Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 10:15
Geldzaken & recht

Vraag legaten bij aangifte erfbelasting

Hallo,
Ik heb even een vraag over het invullen van de erfbelasting voor mijn overleden vader. Hij heeft een testament waarin we hebben opgenomen dat er na zijn overlijden binnen zes maanden een deel van de erfbelasting is vrijgesteld door voor elk van de kleinkinderen het legaat in mindering te brengen. Dat is voor 2019 maximaal 20.616 per kleinkind. Ik heb zelf 2 kinderen en mijn broer ook 2 kinderen. Ik heb voor mijn broer en mij dan ingevuld in het aangifteprogramma in het scherm ''gegevens erfgenaam":

- Krijgt <naam> een of meer legaten van de overledene? --> ja
- Heeft <naam> een of meer legaten geweigerd?--> nee
- Totaalbedrag legaten vrij van recht --> 41.232 (namelijk 2 kleinkinderen per kind)
- Totaalbedrag legaten niet vrij van recht --> 0

Is dat dan zo juist? Deze bedragen worden in de praktijk overigens niet uitgekeerd, want mijn moeder leeft nog en er wordt dus nog niks verdeeld nu. Wel hebben wij als kinderen een ''vordering'' op onze moeder.

Dank alvast voor de hulp!

6660 16 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

tijger1
door tijger1 - Mar 9, 2020 om 10:40
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

U schrijft: "waarin we hebben opgenomen enz."

U hebt natuurlijk helemaal niets opgenomen, het is het testament van uw vader.

Ook hebben die legaten niets met u of uw broer te maken, want die zijn voor de kleinkinderen. Dus de gegevens van die kleinkinderen moeten vermeld worden. 


En ook al worden die legaten nog niet aan de kleinkinderen uitbetaald, moeten die vorderingen op oma wel per 1 januari 2020 door hun ouders worden aangegeven en door oma als schuld per 1-1-20. Ik ga er hierbij van uit dat de kleinkinderen nog geen 18 jaar zijn.

Hoe hoog het bedrag van de vordering/schuld is die aangegeven moet worden hangt af van de rente en leeftijd van oma. 


Die vorderingen/schulden aan anderen dan kinderen zijn niet gedefiscaliseerd. 

Ja
door Jackflash27 - Mar 9, 2020 om 11:13
4 Antwoorden / 2 Vragen
0

Hallo Tijger1,
Helemaal waar natuurlijk. Het testament is van mijn overleden vader. We hebben onze ouders in dat proces echter ondersteund en geholpen, vandaar dat ik zeg ''we''. 

In de aangifte is er sprake van ''erfgenamen'' en ''legaten''. Als ik het goed begrijp (zo staat het ook in het testament) zijn mijn broer, ik en mijn moeder de erfgenamen en zijn de kleinkinderen de legaten (waar die 20.616 euro per kleinkind vrijstelling voor geldt). Correct?
In het online formulier moeten de gegevens van de erfgenamen worden vermeld (dat zijn dus mijn broer, moeder en mijzelf). Per erfgenaam moet je dan aangeven of er legaten verkregen worden (zoals in mijn post aangegeven). Volgens mij zijn dat dan de kleinkinderen (2 per kind). Maar je kan daar nergens de namen van de kleinkinderen opgeven. Dus mijn vraag blijft of we het zo goed hebben ingevuld?

1 kleinkind is 18, de rest is jonger.
Die vorderingen van mijn broer en mijzelf staan inderdaad in het testament genoemd en heb ik ook zo in de aangifte opgegeven: "hele vermogen gaat naar echtgenoot" --> ja. En ''Staat in testament dat andere erfgenamen hun deel van de erfenis krijgen als vordering op de echtgenoot'' --> ja. Rentepercentage is 6%
aurora1
door aurora1 - Mar 9, 2020 om 11:21
15645 Antwoorden / 6 Vragen
2

U kunt ook de belastingtelefoon bellen natuurlijk.
Of anders naar een belastingadviseur gaan als het te gecompliceerd voor u is. Soms moet je toch voor diensten betalen ook al doet men dat liever niet. Vraag desnoods de notaris.
Andere optie is de bibliotheek voor bijv. een alternatief van een belasting almanak van Elsevier (specifiek voor erfenissen), of van Kluwer.
https://www.consumentenbond.nl/belastingaangifte/alternatief-voor-elsevier-belasting-almanak

ma
door malty - Mar 9, 2020 om 11:25
1112 Antwoorden / 1 Vragen
1

U vertelt niet of het bedrag van elk legaat hoger is dan de vrijstelling van €20.616.
Wanneer het legaat exact gelijk is aan de vrijstelling erfbelasting vraag ik me af of u de legaten wel moet benoemen als Vrij van recht want dat betekent in theorie dat de legaten dus hoger zijn dan de vrijstelling want bij Vrij van recht komt de erfbelasting ten laste van de nalatenschap.
In theorie is de waarde van elk legaat dan 118/100 x € 20.616 = € 24.326,88.


Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 14:00
4 Antwoorden / 2 Vragen

Legaat is inderdaad gelijk aan de vrijstelling. Ik vermoed dat het inderdaad niet vrij van recht is. Belastingtelefoon gaf aan dat dat expliciet in het testament moet staan, en dat staat het niet.

Hoe kom je aan het getal 118?

tijger1
door tijger1 Mar 9, 2020 om 14:18
42060 Antwoorden / 21 Vragen

18% is het percentage erfrecht wat een kleinkind betaalt. Maar de som is verder onzin, want een kleinkind heeft dus die vrijstelling. Zou kleinkind bijvoorbeeld een legaat van € 21.000 krijgen, moet slechts over het meerdere erfrecht betaald worden. 

