mo
door monicab 5 mei 2010 om 13:35
Huishouden & energie

Dierenartsen en tarieven

Aan welke richtlijnen hoort een dierenarts zich te houden? Is het toelaatbaar dat een dierenarts zijn tarieven niet kenbaar maakt. Van een assistente van een dierenartsenpraktijk krijg ik te horen dat zij pas wat over tarieven mag zeggen als daar nadrukkelijk door de klant om gevraagd wordt. De oprichtster van de dierenartspraktijk laat weten dat zij het niet nodig vindt om allle tarieven in de praktijk op te hangen. Als ik laat weten dat ik het bedrag niet heb. geeft ze te kennen dat ik maar moet kijken hoeveel ik kan betalen maar dat ik het restant via een factuur kan toegestuurd krijgen en dat de factuurkosten 15 euro bedragen.
Ik vraag haar hoe zij aan het bedrag van 130 euro komt. Ik had namelijk toen ik de afspraak maakte gevraagd om de kosten voor de vaccinatie. Een rabies en leptospirose vaccinatie plus consult was 54 euro. Het bloedonderzoek dat nodig zou zijn zou 80 euro bedragen en de meevaller die ik volgens haar had was dat de consultkosten al bij de vaccinatie ingecalculeerd waren. Als argument over de hoge kosten voor het bloedonderzoek krijg ik te horen dat dit via een laboratorium nog veel duurder is en dat het vooral de calciumbepaling is die het zo duur maakt. Desondanks blijft het onbegrijpelijk dat er op het moment dat de dierenarts het bloedonderzoek ter sprake brengt, zij daarbij geen vermelding maakt van de kosten die dat met zich meebrengt. Is er regelgeving die bepaalt dat kosten behorend bij een behandeling vooraf bekend gemaakt moeten worden? Wat kan ik eraan doen om mijn gelijk te halen? Ik was bovendien zo onnozel om een bedrag van 89 euro aan te betalen en weg te gaan om het restant te halen. Naderhand bleek dat de dierenarts op de factuur had aangegeven 85 euro van mij ontvangen te hebben. Pas thuis zag ik wat er gebeurd was. Ik ben onnozel geweest maar voel me erg 'genomen'. Ik hoop dat iemand me raad kan geven.

19393 25 Rapporteer

Deze vraag is gesloten. De vraag kan niet meer worden beantwoord.

door tdehond - 5 mei 2010 om 14:05
4744 Antwoorden / 9 Vragen
0

Bij mijn d.a. hangt ook geen lijst van wat bepaalde verrichtingen kosten.

Bloedonderzoek: dit is niet alleen de kosten van het onderzoek op calcium, maar ook de verrichting, het bloedprikken op zich.

Ik was pas aan kosten kwijt voor 2 x lichamelijk onderzoek voor 2 honden
2 x leptospirose enting
1 x medicament tegen oorontsteking: 83 euro.

54 euro voor lepto + rabiës vaccinatie vind ik zeker niet te veel gevraagd.

In een plattelandspraktijk bij een veearts liggen de prijzen vaak lager als in de randstad in de stad bij een d.a. voor alleen kleine huisdieren.

door tdehond - 5 mei 2010 om 14:10
4744 Antwoorden / 9 Vragen
0

Ik heb een tarieflijst gevonden van een dierenarts, niet in de randstad met tarieven van vorig jaar.
Klik

BTW
Heeft u contact betaald bij d.a. of kunt u later aantonen d.m.v. bankafschrift dat u meer in de praktijk heeft afgerekend als op de factuur staat?

