HA
door HAL94 Mar 10, 2022 om 17:02
Huishouden & energie

Eigendommen van balkon gegooid

Al enige tijd is er namens de woningcorporatie een aannemer met groot onderhoud bezig aan de balkons van de flat waarin ik woon. We hebben aan het begin van deze periode (inmiddels ruim twee maanden geleden) een brief ontvangen dat voor een periode van ca. 4 maanden alle spullen (inclusief planten e.d.) van het balkon verwijderd moeten worden, anders zullen zij op mijn kosten de spullen verwijderen (er staat niet gespecificeerd wat dit inhoudt). Echter, er is de eerste twee maanden geen enkel moment op ons balkon gewerkt, en om ervoor te zorgen dat de planten dit overleven, hebben we deze dus tijdelijk weer buiten gezet met het idee dat wanneer ze er daadwerkelijk bij moeten, we de spullen natuurlijk wel aan de kant zetten. Nu zijn deze (een boompje en planten incl. bloempotten e.d.) vandaag plotseling door de werklui van het balkon gegooid en niet meer te redden. Mag dit verwijderen van spullen door de aannemer door deze te slopen en weg te gooien zomaar? En zijn ze verplicht hiervoor een schadevergoeding te geven?

8698 20 Rapporteer
sira
door sira - Mar 10, 2022 om 17:08
1461 Antwoorden / 24 Vragen
4

U heeft netjes een brief ontvangen met het verzoek te zorgen dat de balkons voor ca. 4 maanden leeg moesten zijn, met tevens de waarschuwing dat de spullen op het balkon anders op uw kosten verwijderd zouden worden. Dat is nu gebeurd.
Blijkbaar werkt u en is er overdag niemand thuis, die werklui gaan niet op u wachten, zij kosten ook geld.

HA
door HAL94 Mar 10, 2022 om 17:13
Antwoorden / 1 Vragen

Dan vraag ik mij af: is verwijderen een synoniem voor weggooien? Of hadden ze deze spullen (evt. op mijn kosten) ergens moeten stallen?

En daarnaast: mag de verhuurder/aannemer van mij eisen dat ik mijn balkon leegruim voor een periode van twee maanden, terwijl ze hier niet voor onderhoud bezig zijn? Of is dit een ongeoorloofde verstoring van mijn ongestoorde woongenot (ik heb een klein appartement; het binnen plaatsen van het boompje en de planten kost mij erg veel ruimte)?

sira
door sira Mar 10, 2022 om 17:49
1461 Antwoorden / 24 Vragen

Ik schreef al, die werklui kosten ook geld. Dacht u nu werkelijk dat ze bij u en misschien ook bij anderen op hun gemak alle spullen via de ladder van het balkon gaan halen en ergens gaan stallen?
U was op de hoogte door de brief en u hebt het risico genomen door het te laten staan. Als er niet gespecificeerd was wat het verwijderen inhield, heeft u 2 maanden de tijd gehad om de woningcorporatie te bellen. Het woord verwijderen, zegt mij ook al genoeg.

HA
door HAL94 Mar 10, 2022 om 18:04
Antwoorden / 1 Vragen

Ik neem aan dat ze inderdaad wettelijk verplicht zijn dit op die manier te doen (al dan niet op mijn kosten, gezien de brief). Ik dacht altijd dat zij volgens de wet bewaarplicht hebben?

sira
door sira Mar 10, 2022 om 18:20
1461 Antwoorden / 24 Vragen

Ik heb het zelf ooit meegemaakt dat het balkon van mijn toenmalige appartement leeg moest zijn vanwege schilderwerk. En ik had niet een paar potjes met planten, maar mijn balkon was 1 grote bloemen- en (klim)plantenzee.
Al mijn planten hebben een aantal maanden deels in huis (kamer, slaapkamer) en deels in de berging gestaan, anders was ik ook alles kwijt geweest.

getty
door getty Mar 10, 2022 om 18:39
4000 Antwoorden / 10 Vragen

In dit geval is er zeker geen bewaarplicht

HA
door HAL94 Mar 10, 2022 om 18:59
Antwoorden / 1 Vragen

Kunt u mij vertellen waarom dit niet het geval is?

