i.
door i. 9 aug. 2019 om 12:02
Geldzaken & recht

Vetbevriezing

Hallo,

ik ben naar een schoonheidssalon geweest voor een behandeling met vetbevriezing.
ik heb hier ook voor getekend voor de behandeling. Maar de schoonheidsspecialiste heeft mij niet goed verteld dat er ook een detox behandeling bij zat ze had het alleen over supplimenten die je in moest nemen. Ik heb haar ook verteld dat ik een auto-imuunziekte heb en dat ik geen dieet kan doen. Toen zei ze je hoeft geen dieet te doen ben je helemaal vrij in. Ik heb de 1e behandeling vetbevriezing gehad maar was erg pijnlijk. Ik kon het niet volhouden en ze heeft de vetbevriezingsmachine wat rustiger gezet en het ging wat beter maar zie nog geen resultaat. Ik heb een BMI van 32. Ik heb de behandeling vetbevriezing geannuleerd maar omdat ik getekend heb, dat was net voor de behandeling, ik wilde trouwens alles eerst goed gaan lezen voor dat ik ging tekenen maar de schoonheidsspecialiste zei we hebben toch net alle punten doorgenomen wat ook op het papier staat dus je hoeft het niet te lezen zet maar gewoon hier je handtekeningen dan kunnen we beginnen met de behandeling en ik heb toen getekend stom van me! Hoe kan ik hier nog onderuit komen?

1759 27 Rapporteer
door Magnum007 - 9 aug. 2019 om 12:09
81 Antwoorden / Vragen
0

Hallo I,

Waarom ga je niet gewoon naar de huisarts als je wilt afvallen ?
Je doet gevaarlijk.

Schrijf die “schoonheidsspecialiste” een brief,dat je stopt met de behandeling vanwege gezondheidsklachten.

Uiteraard moet je voor de eerste behandeling wel betalen.

Succes ermee.

sj
door sjoppy - 9 aug. 2019 om 12:15
35 Antwoorden / Vragen
2

Jammer dat u geen voet bij stuk hebt gehouden om niet te tekenen alvorens de behandelmethode te lezen.
U kunt proberen om iets van uw geld terug te krijgen of om voortijdig te stoppen. Zeker de moeite waard als u voor meerdere behandelingen hebt getekend.
Succes gewenst.
https://www.apprenza.be/de-13-meest-gestelde-vragen-over-vetbevriezing/
https://www.bodytuningclinic.nl/detox/

door panter22 - 9 aug. 2019 om 12:27
2906 Antwoorden / Vragen
0

Als je getekend hebt, dan kom je er in de regel niet meer onderuit. Voor hoeveel behandelingen heb je wel niet getekend?
Wat staat er in je contract over het aantal behandelingen?
Kijk eens in de algemene voorwaarden van die behandeling van de schoonheidssalon. Misschien wordt je dan wat wijzer.
Of meldt hier even bij welke schoonheidssalon je deze behandelingen zult ondergaan.
Zo'n behamdeling helpt niet tegen overgewicht. Info: Zie Sjoppy, was mij even voor.

i.
door i. - 9 aug. 2019 om 13:17
8 Antwoorden / 1 Vragen
0

Ja,het gaat over apprenza

jo
door jorisw - 9 aug. 2019 om 14:00
4098 Antwoorden / 1 Vragen
0

Je kunt niet verwachten dat een schoonheidsspecialiste ervaring heeft met bijzondere ziektes.

door heremietkreeft - 9 aug. 2019 om 14:29
9864 Antwoorden / 159 Vragen
2

Ik vraag mij in rede af of u niet voorafgaande aan het bezoek aan de schoonheidsspecialist op het i-net heeft gekeken want daar is redelijk veel te vinden over deze behandeling voor vooral buikvetverwijdering. Dat roep bij mij meteen ook de vraag op wat de relatie is tussen een schoonheidsspecialiste, buikver en detox en dus gedachte dat het bij u over iets anders gaat dan buikvet.