Mogelijk kan dat nog recht getrokken worden na overleg met d.a.

mo
door monicab - 5 mei 2010 om 14:53
8 Antwoorden / 1 Vragen
0

Met name het feit dat je als consument niet van tevoren krijgt te horen wat je uiteindelijk kwijt bent, vind ik onrechtmatig. De dierenarts mag er niet zomaar vanuit gaan dat jij dat bedrag kunt betalen. Het is daarom mijns inziens noodzakelijk dat een arts overlegt over het bedrag dat hij of zij in rekening wilt brengen. 80 euro voor een bloedonderzoek vind ik erg kostbaar. Ze zou - net als in een garagebedrijf gebeurt - eerst moeten voorleggen wat de kosten worden. Dan kun je als consument zelf nog bepalen of je dat op dat moment kunt missen. Ik werd nu voor een voldongen feit gesteld. Ik had het bedrag niet en moest dat bij iemand anders lenen. Ook het feit dat ze me geen factuur voor het restantbedrag wilde sturen - anders zou ik 15 euro extra betalen - vind ik onbehoorlijk. Ik ben al geruime tijd klant en dit is de eerste keer dat ik niet kan betalen. 15 euro voor een factuur toesturen vind ik uberhaupt krankzinnig. Uiteraard heeft de arts daar een verklaring voor (neem ik aan) maar zou er in deze tijd van economische malaise niet veel meer rekening met elkaar gehouden worden?

door wolfenjong - 5 mei 2010 om 15:03
859 Antwoorden / 10 Vragen
0

Hallo

Dierenarts is een vrij beroep en dus mogen ze zelf hun tarieven vaststellen, het is aan u om van te voren of tijdens de behandeling hier vragen over te stellen wat handelingen kosten.
Doen ze dat niet vooraf, raad ik u aan om er een te zoeken die dat wel doet.
Probeer grote praktijken en klinieken te meiden, en wat al aangegeven is, ga vooral buiten de randstad op zoek naar een dierenarts, zijn vaak goedkoper.


Succes er mee.

door tdehond - 5 mei 2010 om 15:15
4744 Antwoorden / 9 Vragen
0

@ Monicab

U had m.i. zelf het initiatief kunnen nemen door eerst te vragen wat een bloedonderzoek kost.

Het is jammer dat de bonnen v.d. d.a. zo vervagen omdat bij mijn oude overleden hond diverse keren bloedonderzoek plaats heeft gevonden. Persoonlijk denk ik niet dat u met dit bedrag "een poot is uitgetrokken"

Het sturen van een rekening brengt administratieve kosten met zich mee, kost tijd en dat brengt deze d.a. in rekening.

Als ik medicijnen haal tussendoor voor mijn hond, betaal ik "baliekosten" extra bij de kosten v.d. medicatie. Tijd is geld.

Uw d.a. heeft begrip dat u niet in 1 keer kunt betalen maar heeft wel aangegeven wat de administratiekosten zijn. Ik vind dat netjes, al is het niet leuk voor u.

Als u bezwaar heeft tegen de hoogte van de rekening kan een gesprek met uw d.a. verhelderend werken.

door birdies - 5 mei 2010 om 15:23
6104 Antwoorden / 31 Vragen
0

Ik mag toch aannemen dat van tevoren met je besproken is dat er een bloedonderzoek zou worden gedaan? Dan had je op dat moment kunnen vragen wat een bloedonderzoek zo'n beetje kost.

Als je alleen voor een inenting komt, gaan artsen niet zomaar het bloed onderzoeken. Ik heb dat nog nooit meegemaakt dat artsen zonder enig overleg allerlei onderzoeken gaan doen.

ge
door gerland - 5 mei 2010 om 15:30
127 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik vind 80 euro voor een bloedonderzoek geen geld. Voor iemand die iedere euro om moet draaien voor die hem uitgeeft ligt dat natuurlijk heel anders.
Dat is volgens mij niet de kwestie hier.

Ik vind het onbegrijpelijk dat iemand die weet dat het een hele opgave zal zijn om dierenarts kosten te betalen, akkoord gaat met het uitvoeren van bepaald onderzoek zonder explciet af te spreken welke kosten daaraan verbonden zijn. Wellicht is er gedacht: "dat zal wel niet zo'n vaart lopen". Op het moment dat de rekening dan tegenvalt zoeken naar mogelijkheden om de dierenarts de schuld te geven, lijkt mij niet fair.