sira
door sira Mar 10, 2022 om 19:33
1461 Antwoorden / 24 Vragen

Het is u schriftelijk medegedeeld

getty
door getty - Mar 10, 2022 om 17:09
4000 Antwoorden / 10 Vragen
3

Dit was aangekondigd, u hebt zelf verzuimd er gehoor aan te geven. Verantwoordelijkheid ligt bij u.
En een  een schadevergoeding? U mag blij zijn als u geen nota krijgt.

karin_91396
door karin_91396 Mar 12, 2022 om 18:43
1 Antwoorden / Vragen

Wel goed lezen.

karin_91396
door karin_91396 Mar 12, 2022 om 18:47
1 Antwoorden / Vragen

U antwoord om te antwoorden. 

U heeft duidelijk de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt.

getty
door getty Mar 13, 2022 om 10:08
4000 Antwoorden / 10 Vragen

Wat voegt u toe?

Sjoppy.
door Sjoppy. - Mar 10, 2022 om 17:11
6387 Antwoorden / 3 Vragen
3

U had beter even kunnen informeren wanneer uw balkon aan de beurt is, u was dus kennelijk niet aanwezig toen uw balkon onderhanden werd genomen.

ne
door neodutchio - Mar 10, 2022 om 17:12
4669 Antwoorden / 12 Vragen
4

In de brief stond dat het balkon leeg moest zijn en dat dit anders op kosten van de bewoner leeggemaakt zou gaan worden. Daar hoort weggooien niet bij. Dus ja, voor het weggooien zal u een schadevergoeding kunnen vragen. Echter zal de aannamer u weer een factuur sturen voor het leeghalen van het balkon. De dagwaarde van een plant zal niet snel het uurloon van een aannemer overstijgen.

Topantwoord

heremietkreeft
door heremietkreeft - Mar 10, 2022 om 17:15
16067 Antwoorden / 200 Vragen
10

NEEN, dat mag niet. Ondanks het feit dat u afweek van de eerdere vraag hetgeen ik op zich niet onlogisch vindt. Men had u even moeten waarschuwen dat men aan het werk ging. Dat is nagelaten en kan m.i. betekenen dat de schade kan worden geclaimd. Iedere coropratie heeft wettelijk een HuurdersbelangenOrganisatie (verder genoemd HBO) diie op basis van huur/overleg wet in deze voor u kan bemiddelen. In veel gevallen zijn huurders al statutair lid en zijn HBO's normaliter ook lid van de https://www.woonbond.nl/huurderslijn Heeft uw flat een bewonerscommissie (op basis van huur/overlegwet, benader die dan ook.
U kunt ook zelf de aannemer aansprakelijk stellen en schadevergoeding vorderen maar dat betekent dan wel een begin van een procedure m.b.t. wanprestatie.

U kunt ook nog advies inwinnen bij: Juridisch advies volgens kassa:

Voor juridisch advies kun je je ook wenden tot:

- Het Juridisch Loket, tel. 0900 – 8020:    € 0,10 per minuut (met een maximum van € 12,50). Daarnaast betaalt u een starttarief van 4,5 cent en de normale belkosten. Zie voor meer informatie https://www.juridischloket.nl  Herthaald: het mag niet! Feitelijk kan het ook nog ontvreemden beteken met een dus strafrechtelijk aspect. Zelfs als u niet voldeed aan een eerder verzoek mogen werklui niet zo maar uw spullen onteigenen! Dien in ieder geval uw klacht in bij uw uw verhuurder!! Dat is nog de goedkoopste weg. En herhaald, schakel het bestuur van uw HBO in.

panter22
door panter22 Mar 10, 2022 om 18:07
6568 Antwoorden / Vragen

Er is toch bij brief door de woningbouw ruim van tevoren gewaarschuwd. Daar hoef je je als huurder dan niets van aan te trekken? En schadevergoeding? Mogelijk is er sprake van een onrechtmatige daad. https://forsyte.nl/vereisten-onrechtmatige-daad/

getty
door getty Mar 10, 2022 om 18:13
4000 Antwoorden / 10 Vragen

Hij is gewaarschuwd ! 