De term vrij van recht zal van uzelf geweest zijn.

ma
door malty Mar 9, 2020 om 15:06
1112 Antwoorden / 1 Vragen

De belastingdienst zou met het aangeven dat het een legaat vrij van rechten is op het verkeerde been gezet kunnen worden.
Maar ik begrijp dat u naar een notaris gaat voor de aangifte erfbelasting, laat het dan maar aan hem over. Anders hulp voor invullen aan belastingdienst vragen, afspraak met belastingambtenaar misschien mogelijk via nabestaanden telefoon. Heb ooit een afspraak met belastingdienst gemaakt voor het invullen van F formulier.

tijger1
door tijger1 - Mar 9, 2020 om 11:32
42060 Antwoorden / 21 Vragen
1

Maar de erfgenamen krijgen die legaten niet. Die legaten verlagen de nalatenschap, waardoor de erfgenamen minder krijgen. 


Er moet toch beslist wel ergens vermeld kunnen worden wie de legitimarissen zijn? 


Afhankelijk van de inhoud van het testament, zijn inderdaad uw moeder, uw broer en u de erfgenamen voor éénderde deel per persoon van het "restant". 

Maar er staat dan blijkbaar niet dat de legaten (nog) niet uitbetaald worden? 


Als dit een papieren aangifte is, zou ik er een vel bij doen met de volledige gegevens van de vier kleinkinderen, ook hun BSN. Dan ligt het maar vast.

Als het erfdeel van u en broer onder de vrijstelling blijft, zou ik er mijn hoofd niet over breken. Zou moeder voor u en broer erfrecht moeten betalen ivm de hoogte van het erfdeel, dan gaan rekenen met die rente en haar leeftijd. Als het goed is staat er een tabel in de toelichting om haar "schuld" te berekenen en als gevolg daarvan de verschuldigde erfbelasting. 

Ja
door Jackflash27 - Mar 9, 2020 om 11:33
4 Antwoorden / 2 Vragen
0

Aanvullend nog staat in het testament bij het kopje ''legaten'': ''Het gelegateerde bedrag strekt uitsluitend in mindering op het erfdeel van mijn kind, dat tevens ouder is van het desbetreffende kleinkind." Ik zou dan zeggen dat ik bij de aangifte deze bedragen (ruim 20k per kleinkind van de erfgenamen, wij 2 zonen dus) kan benoemen. 

Ik denk dus dat ik alles goed heb ingevuld, maar zou dat graag even bevestigd zien. Alvast dank
.

tijger1
door tijger1 Mar 9, 2020 om 11:37
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Nee, dat hebt u dus mis.

U  en broer erven dus minder dan het kindsdeel. En moeder in verhouding meer. Maar nog steeds is dat legaat niet voor u.

ma
door malty Mar 9, 2020 om 11:51
1112 Antwoorden / 1 Vragen

Ik verwacht dat de beschrijving zegt dat de legaten afgetrokken worden van het erfdeel van de ouder van de kinderen.
Stel dat een van de erfgenamen 3 kinderen heeft en de andere geen, dan heeft het gezin met 3 kinderen een groter erfdeel 3x €20.616 meer t.o.v. de erfgenaam zonder kinderen.

Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 14:05
4 Antwoorden / 2 Vragen

makes sense. Legaat is inderdaad niet voor mij, maar mag wel van mijn erfbelasting afgetrokken worden volgens mij (omdat het ook van mijn erfdeel af gaat).

tijger1
door tijger1 Mar 9, 2020 om 14:20
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Het mag niet van uw erfbelasting afgetrokken worden. U hebt gewoon een lager erfdeel.

Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 17:27
4 Antwoorden / 2 Vragen

@Tijger1: precies, ik had het niet goed geformuleerd, maar ik bedoel hetzelfde. Dank voor de correctie.

aurora1
door aurora1 Mar 9, 2020 om 20:23
15645 Antwoorden / 6 Vragen

Begrijpt u het allemaal wel TS?

Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 21:34
4 Antwoorden / 2 Vragen

AURORA1: misschien niet het antwoord dat u verwacht, maar ik denk het wel ja. Komt dat anders op u over?

tijger1
door tijger1 - Mar 9, 2020 om 11:41
42060 Antwoorden / 21 Vragen
1

Geef even wat geld uit aan advies van de notaris.

Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 14:03
4 Antwoorden / 2 Vragen

Zit denk ik helaas niks anders op. Maar had gehoopt er via dit forum uit te komen. Die notarissen doen dat wel slim hè: de tekst net wat dubbelzinnig formuleren, zodat je nog een keer terug moet (na al gefactureerd te hebben voor de testamenten).

aurora1
door aurora1 Mar 9, 2020 om 20:36
15645 Antwoorden / 6 Vragen

[edit redactie: inhoud van onvriendelijke toon]

Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 22:08
4 Antwoorden / 2 Vragen

Thanks voor de complimenten. "Op naar de notaris dan maar''?

Ja
door Jackflash27 - Mar 9, 2020 om 11:49
4 Antwoorden / 2 Vragen
0

@Tijger1:

"Maar de erfgenamen krijgen die legaten niet. Die legaten verlagen de nalatenschap, waardoor de erfgenamen minder krijgen. 

Er moet toch beslist wel ergens vermeld kunnen worden wie de legitimarissen zijn?"

De tekst over legaten in testament is volledig: "Ik legateer om te worden uitgekeerd, binnen 6 maanden na het overlijden van de langstlevende van mij en mijn echtgenote, aan ieder van mijn kleinkinderen: het maximaal door hen uit mijn nalatenschap te verkrijgen van erfbelasting vrijgesteld bedrag volgens de ten tijde van mijn overlijden geldende wettelijke regeling, thans de Successiewet 1956. Het gelegateerde bedrag strekt uitsluitend in mindering op het erfdeel van mijn kind dat tevens de ouder is van het desbetreffende kleinkind ".

Nu ik dit zo lees, lijkt het dat dit pas gaat spelen als mijn moeder er niet meer is. Ik dacht altijd dat je die legaten (max vrijgestelde bedrag per kleinkind) zowel bij overlijden vader, als overlijden moeder kon opvoeren. Maar daar zit ik wellicht mis???