Het is ook uw eigen verantwoordelijkheid vooraf te informeren naar kosten, zeker als u weet dat u niet alle kosten kunt dragen. Met de aldus verkregen informatie had u kunnen beslissen of het onderzoek wel of niet uitgevoerd had moeten worden, of had u wellicht gunstigere (betalings)afspraken kunnen maken met de dierenarts.
Als u er voor kiest, om zich niet voor te laten informeren (waarom eigenlijk niet?), kan het meevallen en is er niets aan de hand, maar kan het ook tegenvallen zoals u hebt gemerkt. Dat u zich in de laatste geval "genomen" voelt, is toch aan uw eigen handelen te wijten. Niet aan de dierenarts.
.
Met het feit of er wel of niet tarieven "aan de muur" hangen bij de dierenarts heeft dit natuurlijk niets te maken. Dat was ook al voor de behandeling zo, en niet alleen achteraf na een tegenvallende rekening.

mo
door monicab - 5 mei 2010 om 15:44
8 Antwoorden / 1 Vragen
0

Dus alleen ik als consument heeft een plicht om te vragen maar een dierenarts heeft geen enkele verplichting om mij te informeren?
Als u een auto naar de garage brengt dan wilt u toch ook weten - voordat ze gaan repareren - wat de kosten zijn?
Mijn dierenarts heeft misbruik gemaakt van mijn vertrouwen in haar. Ik was voor een vaccinatie naar haar toe gekomen en daarvoor had ik een bedrag op mijn rekening staan. Vervolgens stelt ze een bloedonderzoek voor, ik dacht niet direct aan de kosten maar vermoedde dat een bloedonderzoek niet zo duur zou zijn. Bij een vorige dierenarts kostte mij een onderzoek maar een paar tientjes, geen 80 euro. Blijkbaar zijn degenen die op mijn vraag antwoorden niet zo behoeftig dat zij zich kunnen voorstellen hoe verschrikkelijk het is om geconfronteerd te worden met een dusdanig hoge rekening (meer dan het dubbele van het bedrag dat ik gereserveerd had) en welke consequenties dat heeft.

Klaarblijkelijk ben ik als consument alleen verplicht om iets te doen en degene die een vrij beroep heeft kan alles doen zonder daar tekst en uitleg over te geven. Hebben jullie een vrij beroep of zo? Ik niet, ik moet gewoon naar mijn baas en wachten op mijn salaris. Dat is geen vetpot maar uiteindelijk ben ik dus degene die de enige verplichting heeft om me te verantwoorden en elke ondernemer is vrij mij een arm uit te draaien en daar zijn jullie het allemaal mee eens. Want ik had niet zo onbenullig moeten zijn. Waarom kijken jullie eigenlijk naar Kassa? Daarin komen dit soort onderwerpen ook voor het voetlicht en daar gebeuren ook dingen die consumenten niet hadden kunnen voorzien. Dus dan is het geoorloofd als de consument niet zelf gehandeld heeft? Ik vind dat flauwekul. In een vrije markt moet je ook open zijn over wat je wilt verkopen, hoe kunnen klanten anders bepalen waar ze de beste waar kunnen halen? En bovendien: een vrije markt moet de ondernemers - lees ook vrije beroepsbeoefenaars - uitdagen om de handel voor nog minder dat de gangbare prijs te leveren. Maar klaarblijkelijk denken ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars daar anders over. Het is niet gek dat er in sommige branches prijsafspraken worden gemaakt waardoor niemand in de vrije markt hoeft in te leveren maar de uiterste prijs kan verlangen omdat iedereen in hetzelfde schuitje zit en elkaar de hand boven het hoofd houdt. Een consument weet wel beter, die ziet de prijzen stijgen en die kan niet anders dan nog harder te werken en te betalen..

door birdies - 5 mei 2010 om 15:49
6104 Antwoorden / 31 Vragen
0

..........Bij een vorige dierenarts kostte mij een onderzoek maar een paar tientjes, geen 80 euro.............

1. Hoe lang geleden is dat
2. Je hebt uitgebreide en minder uitgebreide bloedonderzoeken, dat kun je dus niet vergelijken met elkaar.