Echt kansloos

heremietkreeft
door heremietkreeft Mar 10, 2022 om 18:21
16067 Antwoorden / 200 Vragen

Jawel, er is gewaarschuwd  maar dat geeft nog niemand het recht om andermans zaken te vernielen/ontvreeemden. Men had moeten waarschuwen! In de brief straat:  indien aanwezig wordt er op uw kosten verwijderd. Bij simpelweg van een balkon gooien is daarvan geen sprake en ook dat is dus te zien als eenzijdig niet nakomen van afspraken en daaarmee is men dan ook nog in gebreke gebleven. En mogelijk onnodig herhaald: dit is mijn mening en nu ook nog zeer nadrukkelijk.
sira
door sira Mar 10, 2022 om 18:22
1461 Antwoorden / 24 Vragen

Lijkt mij ook kansloos. Het is keurig tevoren aangekondigd.

getty
door getty Mar 10, 2022 om 18:37
4000 Antwoorden / 10 Vragen

Mijn mening is nadrukkelijk dat het kansloos is ..

tenormin
door tenormin Mar 10, 2022 om 18:54
16480 Antwoorden / 105 Vragen

Ik begrijp dat de TS het antwoord van heremietkreeft een topantwoord vind. Maar het slaat nergens op uiteraard. Heb zelf, langer geleden ook in een heel grote renovatie gezeten en reken maar dat alles wat stond en hing: eraf moest. Ook al zag je nog niemand aan het werk, reken maar dat iedereen zijn begroeiingen weg heeft gehaald. Ik zie het eigenlijk net zo: de weg is afgezet: allemaal pionnen en pijlen/borden maar een wegwerker zie je niet. Irritant? Misschien, maar wij weten immers niet hoe die mensen werken?

ju
door juliomariner Mar 10, 2022 om 19:07
978 Antwoorden / 2 Vragen

Tuurlijk mag dit wel. Er is per brief aangekondigd dat ze verwijderd zouden worden als er nog iets 
op het balkon stond. Dat is nu precies wat de aannemenr heeft gedaan. Niet meer en niet minder.HA
door HAL94 Mar 10, 2022 om 19:35
Antwoorden / 1 Vragen

Ik snap ook zeker de andere kant van het verhaal (eigen risico), en natuurlijk weet ik niet wat de werklui allemaal aan het doen zijn in de twee maanden vanaf de datum dat mijn balkon leeg moet zijn tot het moment dat ze op mijn balkon bezig gaan. Overigens is het ook niet toegestaan de borden langs de weg onnodig lang aan de weg te laten staan, dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat ze ook niet van mij horen te vragen om mijn balkon onnodig lang leeg te ruimen (recht op woongenot, al was ik niet van plan om hier moeilijk over te doen). Toch vind de vergelijking met de weg niet helemaal opgaan, aangezien ik de weg niet per se als mijn persoonlijke eigendom beschouw.  Ik snap ook dat onderhoud af en toe nodig is en mijn balkon leeg moet zijn als ze er bezig moeten, het gaat mij hier vooral gaat om het bewust kapot maken van andermans spullen. Het is niet alsof ze mijn auto meteen vernietigen op het moment dat ik de borden van de weg zou negeren. Dat zou immers buitenproportioneel zijn.