"Als het erfdeel van u en broer onder de vrijstelling blijft, zou ik er mijn hoofd niet over breken. Zou moeder voor u en broer erfrecht moeten betalen ivm de hoogte van het erfdeel, dan gaan rekenen met die rente en haar leeftijd. Als het goed is staat er een tabel in de toelichting om haar "schuld" te berekenen en als gevolg daarvan de verschuldigde erfbelasting. "

Ik denk niet dat we onder de vrijstelling blijven. Het vermogen betreft in totaal 475000 euro, waarvan de helft nu dus ''verdeeld'' moet worden (in de praktijk gaat dat dus naar mijn moeder) en waar erfbelasting over betaald moet worden. Dat is dus 237000 euro, over 3 erfgenamen. Ik kom dan nu op 11k erfbelasting totaal (maar dan geen rekening houdend met legaten). Ik doe overigens online aangifte.

Hopelijk verheldert dit het verhaal nog. 

 

aurora1
door aurora1 Mar 9, 2020 om 11:51
15645 Antwoorden / 6 Vragen

Op naar de notaris dus maar even. Alleen de zon komt gratis op en schijnt zelfs gratis.... Verder stikt het van de informatie op internet hierover en dan is er - mind you - de gratis belastingtelefoon. De belastingtelefoon kan u helpen, daar is hij voor.

Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 12:12
4 Antwoorden / 2 Vragen

Zeker. Belastingtelefoon ga ik bellen. Op internet inderdaad veel over te vinden, maar natuurlijk niet over deze specifieke situatie. Had daarom gehoopt dat ik hier een antwoord kon vinden.

tijger1
door tijger1 Mar 9, 2020 om 12:20
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Als ik zo uw verhaal lees, vraag ik mij ook nog af of de nalatenschap wel goed vastgesteld is. Veel mensen denken dat de inboedel wat waard is voor de nalatenschap, of verzuimen de uitvaartkosten van die nalatenschap af te trekken, maar doen dat van het vermogen.

Ook hebt u ogenschijnlijk nog niet de berekening gemaakt met de factor leeftijd van uw moeder en het rentepercentage. 


De erfbelasting valt natuurlijk veel lager uit die uw moeder voor u en broer moet betalen. 

Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 12:43
4 Antwoorden / 2 Vragen

Inboedel heb ik op marktwaarde vastgesteld en is maar een relatief klein bedrag. Uitvaartkosten heb ik uiteraard meegenomen in de aangifte, en niet van het vermogen afgetrokken. 

Hoezo moet ik die berekening met factor leeftijd van mijn moeder maken? in het aangifteprogramma wordt gevraagd in het kader van het kindsdeel van de erfenis als de vordering op moeder, welk percentage is afgesproken. Dat heb ik netjes opgegeven (6% samengestelde intrest).

U zegt ''erfbelasting valt lager uit die moeder voor mijn broer en mij moeten betalen''. Lager dan wat precies? We komen nu uit op ruim 11k voor mijn broer en mij (maar dan hou ik geen rekening met legaten). Moeders deel is vrijgesteld.

tijger1
door tijger1 Mar 9, 2020 om 13:01
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Ik wil echt niet zeuren, maar "inboedel" op de marktwaarde. Daar gaat u al, wat is marktwaarde? Pas als uw ouders antiek en kostbare schulderijen hebben/hadden is dat wat waard. Is dat er niet? Dat is de hele inboedel niets waard. 

 

Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 13:07
4 Antwoorden / 2 Vragen

Klopt, hele inboedel is nagenoeg niets waard. Geen antiek, schilderijen e.d. Vandaar dat ik ook zeg een 'relatief klein bedrag'. Het heeft bij aanschaf wel flink wat gekost, maar is nu denk ik allemaal helemaal afgeschreven. Enige is een auto en een piano, waar ik de marktwaarde goed in kaart van heb.

ma
door malty Mar 9, 2020 om 13:33
1112 Antwoorden / 1 Vragen

Even snel berekend, 237000:3= 79000.
79000 - 2 legaten ~ 41000 - uw vrijstelling van ~ 20.000 = €18.000
Erfbelasting € 3240.
Andere erfgenaam ?

Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 13:53
4 Antwoorden / 2 Vragen

@Malty: dat zou inderdaad ook mijn manier van berekenen zijn. Mijn broer heeft ook twee kinderen, dus zelfde bedrag voor hem. Moeder is vrijgesteld. Hamvraag is nu of die legaten inderdaad nu al opgevoerd kunnen worden, of pas na overlijden moeder, of in beide gevallen (in beide testamenten staat namelijk dezelfde tekst). 

"Ik legateer om te worden uitgekeerd, binnen 6 maanden na het overlijden van de langstlevende van mij en mijn echtgenote, aan ieder van mijn kleinkinderen: het maximaal door hen uit mijn nalatenschap te verkrijgen van erfbelasting vrijgesteld bedrag volgens de ten tijde van mijn overlijden geldende wettelijke regeling, thans de Successiewet 1956. Het gelegateerde bedrag strekt uitsluitend in mindering op het erfdeel van mijn kind dat tevens de ouder is van het desbetreffende kleinkind"

Mijn interpretatie: kleinkinderen ontvangen 2x dit vrijgestelde bedrag (1x uit nalatenschap vader, 1x uit nalatenschap moeder), maar wordt pas uitgekeerd na overlijden langstlevende. Opvoeren legaten zou dan nu al kunnen, maar dat zal de notaris moeten kunnen zeggen lijkt me.

ma
door malty Mar 9, 2020 om 14:28
1112 Antwoorden / 1 Vragen

De legaten uit uw vaders testament moeten vermeldt worden in de aangifte erfbelasting, de kleinkinderen zijn geen erfgenaam maar krijgen toch nu met een legaat een deel van de erfenis, er blijft voor voor de erfgenamen minder over om te verdelen.
De vraag is of het legaat eventueel eerder uitgekeerd mag worden, nu is bepaald binnen 6 maanden na overlijden van langstlevende maar kan me voorstellen dat uw moeder er geen moeite mee zou hebben het eerder uit te keren.
Maar die vraag zal de notaris wel kunnen beantwoorden.

tijger1
door tijger1 Mar 9, 2020 om 14:31
42060 Antwoorden / 21 Vragen

En ook dat leest u dus weer verkeerd. Vader kan in zijn testament slechts beschikken over zijn nalatenschap. 