......Blijkbaar zijn degenen die op mijn vraag antwoorden niet zo behoeftig dat zij zich kunnen voorstellen hoe verschrikkelijk het is om geconfronteerd te worden met een dusdanig hoge rekening...........

Ja hoor, kan ik mij best wel voorstellen. Maar ik vraag van tevoren altijd naar de kosten van een ingreep/onderzoek.

mo
door monicab - 5 mei 2010 om 15:50
8 Antwoorden / 1 Vragen
0

Er is niet met mij afgesproken dat er een bloedonderzoek zou worden gedaan, dat gebeurde tijdens het vaccineren. Ik was niet ad rem genoeg om naar de kosten te vragen. Maar zoals ik hierboven al heb laten weten vind ik dat de dierenarts daar ook een plicht in heeft. Het is te gemakkelijk om te stellen dat een dierenarts haar tarieven niet bekend hoeft te maken. Elke andere ondernemer doet dat toch ook? En waarom zou ze dat niet doen? Waarom kan het niet een gewone - normale - procedure zijn in de omgang met clienten?

Ik begrijp niet dat geen van de mensen die aan deze discussie meedoen begrijpen dat de ondernemer ook een plicht heeft.

ge
door gerland - 5 mei 2010 om 15:59
127 Antwoorden / 0 Vragen
0

"Als u een auto naar de garage brengt dan wilt u toch ook weten - voordat ze gaan repareren - wat de kosten zijn? "

Inderdaad, en als men mij die niet op een presenteerblaadje komt brengen, dan vraag ik er naar voordat ik beslis of ik akkoord ga met de reparatie.

"Vervolgens stelt ze een bloedonderzoek voor, ik dacht niet direct aan de kosten maar vermoedde dat een bloedonderzoek niet zo duur zou zijn."
Dit is precies de crux in uw verhaal. U nam het risico op basis van uw vermoeden dat het niet zo duur zou zijn. Een bewuste keuze zo te zien. Waarom hebt u niet gevraagd wat de kosten zijn?

"Een consument weet wel beter, die ziet de prijzen stijgen en die kan niet anders dan nog harder te werken en te betalen....
En kritisch zijn en zich vooraf laten informeren, onderhandelen en dan pas beslissen.....

mo
door monicab - 5 mei 2010 om 16:00
8 Antwoorden / 1 Vragen
0

Ik ben dus dom geweest en dus ben ik als enige consument zelf de klos. In alls zaken die bij Kassa aan de orde komen is de consument in sommige gevallen ook in gebreke gebleven. Dat laat onverlet dat de ondernemer ook een plicht heeft om iemand te informeren. Het is te makkelijk om te stellen dat ik als enige een plicht heeft om te vragen. Ik was overbluft en ging akkoord. Toch had de dierenarts mij erop moeten attenderen dat de verrichting 80 euro zou kosten. Ik ben niet gewend aan het fenomeen bloedonderzoeken en ik wist niet dat de kosten in een paar jaar tijd zo omhoog waren gegaan. Ik houd me daar niet mee bezig. Op dat moment hield ik me bezig met mijn hond. Ik vind het zo jammer dat niemand van diegenen die online zijn mijn perspectief kunnen begrijpen en ook niet begrijpen dat de arts een plicht heeft om te informeren, zo goed mogelijk. Maar ik denk dat het me niet lukt jullie te overtuigen.

door birdies - 5 mei 2010 om 16:01
6104 Antwoorden / 31 Vragen
0

In principe ben ik het met je eens dat de tarieven in de gezondheidszorg (dus ook bij tandartsen, orthodontisten, waar ik ook nog nooit de tarieven heb zien hangen) stukken transparanter zouden moeten zijn.

Helaas is dat niet zo, wat betekent dat je zelf als klant veel assertiever moet zijn. Ook bij de tandarts vraag ik naar de prijs als het buiten de gewone zaken als gaatjes vullen e.d. valt.

