen blijven. Belangrijk, want als u samen een huis heeft gekocht, kan de achtergebleven partner gewoon in het huis blijven wonen. Iets wat niet mogelijk is wanneer u geen verblijvingsbeding heeft of samenwoont zonder samenlevingscontract. De wettelijke erfgenamen – de directe familie – mag dan de overblijvende partner dwingen het huis te verlaten.

(Bron)

door heremietkreeft 20 jan. 2020 om 19:03
11149 Antwoorden / 169 Vragen

@EDRICK3, die verwijzing was al eerder gegeven. :-)

door tenormin 20 jan. 2020 om 20:41
15140 Antwoorden / 92 Vragen

@heremiet, u doet niet anders dan verwijzingen geven, ook al zijn die verwijzingen al gegeven. Sans rancune hoor, maar zo is het echt wel.

door heremietkreeft 20 jan. 2020 om 22:00
11149 Antwoorden / 169 Vragen

@TENORMIN, alvorens een reactie als deze te geven lijkt het mij zinvol om toch eerst even goed te kijkem 'of het echt wel zo is' wat u nu stelt.
Ik gaf mijn reactie als derde met daarin de verwijzing om 18:16 uur terwijl @EDRICK3 zijn reactie met exact dezelfde verwijzing om 18:40 gaf! Als ook door mij aangegeven gaf @MALTY de reactie om 18:03 terwijl ik bezig was met het formuleren van mijn reactie en verwijzingen. En de verwijzing was letterlijk niet dezelfde, qua inhoud wel vergelijkbaar.
Ook sans rancune maar zo is het wel werkelijk in dit geval. 
Daarbij is het op zich niet eens ernstig als een andere expert dezelfde info geeft en/of verwijzingen omdat daaruit dan wel is op te maken dat de in dat geval al eerder gegeven mening of gegeven advies wordt gesteund. Ik geeft toe, de reactie aan EDRICK3 had ik achterwege kunnen en zelfs misschien moeten laten.

Ar
door AriEllis 20 jan. 2020 om 23:13
29 Antwoorden / Vragen

@edrick3, ik vind het juist prettig dat je behalve alleen de link te plaatsen ook het stuk plaatst wat in deze casus relevant is.

ro
door ron503 - 20 jan. 2020 om 19:13
1069 Antwoorden / 0 Vragen
0

Zonder samenlevingscontract geen verblijvingsbeding dus zal er een samenlevingscontract zijn opgesteld en dat contract kan heel erg veel inhouden. Zo te lezen is het contact tussen de vader en de kinderen niet bijster goed geweest want ik lees meer over het missen van de ervenis en de beschuldigingen richting de achtergebleven partner dan dat u begaan bent met het overlijden van uw vader. Hoe dan ook zo'n samenlevingscontract zal op te vragen dienen te zijn want de woning dient met tussenkomst van een notaris die een contolerende taak heeft verkocht te worden.

Tr
door Trostomaat 21 jan. 2020 om 00:57
88 Antwoorden / Vragen

De vraag gaat over erfrecht en wat daar mee samenhangt. Dat is een strikt formele en juridische kwestie. Die mag aan de orde gesteld worden zonder dat hier iemand zijn zieleroerselen hoeft prijs te geven of laat zien of en in welke mate hij door verdriet overmand is omdat zijn vader is overleden. Daar zijn weer andere plaatsen voor.

ma
door marnix1 21 jan. 2020 om 10:29
235 Antwoorden / 20 Vragen

Geukkig bepaalt Ron voor TS dat hij/zij weinig begaan is met vaders lot,
Best wel genant.

 

ro
door ron503 21 jan. 2020 om 14:38
1069 Antwoorden / 0 Vragen

Het is niet mijn bedoeling geweest om iemand te kwetsen maar geld en cashen en de angst om de ervenis mis te lopen stuit mij toch tegen de borst. Ik ben geen juridisch expert maar als vraagsteller in de vraag al stelt dat ze er niets tegen kunnen aanvangen gaat het toch meer om de ervenis dan het overlijden van vader.