Of moeder zo'n zelfde tekst opgenomen heeft, doet nu helemaal niets ter zake. De erfdelen van de kinderen inzake de nalatenschap van uw vader worden vastgesteld en van die erfdelen gaan per kind, bedragen naar hun kinderen als legaat. De uitbetaling daarvan hoeft pas plaats te vinden als ook uw moeder is overleden. En dat allemaal om slechts erfrecht te besparen. 


Dus de kleinkinderen krijgen dit één keer. Of er meer in het vat zit tzt hangt van het testament van moeder af. 

ma
door malty Mar 9, 2020 om 14:54
1112 Antwoorden / 1 Vragen

@tijger1 De kleinkinderen krijgen na het overlijden van de moeder 2x een legaat, een uit vaders nalatenschap en een uit moeders nalatenschap.
In beide testamenten staat dezelfde tekst.

tijger1
door tijger1 Mar 9, 2020 om 15:03
42060 Antwoorden / 21 Vragen

@malty

Maar dat heeft helemaal niets met deze aangifte erfbelasting van doen. En moeder kan om half vier vanmiddag een afspraak bij de notaris hebben om haar testament te herzien.


Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 15:30
4 Antwoorden / 2 Vragen

Zo begrijp ik het ook en zo is het in mijn herinnering ook afgesproken: uitkering aan kleinkinderen vindt pas plaats na overlijden moeder. En dan wordt er inderdaad 2x uitgekeerd per kleinkind: 1 deel vanuit nalatenschap vader en 1x vanuit nalatenschap moeder. Volgens mij zijn we daar wel over uit. Het gaat nu even om het feit of het (kleinkinds)deel vanuit mijn vaders nalatenschap nu al opgevoerd kan/mag/moet worden in de erfbelasting (lees; in mindering gebracht op het erfdeel van mijn broer en mij als zijnde ''legaat''. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik denk dat dit gewoon kan. Als moeder (na hopelijk heel veel jaren pas) overlijdt, krijgen we het zelfde riedeltje en kan het trucje nog eens op dezelfde wijze toegepast worden (als het testament inderdaad niet gewijzigd is).

@Malty: er is hier geen sprake van een wens om die legaten voor de kleinkinderen eerder uit te laten betalen.

ma
door malty Mar 9, 2020 om 15:37
1112 Antwoorden / 1 Vragen

@tijger1 U heeft gelijk, staat helemaal los van deze aangifte erfbelasting.
Nu alleen van toepassing wat in het testament van de overleden vader staat.
Maar ik verwacht dat de Ts benieuwd was of kleinkinderen straks ook van oma een legaat kunnen krijgen of dat de legaten van vader en moeder bij elkaar opgeteld worden en erfbelasting verschuldigd is.

ma
door malty Mar 9, 2020 om 15:50
1112 Antwoorden / 1 Vragen

@jackflash27
Als u de legaten niet opvoert in de aangifte erfbelasting, wat is dan het resultaat? Dat de belastingdienst ook erfbelasting gaat heffen over het deel wat de kleinkinderen toekomt.
Er staat in de aangifte niet voor niets de vraag of er legaten zijn, dus de legaten vermelden.

Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 16:29
4 Antwoorden / 2 Vragen

@Malty: dan is het resultaat ruim 11000 euro. Als ik legaten opvoer, zegt het programma dat het niet via de tool berekend kan worden, maar dat ik dat in de aanslag zie. Da's wel gek, want die berekening is niet zo lastig...

tijger1
door tijger1 Mar 9, 2020 om 16:40
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Uiteraard moeten die legaten van opa aan de kleinkinderen nu opgevoerd worden. 


Ik ken het digitale formulier verder niet, weet dus niet wat daar mogelijk is. Heb alleen altijd maar de papieren versie ingevuld. 

Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 17:24
4 Antwoorden / 2 Vragen

Nou, dan is het helder denk ik. Zo complex is het ook allemaal niet. We hebben geen gekke dingen in het testament staan. Notaris heeft toen een bepaald 'model' gebruikt en daar hebben we geen aanpassingen op gedaan voor zover ik weet. Ik heb voor de zekerheid de notaris een mail gestuurd. Wellicht is het dan niet nodig om nog een afspraak te maken. 

Bedankt voor jullie hulp en meedenken.


aurora1
door aurora1 Mar 9, 2020 om 20:29
15645 Antwoorden / 6 Vragen

Ik heb niet de indruk dat u er veel van begrijpt. Het begon al met “we” en testament terwijl het het testament van uw vader is en helemaal niet “we”. Geef wat geld uit aan de notaris om het allemaal goed te doen, zoals @tijger1 ook al een paar keer voorstelt. Hier maar bezig blijven en buiten proporties terwijl het niet om 10 euro gaat, is natuurlijk niet zo best en al helemaal niet voor uw moeder. Straks benadeelt u uw moeder ook nog met het zelf maar willen doen en prutsen.

Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 21:57
4 Antwoorden / 2 Vragen

Ach, ach. AURORA1 toch! Wat een fijne reactie van u. Dat doet een mens goed.

"Ook al wilt u anders doen voorkomen": als ik er alles van zou begrijpen zou ik de vraag niet stellen hier, of wel? Nogmaals: ik ben heel goed geholpen hier en begrijp nu hoe het zit. Geloof het of niet, maar ik leer snel. Het invullen van de belasting in onze situatie is echt geen rocket science en als je je erin verdiept is dat gewoon goed te doen. Ook voor u AURORA1. Kom op, stap uit die comfort zone en probeer het ook eens. Zoals ik ook altijd tegen mijn kinderen zei: ''van proberen kun je leren''.

Mijn moeder benadelen? Dat is het laatste wat ik ooit zou doen. En dat gaat ook niet gebeuren, maakt u zich geen zorgen. Wel fijn dat u zich om mijn moeder bekommert trouwens. Dat vind ik dan wel weer aardig. 