U bent helaas ook onverstandig geweest om goedgelovig de opmerking van deze 'specialiste' te volgen dat u niet alles eerst zelf behoefde te lezen wat er daar op papier stond.
Strikt gesprolen zou hier het vermoeden van misleiding kunnen zijn maar daarvoor heft u m.i. volstrekt onvoldiende bewijs. 
Wordt nu van u verwacht dat u toch de gehele behandeling betaalt? Dat zou ik in ieder geval in eerste instantie niet doen maar als men volhardt in het betaald willen hebben van de gehele prijs wordt het lastig. U heeft m.i. toch ook wel goede argumenten om verder niet te betalen op bijv. motief van wanprestatie maar om dat echt hard te krijgen zal sprake moeten zijn van een civiele vordering die u dan mogelijk teveel gaat kosten en toch ook met onzeker resultaat. Het gaat dan opnieuw over bewijslast. U heeft het paire getekend dat u eigenlijk wel eerst had moeten lezen.  

door marita5 - 9 aug. 2019 om 14:32
7717 Antwoorden / 12 Vragen
1

Hallo I , 

De voorwaarden : 

Artikel 14  Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
  • Zie hier de voorwaarden , klik op de rode regel
  •  https://www.apprenza.be/algemene-voorwaarden/

door marita5 - 9 aug. 2019 om 14:57
7717 Antwoorden / 12 Vragen
0

@ I , 

Nou nog mooier , op de site ( benedenaan )  wordt het logo vermeld van Thuiswinkel.org / Qshops en Webshopkeurmerk .
Ik kan ze bij alle drie niet vinden , of het ligt aan mij .
Wanneer ze daar niet bij aangesloten zijn dien dan een klacht in .

https://www.thuiswinkel.org/consumenten/meld-misbruik-logo

https://www.qshops.org/pages/contact_us

https://www.keurmerk.info/nl/contact/

i.
door i. - 9 aug. 2019 om 20:03
8 Antwoorden / 1 Vragen
0

Ik ben al een keer op dieet geweest verwijzing van de huisarts naar de diëtiste, maar helaas verkeerd afgelopen moest aan het infuus. Ja, ik was teveel van vertrouwen ik ken deze persoon al wat langer ik kom al langer in de schoonheidssalon maar dat deze persoon zo intens gemeen kan doen had ik niet verwacht!. Ik heb de salon mijn medicatielijst toegestuurd en vermeld welke ziekte ik heb. Ook heb ik aangegeven toen ik de behandeling had gehad er een brief thuis lag van de UWV erop vermeld n dat ik per maand nog minder ga krijgen hier was ik toch wel van geschrokken. Ik heb de salon toen gelijk aangeschreven dat ik met de behandeling wil stoppen omdat ik het niet meer kon betalen. Ze kon dat goed begrijpen zei ze ze vond het niet leuk voor mij maar er veranderd niks aan de situatie zei ze.

door Magnum007 9 aug. 2019 om 20:19
81 Antwoorden / Vragen

Hallo I,

Ga met een kopie van die brief naar een bureau voor rechtshulp als je een aanmaning krijgt.

In welke stad staat dit bedrijf?

Deze kwestie zou goed zijn voor de “belbus”.i.
door i. 9 aug. 2019 om 21:18
8 Antwoorden / 1 Vragen

Maar voor rechtshulp moet ik toch gaan betalen? Ik ben al een andere keer voor een andere kwestie naar een rechtswinkel geweest het gaat dan naar aanleiding van je gezamenlijke inkomen! maar daar kwam toen een hoog bedrag uit! Ik kan dat niet betalen.
de schoonheidssalon staat in Poppel België

door marita5 - 9 aug. 2019 om 22:59
7717 Antwoorden / 12 Vragen
0

@I , 

N.a.v uw reactie ,

Omdat de schoonheidssalon in Belgie is gevestigd , neem eens contact op met ECC . 

https://www.eccnederland.nl/nl/neem-contact-met-ons-op 


DOOR I. 9 AUG. 2019 OM 21:18 
2 ANTWOORDEN / 1 VRAGEN

Maar voor rechtshulp moet ik toch gaan betalen? Ik ben al een andere keer voor een andere kwestie naar een rechtswinkel geweest het gaat dan naar aanleiding van je gezamenlijke inkomen! maar daar kwam toen een hoog bedrag uit! Ik kan dat niet betalen.
de schoonheidssalon staat in Poppel België

i.
door i. - 10 aug. 2019 om 10:23
8 Antwoorden / 1 Vragen
0

Ik krijg het niet opgestuurd,krijg steeds een melding. Een aantal punten die erin staan zijn: U bent op de hoogte het programma volledig te ondergaan en de opvolging tussen de behandelingen is min. 10 a max 12 weken. Wanneer u dit niet kan opvolgen is dat uw eigen verantwoording.
U bent op de hoogte dat u het volledige programma/overeenkomst/aanbieding bij ons dient af te nemen end at u het volledige bedrag aan ons verontschuldigd bent. Ook wanneer u zelf besluit tussentijds tijdelijk te stoppen dient u zich aan uw betalingsplicgt te houden en wordt het volledige bedrag aan u gefactureerd. De medische anamnese te hebben doorgenomen en naar waarheid ingevuld te hebben en dat er geen bijzonderheden dan wel contra indicaties zijn voortgekomen uit de medische anamnese en absolute en relatieve contra indicatielijst