Tr
door Trostomaat 21 jan. 2020 om 19:03
88 Antwoorden / Vragen

Iemand die helemaal aan de grond zit en gebroken door het leven gaat omdat vader is overleden, zou exact op dezelfde wijze een vraag gesteld kunnen hebben. Je hoeft niet te laten zien dat je in diepe rouw bent om zo'n vraag te mogen stellen. Uit het feit dat diep leed niet gedeeld wordt, kun je niet dit soort conclusies trekken.
Het is bovendien een valse tegenstelling.

door heremietkreeft - 20 jan. 2020 om 21:22
11149 Antwoorden / 169 Vragen
1

Na verder nadenken over deze kwestie kan ik mij ook nog voorstellen dat de koper is aan te spreken omdat de koper de woning heeft gekocht van een niet rechmatig eigenaar en er dus vooraf geen afdoende onderzoek door de koper is gedaan of er van de eigenaren/erfgenamen is aangekocht resp. met toestemming van hen. Als er sprake is van een notariële akte m.b.t. de overdracht is, als dat inderdaad het geval is, ook de daarbij betrokken notaris worden aangesproken op basis van het voor notarissen bij wet geregeld tuchrechy wegen ernstige nalatigheid inzake hetzelfde aspect. M.b.t. de verkoper is er mi. ook nog sprake van het aspect ongerechtvaardigde verrijking: http://www.wetrecht.nl/ongerechtvaardigde-verrijking/ en qua wettekst http://www.wetboek-online.nl/wet/BW6/212.html

A
  Al met al m.i. meer dan voldoende aanleiding, vooral gelet op de opbrengst van de verkochte woning, om hier goede juridische aandach aan te (doen) besteden! Als er zo meteen sprake is van een kale kip kan die moeilijk nog worden geplukt!

Al met al lastig. mijn advies is gebaseerd omdat ben o.a. betrokken geweest bij een procedure waarbij één erfgename dacht dat zij recht had op een gehele nalatenschap. Dat werd een heel lange procedure die gelukkig gevoerd kon worden met o.a. behulp van de rechtsbijstands verzekering van andere benadeelde erfgenamen. En ook bij een procedure waarbij één erfgenaam de bankrekening van de erflater 'had leeggetrokken'.

door tijger1 - 20 jan. 2020 om 21:36
39810 Antwoorden / 21 Vragen
1

@heremietkreeft

Wat een onzin zet u nu weer neer. De koper aan  te spreken omdat hij gekocht zou hebben van een niet rechtmatige eigenaar.

Weet u eigenlijk de gang van zaken wel bij de koop/verkoop van een woning?  


En dan ook nog tuchtrecht tav de notaris, plus ongerechtvaardigde verrijking van de verkoper.

U sleept er wel van alles bij.

De ts moet gewoon contact opnemen met de notaris en daar bespreken wat de rechten zijn van de kinderen. 

door heremietkreeft 20 jan. 2020 om 21:52
11149 Antwoorden / 169 Vragen

Oh, ik zie nu uw reactie en kijk dan toch even bij hetgeen ik onder uw eerste reactie schreef. De knipoog die positief was bedoeld was dus helaas volstrekt onterecht! Omdat deze kwestie juist ernstig kan zijn heb ik op basis van alle kennis en inhoudelijke ervaring die ik heb opgedaan met een aantal procedures als deze (als adviseur) alle mogelijke aandachtspunten genoemd en hoe u het ook wendt of keert, zelfs als er een testamentaire bepaling zou zijn waarbi bedoelde partner, niet geregistreed parter aanspraak zou kunnen maken op een deel van de erfenis blijft hoe dan ook het aspect van legitieme prtie voor de erfgenamen van toepassing en als ook door twee andere experets aangeven is iemand die wel beschikt over een verblijvingsgeding dat ook nog moet zijn vastgelegd in een samenleveingsovereenkomst onder geen enkele voorwaarde gerechtigd om de woning waarop de verblijvingsvergunning is gebaseerd zonder medeweten en toestemming van de wettelijke erfgenamen te verkopen en lees in mijn optiek: te verduisteren! De rechten van de kinderen/erfgenamen zijn overduidelijk genoemd in de wetgeving aangaande nalatenschappen/erfrecht waar ik naar verwees. Helaas blijkt dat u weer eens denkt ALLE wijsheid in pacht te hebben en roept maar weer eens 'onzin'. En waar zijn uw reacties op soortgelijke verwijzingen van ook anderen m.b.t. bijv. de werkelijke betekenis van een verblijvingsgeding en de mogelijke onrechtmatigheid/onwettigheid van het handelen als genoemd door Ts??