En krijgt u soms provisie van iedereen die u naar de notaris verwijst? Daar lijkt het wel op. 


tijger1
door tijger1 Mar 9, 2020 om 22:53
42060 Antwoorden / 21 Vragen

@jackflash27

Sorry dat ik het zeg, maar u moet zich schamen. U hebt geen idee wat een aangifte erfrecht behelst. U ziet het als een interessante excercitie. Mag natuurlijk. Maar u pretendeert uw ouders geholpen te hebben met hun testamenten, maar eigenlijk hebt u geen idee wat ze afgesproken hebben. U misgunt notarissen hun vergoeding voor hun werkzaamheden. En kijkt daar ook nog op neer. En denk verder dat het een fluitje van een cent is.

Jammer.

Misschien is Fred, die u natuurlijk niet kent, wel uw broer.:-))

Ja
door Jackflash27 Mar 11, 2020 om 20:23
4 Antwoorden / 2 Vragen

@Malty: kleine correctie op uw berekening. U zegt:

Even snel berekend, 237000:3= 79000.

79000 - 2 legaten ~ 41000 - uw vrijstelling van ~ 20.000 = €18.000
Erfbelasting € 3240.
Andere erfgenaam ?

U rekent hier met 18%, dit moet uiteraard 10% zijn. Het betreft hier immers de kinderen die belasting betalen, niet de kleinkinderen. Heb de handel toch even voorgelegd aan een vriendje van vroeger die nu notaris is. En zoals verwacht helemaal correct ingevuld. Achteraf toch wel heel goed zelf te doen met wat hulp (en weerstand ;) op dit forum.

ma
door malty Mar 11, 2020 om 20:59
1112 Antwoorden / 1 Vragen

@jackflash27    U heeft gelijk, moet 10% zijn.
Gerustellend voor u dat een bevriende notaris de aangifte nog even gecontroleerd heeft.

tijger1
door tijger1 - Mar 9, 2020 om 11:55
42060 Antwoorden / 21 Vragen
1

Nou als de nalatenschap over een dergelijk bedrag gaat, zou ik, als een ondeskundige (maar niets ten nadele van u),  daar zeker niet mijn vingers aan branden.

Foute opgaven kunnen u of uw moeder dan veel geld gaan kosten. 


Dus op naar de notaris voor het doen van die aangifte, dat is veel verstandiger.

jantje7
door jantje7 - Mar 9, 2020 om 12:10
1459 Antwoorden / 23 Vragen
0

Deze week heb ik een afspaar bij de notaris om dezelfde regeling vast te leggen voor mijn kinderen en kleinkinderen. Wel ga ik er vanuit dat bij de eerste overlijding zowel de kinderen als de kleinkiinderen alleen het belastingvrije bedrag als rentedragende vordering op de langstlevende krijgen. Verder zullen er nog wat aanvullende eisen worden ingebracht. Mogelijk kom ik hier later op terug, Zal deze vraag zeker stellen.

tijger1
door tijger1 Mar 9, 2020 om 12:12
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Houd er rekening mee dat voor kleinkinderen die vordering dus niet gedefiscaliseerd is. Zij moeten dat dus als vermogen bij hun aangifte aangeven. Zijn ze onder de 18, dan komt het voor rekening van hun ouders.

jantje7
door jantje7 Mar 9, 2020 om 12:24
1459 Antwoorden / 23 Vragen

Dank voor uw antwoord. Ze zijn allen boven de 18, daarop heb ik gewacht.Voor de eerste vordering is (dit jaar € 20.946,- ) en hebben verder niet zo veel vermogen dat ze boven de € 30.360,- (2019) uitkomen.

tijger1
door tijger1 Mar 9, 2020 om 12:39
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Als er, gelukkig, nog niemand is overleden,is er natuurlijk ook geen vordering.

jantje7
door jantje7 Mar 9, 2020 om 12:48
1459 Antwoorden / 23 Vragen

Inderdaad zijn wij al meer dan 50 jaar getrouwd en beide in goede gezondheid. Kunnen ze 2 keer van de vrijstelling genieten. En kan de belasting voor een groot gedeelte naar de centjes fluiten.

tijger1
door tijger1 Mar 9, 2020 om 12:54
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Verstandig om dat zorgvuldig te regelen.

tijger1
door tijger1 - Mar 9, 2020 om 14:23
42060 Antwoorden / 21 Vragen
1

DOOR  JACKFLASH27 9 MRT. 2020 OM 14:03 
3 ANTWOORDEN / 1 VRAGEN

Zit denk ik helaas niks anders op. Maar had gehoopt er via dit forum uit te komen. Die notarissen doen dat wel slim hè: de tekst net wat dubbelzinnig formuleren, zodat je nog een keer terug moet (na al gefactureerd te hebben voor de testamenten


De notarissen hebben niets geformuleerd. Maar weet u, u kunt ook eerst uitstel van aangifte vragen, dan een cursus belastingrecht, met name erfrecht, volgen en dan hopelijk helemaal correct de aangifte zelf doen. 

Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 17:32
4 Antwoorden / 2 Vragen

@Tijger1: ik vind het zeer interessante materie, en verdiep me er graag in. Zie er ook wel de uitdaging van in om dit zelf in te vullen. En in dit geval volgens mij ook nog best te doen. Fijn dat er in elk geval dergelijke forums als dit bestaan om advies in te winnen.

aurora1
door aurora1 Mar 9, 2020 om 20:38
15645 Antwoorden / 6 Vragen

En notarieel recht studeren, ook heel interessant....en een uitdaging....

tijger1
door tijger1 Mar 9, 2020 om 20:43
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Het is zeker interessante materie, maar u schreef dit:


"Helemaal waar natuurlijk. Het testament is van mijn overleden vader. We hebben onze ouders in dat proces echter ondersteund en geholpen, vandaar dat ik zeg ''we" 

Maar ik weet niet waar u ze dan mee geholpen hebt, want u kent blijkbaar de implicaties van de inhoud van het testament niet. 