Ook mij valt het natuurlijk op dat een dierenarts wel erg makkelijk met allerlei zaken kan komen aandragen, die gedaan zouden (moeten??) worden, zonder überhaupt te bedenken dat niet iedereen dat kan betalen. In zo'n geval zeg ik dan: ja, hallo, we hebben niet allemaal het inkomen van een dierenarts.

mo
door monicab - 5 mei 2010 om 16:02
8 Antwoorden / 1 Vragen
0

Beste Gerland,

Fijn dat je zoveel begrip voor andere mensen hebt. Sufferds zijn losers en het is hun eigen schuld dat ze problemen hebben.

Dank je wel.

door tdehond - 5 mei 2010 om 16:06
4744 Antwoorden / 9 Vragen
0

Wat is de reden van dit bloedonderzoek?

Het is hoogst ongebruikelijk om een onderzoek naar calcium gehalte in het bloed te doen bij vaccinatie als daar geen aanleiding toe was.

Als er geen reden voor was, dan had dat m.i. voor u reden kunnen zijn om dit onderzoek te weigeren.

Ik heb b.v. ooit een echo van het hart van mijn bejaarde hond geweigerd omdat dit niet zou leiden tot een langer leven van deze hond.

mo
door monicab - 5 mei 2010 om 16:07
8 Antwoorden / 1 Vragen
0

Dank je wel Birdies,

Ik weet niet waarom ik niet naar de prijs vroeg maar ik heb er wel last van. Misschien omdat ik als vrouw al niet zo assertief ben. Misschien omdat ik me schuldig voelde dat mijn hond wellicht ziek was door mijn toedoen (niet goed genoeg voor haar gezorgd heb). Ook die dingen spelen een rol bij het niet assertief genoeg zijn om op dat moment te reageren. Gelukkig begrijp jij het wel. Ik wil hiermee niet mijn geld terughalen, ik wil alleen dat er iets veranderd. Ik ben denk ik niet de enige die dit overkomt. En als je dan niemand hebt om op terug te vallen waar haal je je geld dan vandaan? Zorgen we met zijn allen er op deze manier voor dat bepaalde groepen mensen die niet voldoende geld hebben om behandelingen (voor zichzelf, of gezinsleden of dieren) naar andere middelen gaan grijpen om uit de problemen te komen? Niet iedereen is ad rem, zeker niet altijd en als je dan ook nog geldproblemen hebt en daar is geen aandacht voor, wat let een mens dan om in het nauw gebracht rare sprongen te maken?

door birdies - 5 mei 2010 om 16:14
6104 Antwoorden / 31 Vragen
0

...........Ik heb b.v. ooit een echo van het hart van mijn bejaarde hond geweigerd omdat dit niet zou leiden tot een langer leven van deze hond......

Zelfde had ik bij mijn 14-jarige kat: er werd een hartruis geconstateerd, met een echo kreeg hij meer duidelijkheid (en dat is ook zo natuurlijk).
Maar wat zou ik of de kat er mee opschieten met die wetenschap? Niks, want laten opereren doe ik toch niet bij een kat van 14, in de 1e plaats omdat ik dit het beestje niet aan wil doen, maar zeker ook vanwege het kostenplaatje.

door birdies - 5 mei 2010 om 16:19
6104 Antwoorden / 31 Vragen
0

@monica: Tip: de tarieven van een dierenarts worden o.a. bepaald door de (huur/koopprijs van) de locatie, de faciliteiten (apparatuur e.d.) en het aantal medewerkers waarover de kliniek beschikt. Al deze zaken worden doorberekend in zijn/haar tarieven.

Daarom loont het om te gaan 'shoppen', een d.a. met een kleine praktijk in een eenvoudige wijk zal vaak goedkoper zijn.

door tdehond - 5 mei 2010 om 16:26
4744 Antwoorden / 9 Vragen
0

Misschien omdat ik me schuldig voelde dat mijn hond wellicht ziek was
----------------------
In dit geval had de d.a. de entingen beter kunnen uitstellen, omdat u aangeeft dat uw hond ziek was. Een zieke hond moet je niet extra belasten met een enting.