i.
door i. - 10 aug. 2019 om 10:47
8 Antwoorden / 1 Vragen
0

Nu gaat het even over die contra indicatielijst
De schoonheidsspecialist heeft met mij samen een amnanese ingevuld zei heeft toen ingevuld dat ik geen ontstekingsremmers slik en ik slik dit wel en ik heb dit ondertekend. Ik heb duidelijk het medicijn wat ik slik aan haar doorgegeven. Nu had ik haar gisteren mijn medicatielijst opgestuurd dit zou ze naar een firma toesturen maar ze zei dat die op het moment met vakantie is. Die amneselijst heeft de schoonheidsspecialist maar we hebben het gezien dat dat verkeerd is ingevuld. Ze heeft al 60 euro van mijn rekening afgehaald

sj
door sjoppy - 10 aug. 2019 om 10:53
35 Antwoorden / Vragen
1

Vraag uw huisarts om hulp dan hebt u meer kans op begrip, wil geen hoop wekken maar het is wel het proberen waard.

i.
door i. - 10 aug. 2019 om 16:12
8 Antwoorden / 1 Vragen
0

Ik moet dan wel even rapporteren dat het apparaat body- wizard dus waar de vetbevriezing mee wordt uitgevoerd een medisch apparaat is, en dat alleen medisch gecertificeerde schoonheidsspecialiste de behandelingen mogen uitvoeren

door tijger1 10 aug. 2019 om 20:07
38593 Antwoorden / 21 Vragen

Maar die titel l”medisch gecertificeerd” is helemaal niet wettelijk vastgelegd. Het is gewoon een cursus die door een commercieel instituut wordt gegeven. 

En iedereen die zo’n apparaat aanschaft “mag” die behandeling uitvoeren. Schoonheidsspecialuste is geen beschermd beroep.

door panter22 - 10 aug. 2019 om 18:39
2906 Antwoorden / Vragen
1

De schoonheidsspecialiste gaat toch niet op de stoel van een arts zitten?
Info:

De Cryolipolyse behandeling wordt afgeraden bij:
Mensen met een auto-immuunziekte
https://ageperfectly.nu/behandelingen/cryolipolyse-vet-bevriezing/door panter22 - 10 aug. 2019 om 18:44
2906 Antwoorden / Vragen
0

Voorzorgsmaatregelen voor en na de behandeling
Clienten die zwanger zijn, gevoeligheid voor kou hebben, een huidaandoening hebben, lijden aan een auto-immuun ziekte etc. zullen niet voor de behandeling in aanmerking komen.
https://www.huidclinique.nl/beauty-behandelingen/cyrolipolyse-vetbevriezing
Zo te lezen heb je een verkeerd advies gekregen van de schoonheidsspecialiste. 
Ook ik zou naar de huisarts gaan en vragen om een medisch advies.

i.
door i. - 10 aug. 2019 om 19:32
8 Antwoorden / 1 Vragen
0

Ik had al gekeken bij de conta indicatie van de body-wizard er staat namelijk: gebruik van ontstekingsremmers bv. Diclofenac, inbufren e.d. De behandeling werkt dan niet 100 %  dus daarom zijn we al in onderhandeling met de schoonheidsspecialist

door tijger1 - 10 aug. 2019 om 20:09
38593 Antwoorden / 21 Vragen
2

tijger1
DOOR  TIJGER1 10 AUG. 2019 OM 20:07 
38524 ANTWOORDEN / 21 VRAGEN

Maar die titel “medisch gecertificeerd” is helemaal niet wettelijk vastgelegd. Het is gewoon een cursus die door een commercieel instituut wordt gegeven. 