Of bedoelt u dat u uw ouders naar de notaris gereden hebt? :-))

Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 22:03
4 Antwoorden / 2 Vragen

Mijn vader zat toen tegen de dementie grens aan (kon volgens de notaris nog net) en mijn moeder heeft geen kijk op dit soort zaken. En aangezien er nog niets fatsoenlijks geregeld was, hebben mijn broer en ik mijn ouders begeleid. Dus inderdaad, we hebben hen er naar toe gereden en hebben het gesprek gevoerd met de notaris als zijnde vertegenwoordigers van onze ouders. Is daar iets mis mee?
't is alweer een tijdje geleden, dus vergeef me dat ik niet alle ins en outs van het testament meer weet. En ik heb geen fiscaal recht gestudeerd dus het lezen en interpreteren van een testament tekst is niet iets dat ik dagelijks doe. Vandaar ook mijn hulpvraag.

tijger1
door tijger1 Mar 9, 2020 om 23:03
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Daar is zeker iets mis mee. Als uw vader tegen de dementiegrens aanzat, kon hij eigenlijk al geen testament maken. En als uw moeder geen kijk op de zaken had, is aan haar haar testament dus al helemaal niet duidelijk. En u was het dus ook niet duidelijk wat het omvatte. 

En waarom deze hele toestanden op poten gezet voor mensen die niet weten wat ze doen om erfrecht te besparen over ca. € 80.000? 


Bespaart dus maximaal € 8.000 min de kosten van de testamenten en nu de verklaring van erfrecht. Hiep hoi. Terwijl de kleinkinderen dus die vordering per 1-1-20 als vermogen moeten gaan aangeven. En als ze nog geen 18 zijn, hun ouders. 

ma
door malty Mar 10, 2020 om 08:17
1112 Antwoorden / 1 Vragen

Maar tijger1 toch, dit had ik niet van u verwacht.
Even op de stoel van de notaris gaan zitten, de vader kon eigenlijk door beginnende dementie geen testament maken, zou de notaris dat niet beoordeeld hebben?
En een maximale besparing van € 8000, ja alleen van opa's testament maar als het goed is komt daar ook nog €8000 of wat meer bij van oma's testament.
Om de kleinkinderen een fors bedrag belastingvrij te kunnen geven is dit natuurlijk wel een prima manier, zeker als de ouders ook elk jaar het maximale belastingvrije schenkingsbedrag benutten.

Ja
door Jackflash27 Mar 10, 2020 om 08:37
4 Antwoorden / 2 Vragen

Zo is dat. De notaris heeft de afweging gemaakt en met zijn professionele blik besloten dat mijn vader nog voldoende ''helder'' was om het testament te maken. En dat was ook zo mijns inziens. Er wordt hier soms wat te snel ''geinterpreteerd''. 
We zijn blij met de manier waarop het geregeld is.

tijger1
door tijger1 Mar 10, 2020 om 09:08
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Er is helemaal geen besparing van € 8.000, daar moeten dus die overbodige kosten van afgetrokken worden. Volgens de Ts ook al heel makkelijk verdiend door de notaris. En afhankelijk van de leeftijd van moeder en ook die factor zou het bedrag aan erfbelasting een stuk lager uitvallen. Ook moeten de vorderingen door de kleinkinderen/hun ouders nu als vermogen aangegeven gaan worden.

En de omschrijving "tegen dementie aan" van vader en moeder die niet "weet waar het overgaat", zijn omschrijvingen van de Ts zelf.

ma
door malty Mar 10, 2020 om 09:28
1112 Antwoorden / 1 Vragen

Overbodige kosten, misschien hebben ze nog meer geregeld in de testamenten, uitsluiting koude kant o.a.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Mar 9, 2020 om 14:31
16906 Antwoorden / 202 Vragen
0
Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 15:36
4 Antwoorden / 2 Vragen

dank! interessante materie, maar elke situatie is net weer wat anders, waardoor het lastig is om dit naar onze situatie te vertalen. Maar zeker nuttig leesvoer!

heremietkreeft
door heremietkreeft Mar 9, 2020 om 15:38
16906 Antwoorden / 202 Vragen

In dat geval is het toch zinnig om een belastingdeskundige te raadplegen. Of een afspraak maken met een belastinginspecteur en dan daar nader advies te vragen.

Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 17:26
4 Antwoorden / 2 Vragen

Het is wel duidelijk inmiddels. Heb diverse fora geraadpleegd en vragen gesteld. Ben inmiddels een stuk wijzer. Ik kan niet veel ''fout'' doen, volgens mij. Alles spreekt wel voor zich, vond alleen dat legaten deel wat onduidelijk.

heremietkreeft
door heremietkreeft Mar 9, 2020 om 17:28
16906 Antwoorden / 202 Vragen

Ok! Dank voor de melding. En dan nu de aanslag afwachten die dan hopelijk geen problemen geeft.

aurora1
door aurora1 Mar 9, 2020 om 20:40
15645 Antwoorden / 6 Vragen

Dat heet overschatting mbt tot deze "interessante materie" .....
En of het u allemaal nu duidelijk is?

tijger1
door tijger1 Mar 9, 2020 om 20:51
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Ik heb helaas al heel wat aangiften successie moeten doen. Het is altijd verstandig, zeker als je, zoals de Ts daar een dag mee bezig bent, nadat je denkt klaar te zijn, dat spul een dagje te laten liggen en later nog een keer met verse blik het spul te bekijken. Het is tenslotte geen simpel aangiftetje.

ma
door malty - Mar 9, 2020 om 17:40
1112 Antwoorden / 1 Vragen
0

Erfgenamen, volgens de begrippenlijst voor de erfbelasting is eenieder die iets erft uit de nalatenschap van de overledene, ook die alleen maar een legaat krijgen, dus uw kleinkinderen worden beschouwd als erfgenamen.
Dan is het ook duidelijk dat u de naam en verdere gegevens van uw kinderen in de aangifte kunt invullen.
Als ik de tekst uit het testament goed begrijp, ben geen notaris, is dat de 2 legaten van uw kinderen ten laste komen van uw erfdeel.
Hetzelfde geldt voor uw broer.
De legaten zijn kleinkind legaten, dus u moet bij uw kinderen invullen dat ze ten laste komen van uw erfdeel.Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 17:51
4 Antwoorden / 2 Vragen