Daarnaast ben ik gewoon benieuwd hoe dit juridisch in elkaar steekt (wat zijn mijn rechten) en zie ik vooralsnog meer informatie in die richting bij de antwoorden van heremietkreeft. Ik ben eerst in gesprek met de woningcorporatie en hoop natuurlijk op die manier tot een goede oplossing te komen. Ik mis vooralsnog een onderbouwing waarom "iemand meedelen dat het balkon leeggemaakt gaat worden" betekent dat een aannemer mijn spullen mag vernielen in plaats van verplaatsen, en op welke wetgeving dit gebaseerd is (bijv. wat voor rechten geeft het sturen van een brief waarin eisen worden meegedeeld een aannemer/verhuurder, en betekent stilzwijgen/niet vrijwillig mijn balkon leegruimen automatisch dat ik instem met het weggooien van mijn spullen)?

heremietkreeft
door heremietkreeft Mar 10, 2022 om 19:56
16067 Antwoorden / 200 Vragen

HAL94: Heeft u de reactie gezien die ik kreeg na voorleggen van uw vraag / prbleem aan een Officier van Justitie? Een helder antwoord en dus zeker in uw voordeel zou het onverhoopt uitlopen op een procedure en deze OvJ bij uw zaak betrokken zou zijn. Ik gaf u verwijzingen naar de wetgeving waarin een en ander duidelijk is genoemd. Ik had zelf o.a. het Wetboek van Strafrecht er op na geslagen en vooral Titel XXVII m..b.t. de toelichting van art 350 en verder.
Als u zelf zoekt met zoektermen als vernieling, onrechtmatig handelen, diefstal ziet u nog veel meer onderbouwing. Doe er uw voordeel mee.

HA
door HAL94 Mar 10, 2022 om 20:04
Antwoorden / 1 Vragen

Ja, ik zag het net, hartelijk dank voor de verwijzingen. Hopelijk komt er echter eerst via gesprek een oplossing!

heremietkreeft
door heremietkreeft Mar 10, 2022 om 20:48
16067 Antwoorden / 200 Vragen

Ok!! Graag gedaan. Laat t.z.t. weten hoe er wordt gereageerd.

ep
door eppos Mar 11, 2022 om 12:25
17 Antwoorden / 0 Vragen

ok het balkon moet leeg, geen probleem op zich.
maar men mag nooit zo maar uw eigendommen tot zich nemen en naar beneden gooien dat is diefstal en vandalisme.
een goede aannemer die gaat toch gewoon even een dag eerder bij de mensen langs en zegt dan dat ze morgen op het balkon komen werken, of hij stopt een briefje in je brievenbus waar dat op staat.
wat er nu gebeurt is is onbeschoft en zelfs a-sociaal te noemen, waar is het normale fatsoen gebleven?.
en die brief dan?, dat is een vooraankondiging dat er binnen 4 maanden werkzaamheden worden uitgevoerd en dat de boel ontruimd moet zijn als ze plaats vinden.
een paar dagen voor begin een berichtje van op die datum komen we en men kan zelf even de spullen weghalen.
maar zelfs dat is teveel gevraagd schijnbaar.

panter22
door panter22 - Mar 10, 2022 om 17:58
6568 Antwoorden / Vragen
3

Het is de bedoeling dat de balkons leeg worden gemaakt, zodat de werklui door kunnen gaan, 
Dit  werk wordt aangesteed. Tijd is geld.
En niet bij iedereen aan hoeven te bellen om te kijken of ze thuis zijn en dan te vragen of de spullen van het balkon kunnen worden gehaald. Er stond duidelijk in de brief dat de balkons leeggemaakt moesten worden. Als je dat niet deed op jouw kosten de spullen zouden worden verwijderd. Er staat nergens dat de spullen bewaard zouden worden. 
Want waar moesten de spullen dan heen?
De woningbouw is eigenaar van het balkon en als noodzakelijk is dat je het balkon leeg maakt, dan heb je dat te doen.
En schadevergoeding vragen omdat je niet aan het verzoek van de woningbouw hebt gehouden? Dat is de wereld op zijn kop
Het is net als je een nieuw keukenblok krijgt. Dan moet je ook zorgen dat de keukenkastjes leeg zijn. De werklui staan ook niet op je te wachten tot je alles leeggehaald en ingepakt hebt. 

heremietkreeft
door heremietkreeft Mar 10, 2022 om 18:22
16067 Antwoorden / 200 Vragen

Uw mening en er is niet zoals gemeld op basis van dan eventueel voor verwijderen te maken kosten te verhalen!

ju
door juliomariner Mar 10, 2022 om 19:08
978 Antwoorden / 2 Vragen

Waarom geeft u gewoon uw ongelijk niet toe?

panter22
door panter22 Mar 10, 2022 om 19:21
6568 Antwoorden / Vragen

Hoe moet die aannemer zijn werk doen als er nog spullen op het balkon staan die hij niet verwijderen mag?