door tijger1 20 jan. 2020 om 22:06
39810 Antwoorden / 21 Vragen

Lees maar over het verblijvingsbeding.

door tijger1 - 20 jan. 2020 om 22:05
39810 Antwoorden / 21 Vragen
0

@heremietkreeft

Lees hier eens alles over een verblijvingsbeding. Dan ziet u datuw advies van ern advocaat en tuchtrecht voor de notaris werkelijk helemaal nergens op slaat.

Het enige wat van belang is, is wat pa in zijn testament heeft bepaald. Hij wilde blijkbaar zijn partner goed verzirgd achterlaten. Heel prijzenswaardig. 


https://www.olenz.nl/uploads/Stokkel_2017_5.pdf

door heremietkreeft 20 jan. 2020 om 22:27
11149 Antwoorden / 169 Vragen

Lees dus alles nog eens goed en dan vooral m.b.t. de betekenis van een verblijvingsvergunning! Dat is midels o.a. info van verwijzingen door @MALTY, mijzelf en @EDRICK3 voldoende aangegeven.
En zelfs als er een testament is blijft het gegeven van recht op legitieme porties! Of kan uw tijgerbrein dat niet vatten? 

En let vooral op het feitv dat ook ik niet meer deed, zij het uitgebreifd, dan attenderen op alle mogelijke aspecten waarom het inschakelen van een advocaat in deze m.i. van uiterst belang is. Als ik in de schoenen van een advocaat zou staan (ik mag mij slecht ook jurist noemen)  zou ik dat ook doen. Ik heb daarbij ook geen kritiek op hetgeen de vader/erflater geregeld zou hebben. 
Tot slot: lees de info waar u naar verwwijs toch ook eens heel goed na en probeer het ook te begrijpen. De 'verkoopster' van de woning is als aangegeven door Ts geen geregistreerd partner en dat is toch echt essentieel in deze.

Amen

door tijger1 20 jan. 2020 om 23:15
39810 Antwoorden / 21 Vragen

De verkoopster is door het verblijvingsbeding eigenaresse van die woning. 


Als de partner een geregistreerd partner zou zijn, en er was geen testament, dan erfde zij al van rechtswege. 


Maar juist omdat zij geen geregistreerd partner was, zijn zij en pa een samenlevingsovereenkomst aangegaan met een verblijvingsbeding.

Een verblijvingsbeding heb je bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap dus juist helemaal niet nodig. 


En de legitieme portie voor de kinderen heeft hier helemaal niets mee van doen.

Een advocaat is compleet overbodig en goed geld naar kwaad geld gooien. 


De Ts moet zich laten informeren door de notaris. En dan weet ze genoeg. 

door heremietkreeft - 20 jan. 2020 om 22:43
11149 Antwoorden / 169 Vragen
2

N.a.v. 'enkele reacties' in deze materie kom ik nog even bij u terug: Ik heb getracht uitgebreid diverse aspecten aan te gegeven met verwijzingen, ook door anderen gegeven, om de noodzaak  te benadrukken dat u m.i. goede jurisdische ondersteuning behoeft omdat er veel aspecten in aan de orde lijken die een gedegen onderzoek en ook die ondersteuning noodzakelijk maken. De aspecten zijn o.a samengevat:
- geen geregistreerd partnerschap, wat is er eventueel bij testament bepaald,
- het verblijvingsbeding dient onderdeel te zijn geweest van een samenleveingsovereenkomst en
- indien er geen testamentaire bepaling m.b.t. verdeling is geldt dat niet de verkrijging van de nalatenschap maar hoogstens het er mogen verblijven) en zo er wel sprake is geweest van een testamentaire bepaling aangaande verdeling is hoe dan ook het aspect vam legitieme portie aan de orde. Dus reden te bover om goed advies te vragen bij een advocaat resp. deze in te schakelen. Ik als vrijwillger in dit forum heb,  net als de anderen die reageerden,  geen inzage  / kennis van alle details in deze en kan dus ook niet meer doen dat het geven van dit advies met daarbij mijn motivering/onderbouwing.