Dat klopt helemaal. In die richting was ik ook al aan het denken. Met 'legaten' in het formulier wordt ook niet gerefereerd aan personen, maar meer aan specifieke onderdelen van de erfenis. Daarnaast is het legaat (kleinkind deel) ook niet iets dat wij als kinderen 'krijgen'. De zinsnede ''Het gelegateerde bedrag strekt uitsluitend in mindering op het erfdeel van mijn kind dat tevens de ouder is van het desbetreffend kleinkind'', duidt erop dat wij als kinderen minder erven. Het legaat moet daarom ook niet gezien worde als iets dat wij ontvangen in dit geval. 

Dus dan is de enige andere optie om de kleinkinderen inderdaad apart te vermelden als erfgenaam. Ik twijfelde daaraan, omdat ze niet specifiek erfgenamen worden genoemd in het testament, maar onder het kopje ''legaat'' genoemd werden.

tijger1
door tijger1 - Mar 9, 2020 om 17:42
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

In het papierenformulier staan wel vragen over het "kleinkind legaat".

misschien hebt u daar wat aan,

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aangifte_erfbel_2019_suc0602z91fol.pdf

Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 17:58
4 Antwoorden / 2 Vragen

Dit is heel handig!

Legaat ten laste van de gehele nalatenschap of ten laste
van een andere erfgenaam
Een legaat kan ten laste komen van de hele nalatenschap of van een andere erfgenaam. Het gaat dan om bijvoorbeeld een kleinkindlegaat (van ouder naar kind) of een afvullegaat (van kind naar de ouder).

Of een legaat ten laste komt van een andere erfgenaam leest u in het testament van de overledene. U moet vraag 2m invullen voor de ontvanger van een legaat ten laste van de hele nalatenschap. Voor de ontvanger van een legaat ten laste van een andere erfgenaam (kleinkind­ en afvullegaat) moet u ook het tweede deel van vraag 2m invullen.

aurora1
door aurora1 Mar 9, 2020 om 20:42
15645 Antwoorden / 6 Vragen

Maar u hoeft @tijger1 dit alles niet te melden, die wéét zulke zaken, net zoals een aantal anderen op dit forum die al vaker met dit bijltje gehakt hebben....
Op naar de notaris.

tijger1
door tijger1 Mar 9, 2020 om 20:45
42060 Antwoorden / 21 Vragen

De aangifte is volgens mij al ingediend. :-((

Ja
door Jackflash27 Mar 9, 2020 om 21:41
4 Antwoorden / 2 Vragen

"Maar u hoeft @tijger1 dit alles niet te melden, die wéét zulke zaken, net zoals een aantal anderen op dit forum die al vaker met dit bijltje gehakt hebben.."

Bijzondere opmerking AURORA1. Dit forum is toch bedoeld om mensen op weg te helpen? Ik maak graag gebruik van de kennis van anderen en ben blij dat ze dat willen delen. Waarom anderen ertoe aanzetten om info NIET te melden?
Dat ik naar de notaris kan gaan, hoef je niet 26x te vermelden, dat weet ik zelf ook wel. Ik vind het juist interessant om me er zelf -met hulp- in te verdiepen en dan zelf de aangifte in te dienen. Notariskosten heb ik al genoeg betaald.

tijger1
door tijger1 Mar 9, 2020 om 22:44
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Nou, uw ouders dus voor twee testamenten en nu hooguit voor een verklaring van erfrecht. Dus dat valt nogal mee.

tijger1
door tijger1 - Mar 10, 2020 om 00:11
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

Ik zet het ook nog maar even hier neer. Omdat niet iedereen de reacties onder reacties leest.

tijger1
DOOR  TIJGER1 9 MRT. 2020 OM 22:53 
39921 ANTWOORDEN / 21 VRAGEN

@jackflash27

Sorry dat ik het zeg, maar u moet zich schamen. U hebt geen idee wat een aangifte erfrecht behelst. U ziet het als een interessante excercitie. Mag natuurlijk. Maar u pretendeert uw ouders geholpen te hebben met hun testamenten, maar eigenlijk hebt u geen idee wat ze afgesproken hebben. U misgunt notarissen hun vergoeding voor hun werkzaamheden. En kijkt daar ook nog op neer. En denk verder dat het een fluitje van een cent is.

Jammer.

Misschien is Fred, die u natuurlijk niet kent, wel uw broer.:-))

Ja
door Jackflash27 Mar 10, 2020 om 08:29
4 Antwoorden / 2 Vragen

Het wordt een interessante discussie zo. Ik reageer er graag op.

Helaas een verkeerde interpretatie van uw kant. Ik weet genoeg van de inhoud van het testament om te beoordelen dat we het voor onze ouders en wij als kinderen goed geregeld hebben. En mijn ouders mogen dan wel niet de ins en outs van het testament kennen /  hebben gekend, er is ook nog zoiets als vertrouwen tussen ouders en kinderen. Suggereert u dat we dan maar beter geen testament hadden moeten maken? Dat was pas onvoordelig geweest en hadden we veel geld misgelopen. Mijn moeder is hartstikke blij dat we dit zo geregeld hebben en begrijpt hoe het zit als we het haar uitleggen. 