Het is inderdaad jammer dat je als klant ook erg bij de les moet zijn. Ook bij de d.a.

U bent zeker geen loser. U leert dat u alert moet zijn en zeker het recht heeft mee te bepalen wat op een bepaald moment bij uw huisdier gedaan wordt.

Als u weer eens overvallen wordt met een behandelplan. Schrijf daar dan desnoods op wat het behandelplan is en zeg, dat u er over wilt nadenken als de hond niet accuut doodziek is.
Vraag wat de behandeling kost en denk er thuis over na als het te duur is.
U kunt dan ook een vergelijkend warenonderzoek doen en een paar praktijken bellen om te kijken waar het goedkoper kan.
ge
door gerland - 5 mei 2010 om 16:41
127 Antwoorden / 0 Vragen
0

"Fijn dat je zoveel begrip voor andere mensen hebt. Sufferds zijn losers en het is hun eigen schuld dat ze problemen hebben."

Dat zijn uw woorden niet de mijne.

U kunt dan wel niet blij zijn met mijn bijdragen, dat lijkt me nog geen reden om zo cynisch te reageren in mijn richting.

Als u uw vraag alleen stelt om bijval te krijgen of een hart onder de riem gestoken te krijgen, en als problemen hebt met oprechte antwoorden die afwijken van uw opvattingen, kunt u dat in het vervolg maar beter direct melden in uw vraag, dan hoeft niet iedereen zijn tijd er aan te besteden om u te helpen.

Ik denk dat u met deze instelling een groot risico loopt om nog vaker in dergelijke situaties terecht te komen (met alle kosten van dien). Het feit dat niet iedereen een arm om u schouder legt, zou u tot nadenken kunnen stemmen: "zie ik het eigenlijk wel goed?".
In plaats daarvan blijft u verongelijkt doen en stelt u zich kennelijk tot doel anderen te overtuigen van uw gelijk, terwijl u ook uw voordeel zou kunnen doen met eerlijke antwoorden van mensen die het beste met uw voor hebben.

Welke les trekt u eigenlijk voor uzelf uit hetgeen gebeurd is?

mo
door monicab - 6 mei 2010 om 08:02
8 Antwoorden / 1 Vragen
0

Beste Birdies en Tdehond,

Bedankt voor jullie bruikbare tips. Ik heb een dure les geleerd alert te zijn en me niet te laten overbluffen door de dierenarts. Het is waarschijnlijk een deel van mij om te vertrouwen op een ander terwijl de ander misschien wel een heel ander perspectief en referentiekader heeft als ik. Als je altijd genoeg in je portemonnaie hebt hoe kun je je dan inleven in de andere kant van het spectrum? Ik zal dus meer op mijn hoede moeten zijn. En eerst bedenktijd moeten vragen. Dank nogmaals voor het begrip ook.

mo
door monicab - 6 mei 2010 om 08:14
8 Antwoorden / 1 Vragen
0

Beste Gerland,
Weliswaar probeer je te helpen maar dat gebeurt op een dusdanig negatieve en cynische manier dat iemand die in zak en as zit daar niet mee geholpen is. Klaarblijkelijk ben jij iemand die alles goed op een rijtje heeft. In onze samenleving is niet iedereen zo goed voorbereid en rationeel. Daarom zou jouw antwoord aan mij ook toepasbaar kunnen zijn op je eigen situatie. Begrip en compassie is een aardige eigenschap die helaas niet meer iedereen in onze samenleving bezit. Misschien is het wel daarom dat de samenleving zo geindividualiseerd is. Met begrip begint een aardige samenleving waarin iedereen voor elkaar zorgt. Bedankt voor je hulp.

ge
door gerland - 6 mei 2010 om 08:40
127 Antwoorden / 0 Vragen
0

Beste monicab,

Ik probeer inderdaad te helpen. Dat dat op een "dusdanig negatieve en cynische manier" gebeurt, is uw beleving, geen vaststaand feit.
Lees uw eigen woorden nog eens in mijn post van 16:41 uur.