Samengevat als direct antwoord van mij op uw vraag: U kunt wel degelijk gebruik maken van uw wilsrechten en opeisen van uw legitieme portie. Daar heeft u wel u een advocaat bij nodig!

ma
door malty 20 jan. 2020 om 23:21
450 Antwoorden / Vragen

De langstlevende partner wordt met een verblijvingsbeding wel degelijk eigenaar van de gemeenschappelijke bezittingen, daar is geen testament voor nodig.

door tijger1 20 jan. 2020 om 23:25
39810 Antwoorden / 21 Vragen

@hetemietkreeft

Waarom heeft u het steeds over de legitieme portie. Weet u dan dat de kinderen onterfd zouden zijn? 


En mocht dat het geval zijn, dan heb je daar dus, voor dat opeisen, geen advocaat voor nodig. En ze krijgen ook niets uitbetaald.  En van wilsrechten uitoefenen, is hier al helemaal geen sprake. 

ju
door justmeagain - 20 jan. 2020 om 23:19
89 Antwoorden / 2 Vragen
2

Ik zeg op naar het Kifid.........de kenners weten wat ik bedoel:-)

Gr
door Graspollen 21 jan. 2020 om 00:11
219 Antwoorden / Vragen

Dus niet op naar Consuwijzer?:-))

door tijger1 - 20 jan. 2020 om 23:29
39810 Antwoorden / 21 Vragen
0

U moet dus gewoon wachten, en hopen dat er nog iets is als tzt partner kont te overlijden.

ma
door malty - 21 jan. 2020 om 00:02
450 Antwoorden / Vragen
1

Wanneer blijkt dat de kinderen door dat verblijvingsbeding en een eventueel testament niets erven kunnnen zij, naar mijn idee, hun legitieme portie bij de langstlevende partner opeisen.
Maar een notaris zal u daar zeker antwoord op kunnen geven.

Bij een verblijvingsbeding gaat het om gemeenschappelijk bezit, wanneer uw overleden vader een spaarrekening op zijn eigen naam had valt deze in de nalatenschap.
De vraag is hoe je daar achter komt.

door tijger1 21 jan. 2020 om 11:42
39810 Antwoorden / 21 Vragen

Dus op naar de notaris, die kan alle antwoorden geven. :-))

door panter22 - 21 jan. 2020 om 13:17
3528 Antwoorden / Vragen
1

Er is dus veel meer geregeld dat jullie als kinderen wisten.
Zijn partner is niet bereid openheid van zaken te geven, begrijp ik.
Nu zitten jullie in angst wat zij met de erfenis gaat doen of dat er nog wat overblijft.
Dus moet je deskundige hulp inroepen.
En die deskundige is de notaris. Niet via internet, maar gewoon in persoon een afspraak maken en daar voor betalen.
Doe je dat niet, dan blijft het altijd knagen.


Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

mjvanderwerf - 24 feb. 2020 om 12:59
Computers & telefonie

Naam opstartscherm

Hallo,
als ik de PC opstart staat mijn naam als Mj van der werf.
Ik wil dat wijzigen in M.J. van der Werf.
Hoe doe ik dat ?
MJ Lees meer

Bu
Budy Ottenhoff - 24 feb. 2020 om 13:28
Huishouden & energie

Hoe kom ik van mijn gas meter af? Heb geprobeerd bij Stedin maar dat lukte niet

Sinds 23 july betrok ik mijn woning. Heb toen meteen besloten geen gas te gaan gebruiken maar alleen over te gaan op electra.
Na info bij Eigenhaard moest ik dit via de website van Stedin opdracht te geven om mijn gasmeter te verwijderen, zodat ik kon besparen op de abbonement kosten. Maar ze vragen van alles, zoals situatie tekeningen van het huis en de afstanden naar de straat enz. Die heb ... Lees meer

aa
aapje - 24 feb. 2020 om 11:55
Computers & telefonie

Geachte mag tel2 rekeningen voor mijn gsm blijven sturen bij op zegging daar ik

heb eind november mijn abonnement op gezegd in Terneuzen is door de firma permail door gegeven mijn nummer was 0651214510 is sinds december niet meer in gebruik wat kan ik nu nog doen met de aanmannigen Lees meer