HA
door HAL94 Mar 10, 2022 om 19:39
Antwoorden / 1 Vragen

Ik heb nooit gezegd dat hij ze niet mag verwijderen, maar ik vind verwijderen persoonlijk iets anders dan vernielen..

sira
door sira Mar 10, 2022 om 21:31
1461 Antwoorden / 24 Vragen

Er stond in de brief verwijderen, niet verplaatsen.
Als ik emailadressen verwijder dan gooi ik ze weg, ik verplaats ze niet. Hetzelfde als ik iemand uit mijn testament verwijder.

panter22
door panter22 Mar 10, 2022 om 21:43
6568 Antwoorden / Vragen

Wat moet de aannemer dan met je spullen doen? Zomaar op straat neerzetten? Dat mag ook niet. Moet hij je spullen opslaan. Dat gaat je meer kosten dan een paar planten. Niet alleen opslagkosten, maar ook de kosten van de werknemer die je spullen weg moet brengen, en dan nog  achterstand dIe de uitvoering van het werk oploopt.
Je bent zelf degene die zich niet aan de afspraak houdt het balkon leeg te maken. De schade je daarmee veroorzaakt, daarvoor ben je aansprakelijk.

ro
door ronny530 - Mar 10, 2022 om 18:17
2120 Antwoorden / 41 Vragen
2

De aannemer heeft wel slecht gecommuniceerd want die had een globale datum kunnen geven van wanneer uw balkon aan de beurt zou zijn. U had aan het verloop van de werkzaamheden ook kunnen zien dat uw balkon snel aan de beurt zou komen en het balkon alvast leeg kunnen maken. In de brief die u heeft ontvangen staat dat als het balkon ten tijde van het daadwerkelijke onderhoud niet leeg is de spullen op uw kosten worden verwijderd en dus niet voor u bewaard gaan worden. Ik vrees dat u geen recht op een schadevergoeding heeft omdat u wist dat het balkon leeg gemaakt had moeten worden.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Mar 10, 2022 om 18:43
16067 Antwoorden / 200 Vragen
0

N.a.v. een aantal reacties, ik baseer mij op vigerende wetgeving en zie dan o.a.  

  • Vernieling is strafbaar gesteld in artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht en wordt omschreven als ‘Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft’. Het komt er kortgezegd op neer dat de verdachte opzettelijk en wederrechtelijk een goed heeft vernield of be…
Meer bekijken op strafrecht-advocaat.nl ; https://www.wetrecht.nl/diefstal/; Dit geldt ook voor planten etc. die wederrechtelijk worden verwijderd.

Tja, en in het uiterste geval is er dan een rechter die oordeelt op basis van wetgeving, jurisprudentie etc.   

In deze casus, leg het eerst voor aan de verhuurder en de HBOBO alvorens vorderingen op meer juridische wijze in te dienen of aangifte te doen (waar men geen prioriteit al zal geve m.i) 

Toch ook maar even hier aanvullend: Ik heb dit inmiddels voorgelegd aan een officier van justitie en die was heel kort en duidelijk, vernieling mag niet. Ook niet als er sprake is van het aanwezig zijn van planten ondanks eerdere vraag om die te verwijderen en er had gevraagd moeten worden om de planten zelf te verwijderen.