En iedereen die zo’n apparaat aanschaft “mag” die behandeling uitvoeren. Schoonheidsspecialuste is geen beschermd beroep.

i.
door i. - 10 aug. 2019 om 21:01
8 Antwoorden / 1 Vragen
0

Natuurlijk heb ik navraag gedaan bij mijn specialist voordat ik de behandeling ging doen of dit wel mocht ze zei dat ik de behandeling wel kon gaan doen alleen moest ik die dag en de volgende dag meer medicijnen innemen. Dus ik ga de specialist hier ook nog op aan spreken. Ik heb het vermoeden dat ze niet wist dat daar een contra indicatie op staat. 
Ik wil dit nou gaan afsluiten en jullie hartelijk bedanken voor al jullie steun dit had ik echt nodig en we dat dat zijn mijn vriend en ik.

sj
door sjoppy - 10 aug. 2019 om 21:16
35 Antwoorden / Vragen
0

Goed dat u nog een gesprek met uw specialist aangaat, mogelijk dat zij niet goed begreep wat u met vetbevriezing en wat daarbij komt kijken bedoelde.
Hopelijk valt er iets te regelen met het bedrijf als er een wetenschapper bij betrokken raakt.
Succes.

i.
door i. - 10 aug. 2019 om 21:43
8 Antwoorden / 1 Vragen
0

Toen ik specialiste aan de telefoon had kreeg ik wel de indruk waar ze het over had en wat het apparaat deed je kon wat blauwe plekken krijgen. Maar dat een schoonheidsspecialiste niet eens weet wat dat apparaat voor contra indicaties heeft en verder geen verstand van zaken heeft papieren niet goed invult dat is te erg voor worden. Ik heb er nou genoeg over gezegd en houdt er mee op.

door panter22 - 11 aug. 2019 om 08:38
2906 Antwoorden / Vragen
0

Natuurlijk heb ik navraag gedaan bij mijn specialist voordat ik de behandeling ging doen of dit wel mocht ze zei dat ik de behandeling wel kon gaan doen alleen moest ik die dag en de volgende dag meer medicijnen innemen
Je hebt dus een weloverwogen besluit genomen om de behandeling te ondergaan. Zelfs toestemming van de specialist gekregen.
Tenzij de schoonheidsspecialiste coulant is en je zonder verdere kosten van het contact af kan, anders moet je betalen.

ro
door ron503 - 11 aug. 2019 om 09:53
872 Antwoorden / 0 Vragen
1

Ik zie eigenlijk geen reden om onder de behandelingen uit te komen omdat u er zelf voor gekozen hebt. U heeft uw arts geraadpleegd en die had geen bezwaar tegen zo'n soort behandeling, de voorwaarden zijn u mondeling uitgelegd dus bent u voor het tekenen op de hoogte van die voorwaarden gesteld. De behandeling kan als onprettig ervaren worden en geeft niet direct resultaat maar wordt pas in een later stadium zichtbaar teminste zo staat het op de website beschreven. Door financiële teruggang en de ervaringen bij de eerste behandeling wenst u het contract te ontbinden en geeft als reden aan dat de schoonheidsspecialiste op basis van uw ziekte beeld geen behandeling aan had mogen bieden maar u had reeds uw arts geraadpleegd en die had geen bezwaar want als dat wel zo was geweest was u die behandeling niet begonnen. M.i. dient u ook als u geen gebruik van de behandelingen maakt die te voldoen omdat financiële teruggang en een onprettige ervaring geen redenen zijn om de behandelingen éénzijdig te staken.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Ja
Jackmax - 21 aug. 2019 om 17:37
Geldzaken & recht

Timesharestop

Is Timesharestop.nl een betrouwbaar bedrijf ?
Heeft iemand ervaring met hen ? Lees meer

Ca
CarelsZevenhuizen - 17 aug. 2019 om 15:27
Huishouden & energie

DE SUITE BEDDEN OPLICHTERS

hebben matrassen gekocht van 2945 per stuk ! met 'zgn FPS (wonder) ontspannings technologie"
Nu blijkt uit onderzoek verschenen in de Radar dat het allemaal verzinsels zijn!
Deze mensen maken misbruik van je gezondheidstoestand en je situatie.
Met een mooie website word je gelokt, heb vele andere in de buurt ook gehoord die ook erin zijn gestonken
We gaan jullie dagvaarden, dit ... Lees meer

si
sieke - 23 aug. 2019 om 19:14
Computers & telefonie

Anoniem op internet.

L.S.
Op internet naar muziek geluisterd, vond het voor mij mooie muziek.Er werd de mogelijkheid geboden voor een reactie te geven.
Een positieve reactie geplaatst en verzonden.
Achteraf mijn inzending bekeken en tot mijn verbazing stond mijn volledige naam oner het artikel terwijl ik deze niet had vermeld.
Is dit te voorkomen en ja , hoe dan.
Bij voorbaat dank voor eventue ... Lees meer