Ik misgun notarissen hun vergoedingen helemaal niet. En ik snap ook wel dat er in dit vak heel wat komt kijken. Er zullen veel erf-cases behoorlijk ingewikkeld in elkaar zitten, waar de expertise van een notaris heel goed tot zijn recht komt en het ook van toegevoegde waarde is om hem daar bij te betrekken. Mijn indruk is nog steeds dat de aangifte in ons geval niet zo heel spannend is. Tuurlijk, er zijn voor mij als leek een aantal dingen onduidelijk, maar verder is het volgens mij best goed te doen om dit zelf in te vullen. Alle respect voor notarissen, maar in een aantal gevallen (standaard testamenten, koopaktes e.d.) is het vaak makkelijk geld verdienen. En dat mag, daar heeft hij/zij tenslotte jaren voor gestudeerd. Ik hoop alleen dat u begrip kunt opbrengen voor het feit dat ik in dit geval de keuze maak om dat geld te besparen. 
Het invullen van een erf aangifte is geen fluitje van een cent (weer verkeerde interpratie van uw kant). Ik heb er best wat tijd in gestoken en ook mensen die geen fiscaal recht hebben gestudeerd hebben soms capaciteiten om een aangifte in te vullen. Maar ik vind het leuk om te doen en leerzaam. En dat willen jullie dan weer niet horen, want fiscale zaken zijn niet ''leuk'', maar super ingewikkeld en complex. Sorry dat ik er anders over denk.

Wat ik op dit forum een beetje proef is dat jullie van mening zijn dat niemand verstand heeft van dit soort zaken (invullen erfbelasting), behalve mensen die ervoor gestudeerd hebben. Er is geen begrip voor mensen die zich de moeite nemen om zich er in te verdiepen en oprechte interesse hebben hierin en daar ook best in slagen. Een beetje hautain om dan maar te zeggen: ''joh, brand je vingers er niet aan, daar heb je toch geen verstand van''. Onterecht, want u kent de achtergrond van die mensen helemaal niet. 

TIJGER1: jij hebt goede tips gegeven waar ik iets mee kan. Daar ben ik blij mee. Maar stop met het diskwalificeren van mensen die u niet kent. 
En wie is Fred? Een symbolische verwijzing naar een moderator op dit forum om mee te kijken ;))

tijger1
door tijger1 - Mar 10, 2020 om 09:00
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

Fiscale zaken zijn zeker leuk. En ik doe ze ook voor mijn plezier.

Maar u en uw broer hebben uw ouders geadviseerd zonder te weten wat u geadviseerd hebt en blijkbaar ook zonder zichzelf te laten informeren door de notaris.

En nee, Fred is geen moderator.

Maar u was al af door deze opmerking gericht aan @aurora.


"En krijgt u soms provisie van iedereen die u naar de notaris verwijst? Daar lijkt het wel op. "

jantje7
door jantje7 Mar 10, 2020 om 09:38
1459 Antwoorden / 23 Vragen

@tijger1
Deze kretiek vind ik niet op zijn plaats. Ze hebben, mischien zonder het zelf helemaal te begrijpen, het testament samen met de notaris goed voor elkaar. Door de kleinkinderen mee te laten delen uit beide erfenissen, wat de ouders dus niets extra kost, behoorlijk bespaart op de erfbelasting.

tijger1
door tijger1 Mar 10, 2020 om 09:40
42060 Antwoorden / 21 Vragen

@jantje7

U mist het punt.

Ja
door Jackflash27 Mar 10, 2020 om 12:46
4 Antwoorden / 2 Vragen

ik hoef toch niet de kleine letters te kennen van een testament om te weten wat de algehele strekking is. Ons doel was om de erfenis straks fiscaal zo gunstig mogelijk te regelen en tegelijk zo goed mogelijk alles voor mijn moeder achterlaten. Dat heeft de notaris prima gedaan: kleinkinderen betrekken, moeder krijgt nu alles (wij hebben vordering op haar), koude kant uitsluiten, etc. Voorgerekende besparing t.o.v niks doen is meen ik iets van 20k in totaal.

Die berekening heb ik dan even niet paraat, en is voor mij niet relevant. Ik heb er n.a.v. Het gesprek met notaris vertrouwen in dat dat klopt. Meer dan bovenstaande hoef ik ook niet uit te leggen aan mijn moeder en dat heeft ook geen nut, want dan haakt ze af.
kortom: "niet weten wat ons geadviseerd is", dekt geenszins de lading.

volgens mij is dit de uitgebreide versie van het punt van jantje.

ik kan verder inhoudelijk niks met deze discussie natuurlijk, maar het is wel een vermakelijk tijdverdrijf ;)


tijger1
door tijger1 Mar 10, 2020 om 13:49
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Maar Jantje miste juist het punt.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

ni
nikkip - Jul 22, 2024 om 15:05
Geldzaken & recht

Eigenaar huurflat laat schakelaar vervangen zonder mijn toestemming, nota voor mij?

Het touwtje van mijn trekschakelaar in de badkamer was uit de trekschakelaar,.
Bij info bij de huismeester zou de verhuurder
deze vervangen.
Na mailverkeer en een foto te hebben gestuurd
van de trekschakelaar zonder kapje en zonder
touwtje, zou dit gerepareerd worden.
Er kwam idd een monteur die alles vervangen heeft. Maar helaas kwam er ook een rekening naar mij van ... Lees meer

JM
JM de Troije - Mar 26, 2024 om 14:40
Winkels & webshops
Bol.com wil geld afschrijven voor een abonnement dat ik niet heb

Bol.com wil geld afschrijven voor een abonnement dat ik niet heb

Bol.com zegt dat ik een abonnement heb genoemen maar dat heb ik niet,ik bestel zelden iets on-line, zij voegen dat zelf toe denk ik. Nu steeds verhoging etc maar zij zitten fout. Komt dit vaker voor?? Dreigen nu met incasso. Lees meer

JV
JVRO - Jul 23, 2024 om 13:27
Geldzaken & recht

Geen hulp van Revolut bij frauduleuze transacties

Vanmorgen is zijn er meerdere pogingen gedaan geld van mn Revolut rekening af te schrijven, die ik niet gedaan heb, ken de tegenrekeningen niet eens. Gelukkig zijn er 2 niet gelukt vanwege te weinig saldo, maar toch in totaal 110.99 kwijt. Nu is de reactie van Revolut, dat het mijn eigen verantwoordelijkheid is, aangezien ik mijn pasje en telefoon nog heb en mn gegevens niet met iemand anders ged ... Lees meer