HA
door HAL94 Mar 10, 2022 om 18:54
Antwoorden / 1 Vragen

Hartelijk dank voor de uitleg met onderbouwing. Het is goed om te weten hoe dit zit juridisch gezien. Ik zal inderdaad eerst in gesprek gaan met de verhuurder en kijken of ik het via die weg opgelost kan krijgen!

ju
door juliomariner Mar 10, 2022 om 19:08
978 Antwoorden / 2 Vragen

kansloos

getty
door getty Mar 10, 2022 om 19:16
4000 Antwoorden / 10 Vragen

Ts reageert op het enige wat hem aanstaat. Helaas bent u toch echt zelf in verzuim gebleken, ondanks wat heremietkreeft vindt.

tenormin
door tenormin Mar 10, 2022 om 19:17
16480 Antwoorden / 105 Vragen

Kansloos. Zou er geen minuut "werk" in steken. Wat @heremietkreeft schrijft is echt niet reeël @hal94.

heremietkreeft
door heremietkreeft Mar 10, 2022 om 19:30
16067 Antwoorden / 200 Vragen

Dan zou de wetgeving nier reeeel zijn. Er is niet verwijderd op basis van hetgeen in de brief staat: indien er nog iets op het balkon zou staan wordt het verwijderd en worden de verwijderkosten in rekening gebracht! Dat is in ieder geval niet nagekomen! 
Ts. is inderdaad wel in verzuim om te voldoen Hoe dan ook, eerst overleggen met de verhuurder is mij en blijft mijn advies en Ts heeft daar inmiddels op geregageerdaan de vraagstelling maar daarmee hebben bouwvakkers/aannemers nog geen enkel recht om indien er in die zin dan sprake is van verzuim om het dan maar te vernielen door 'over de muur te gooien'. Een rechter zal i. niet anders oordelen is en blijft mijn nadruykkelijke mening!.De bouwvakkers resp. hun baas zijn daarmee in verzuim resp. zijn in zowel civiel (ingebreke) als zelfs strafrechtelijk aan te spreken.

Ik heb dit inmiddels voorgelegd aan een officier van justitie en die was heel kort en duidelijk, vernieling mag niet. Ook niet als er sprake is van het aanwezig zijn van planten ondanks eerdere vraag om die te verwijderen en er had gevraagd moeten worden om de planten zelf te verwijderen.

getty
door getty Mar 10, 2022 om 19:48
4000 Antwoorden / 10 Vragen

Werkt de OVJ nu ook al op oproepbasis in de avonduren?

heremietkreeft
door heremietkreeft Mar 10, 2022 om 20:42
16067 Antwoorden / 200 Vragen

@GETTY: naaste familie. Afgezien van het gegeven dat ik op basis van studie en ervaring ook (on) aardig thuis ben in strafrecht. En ook voor ander 'liefhebbers ook nog dit: https://zakelijk.infonu.nl/juridisch/3376-vernieling-nader-bekeken.html

getty
door getty Mar 10, 2022 om 20:50
4000 Antwoorden / 10 Vragen

Het is geen strafrecht casus!

heremietkreeft
door heremietkreeft Mar 10, 2022 om 20:51
16067 Antwoorden / 200 Vragen

Vernieling nader bekeken | Zakelijk: Juridisch (infonu.nl) En bent u Officier van Justitie? Maar als al elders gezegd, u mag best een andere mening hebben. Links van de weg fietsen mag ook niet (tenzij als zodanig aangegeven).

getty
door getty Mar 10, 2022 om 20:53
4000 Antwoorden / 10 Vragen

Je kan allerlei links blijven plaatsen maar die zijn hier niet ter zake doende

heremietkreeft
door heremietkreeft Mar 10, 2022 om 20:59
16067 Antwoorden / 200 Vragen

Ik heb verzocht om hier een slot op te zetten. Herhaalsd u mag best een andere mening hebben maar die is wel nadrukkleijk strijdig met de wetgeving!
Vernielen is en blijft onrechtmatig handelen en is ook strafbaar volgens het WvS. Het is een rechter die bij een procedure bepaalt. U niet, ik ook niet maar ik hecht wel belang aan de mening die een Officier van Justitie geeft na het aan hem voorleggen van deze casus. Die is er helemaal in gespecialiseerd. En Ps. Ik ken U niet. En nog een Ps. Heeft u zo snel de informatie van mijn laatste link (infonu) geheel gelezen? Dat gaat echt ook over vernieling en de strafrechtelijke aspecten daarvan.