Ik probeer inderdaad duidelijk te zijn. Dat kan hard overkomen.

Als ik u relaas lees, en de afwegingen die u maakt, dan kan ik niet anders dan concluderen dat u de zaken uitstekend op een rijtje heeft en dat u uitstekend in staat bent om voor uzelf op te komen.

Afijn, u bent nu niet blij met mijn reacties. Ik troost mij met de gedachte dat dat niet wegneemt dat het mogelijk mijn bijdragen zijn, die u uiteindelijk het meest zullen hebben geholpen, of u zich dat nou realiseert of niet.

door tdehond - 6 mei 2010 om 08:56
4744 Antwoorden / 9 Vragen
0

@ monicab,

Nog even een tip t.a.v. vaccineren.

Een zieke hond kan beter niet geënt worden.

Coctail enting hoeft niet elk jaar gedaan worden. 1 x per drie jaar is voldoende na puppy entingen en coctailenting als ze 1 jaar oud zijn.
Mijn honden krijgen coctailenting op de leeftijd van 1 jaar, 5 jaar en 10 jaar oud.

Leptospirosis enting: elk jaar, als ze in contact kunnen komen met slootwater of uitwerpselen van ratten.

Wormbehandeling wordt nu aanbevolen 4 x per jaar. Ik houd het op 2 X per jaar, waarbij ik 1 x doe een week voor de vaccinatie.

Vaccinatieprotocol: Klik

Rabiës vaccinatie: doe ik alleen als hond naar het buitenland mee moet, of als het verplicht wordt in Nederland. Er is daar nu een vaccin voor wat drie jaar werkt.

Ik ben geen dierenarts. U kunt dus mijn adviezen met uw d.a. bespreken en aan de hand daarvan uw vaccinatieprotocol hanteren.

door florkid - 9 nov. 2010 om 22:39
3 Antwoorden / 0 Vragen
0

Kan iemand mij een tip geven over goedkope dierenarts(en) in regio Nijmegen-Arnhem?

Dat van het shoppen bij dierenartsen en kijken naar de ruimte en locatie vind ik een goede tip en ga ik zeker ook doen.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

mi
minordrempel - 16 okt. 2017 om 12:20
Computers & telefonie

Bepaalde sites bij Leopard 10.5.8 niet meer te openen!

Bij Marktplaats kan ik niet meer inloggen. Gemeld bij Marktplaats dan is de besturing te "oud". Ik neem aan dat er velen zijn met een apple imac met leopard. Dit openen via Safari 5.0.6. Ook bij kpn gaat niet meer krijgt men hetzelfde antwoordt. Browser te oud. Ik kan bij mijn imac niet naar een hogere versie van Safari of Firefox. Het is ergerlijk! Kiest men tweedehands gaat alles feilloos! Kun j ... Lees meer

di
diversion - 19 okt. 2017 om 07:56
Computers & telefonie

Firefox probeert voortdurend oude sessie te herstellen

Sinds vorige week merk ik bij het opstarten van de computer en openen van Firefox dat deze voortdurend probeert om de vorige sessie te herstellen, wat dan niet lukt, of dat deze automatisch naar de laatst geopende pagina springt en niet naar de startpagina. Ik heb onder "Opties" bij "Als Firefox start" gewoon "Uw startpagina tonen" ingesteld, dus hij zou dat niet moeten doen. Ik sluit ook Firefox ... Lees meer

BP
BPFR - 19 okt. 2017 om 20:48
Winkels & webshops

Klacht over Bol.com en BATE BVBA

Onze dochter zag een camera voor een bedrag van € 65,00 (adviesprijs € 88,95) op de website van Bol.com. Met de door haar bij elkaar verzamelde verjaardag centjes had ze precies genoeg om deze camera te kunnen kopen. Bij ontvangst van de camera hebben wij de factuur direct betaald. Bij een controle achteraf bleek de factuur echter voor een bedrag te zijn van € 88,95 in plaats van de € 65,00. Er ... Lees meer