rj
door rjw Mar 10, 2022 om 21:07
2698 Antwoorden / 5 Vragen

Thuis in strafrecht misschien (al valt dat ernstig te betwijfelen), maar dit is civielrecht. Zelfs een nephobbyjurist moet dit verschil weten. Sterker nog, iedere normale burger weet dit waarschijnlijk. Zo jammer dat fora zoals deze vervuilt worden met domweg verkeerde adviezen. Die vervolgens ook weer bovenaan in de google resultaten komen waardoor anderen weer op een verkeerd spoor worden gezet.

getty
door getty Mar 10, 2022 om 21:13
4000 Antwoorden / 10 Vragen

Precies, wellicht zou het een onrechtmatige daad zijn, ware het niet dat ts was gemaand om de zaak leeg te maken voor noodzakelijk onderhoud van het gehuurde object

sira
door sira Mar 10, 2022 om 22:05
1461 Antwoorden / 24 Vragen

Er was ruim van te voren schriftelijk met de TS gecommuniceerd dat de balkons leeg moesten zijn en dat, indien het balkon niet leeg zou zijn, de planten op zijn/haar kosten verwijderd zouden worden. Daar heeft de TS niet aan voldaan en dat is het risico van de keuze van de TS.

De TS moet zich realiseren dat die werklui/bouwvakkers per uur meer kosten dan die planten.

Tja, en in het uiterste geval is er dan een rechter die oordeelt op basis van wetgeving, jurisprudentie etc. Waar hebben we 't hier over, een rechtzaak beginnen om een paar planten en potten. Misschien ook nog een advocaat in de arm nemen, want dat kan verplicht zijn? Of gaat de eiser zelf de procedure opstarten?

Redacteur
door Redacteur Mar 11, 2022 om 11:03
999 Antwoorden / 64 Vragen

Paar offtopic reacties verwijderd, maar er gaat geen slot op dit topic. Groeten, Kassa forummoderatie.

ma
door malty - Mar 10, 2022 om 20:14
1112 Antwoorden / 1 Vragen
1

Die werklui zullen, omdat ze er nog steeds stonden, gedacht hebben dat de planten weg konden.
Als u het advies in de brief om voor een periode van 4 maanden het balkon vrij van planten te maken niet opvolgt had u de werklui kunnen vragen wanneer ze bij uw balkon bezig zouden gaan zodat u op tijd de planten kon binnenhalen. 

Schadevergoeding vragen zal de woningstichting er misschien toe brengen om planten op het balkon te gaan verbieden.
Hoe bewijst u trouwens dat het uw planten zijn, iemand anders kan wel dezelfde planten gehad hebben.

 

ne
door neodutchio - Mar 10, 2022 om 22:30
4669 Antwoorden / 12 Vragen
1

Wat is de daadwerkelijke schade? Is het uberhaupt de moeite om daar een zaak van te maken?

Het is heel simpel, het balkon had leeg moeten zijn. Er is gewaarschuwd dat als dat niet zo zou zijn het op kosten van de bewoner gedaan zal worden. Daarmee blijft het risico bij de bewoner. Enkel als de bewoner kan aantonen dat er opzettelijk gegooid is met de spullen en moedwillig kapot gemaakt is, dan zal je onder vernieling de dagwaarde kunnen claimen. Maar dan wel met aftrek van de kosten die de aannemer gemaakt heeft om de boel leeg te ruimen.

Simpeler kan het echt niet zijn.

tenormin
door tenormin - Mar 11, 2022 om 01:34
16480 Antwoorden / 105 Vragen
1

Ik zou sowieso blij zijn als een WBV een aannemer heeft kunnen vinden om balkons komen en kunnen renoveren. Je leest tegenwoordig toch niets anders. Wat een gezeur wie er aansprakelijk is over het over het balkon gooien: potten en planten. U bent vroeg genoeg op de hoogte gesteld: en ook, wat denkt u nu, dat de gevonden bouwvakkers (ja, het is moeilijk om personeel te vinden) zijn die tijd gaan verspillen om eerst keurig alles "op te ruimen"etc. Welnee, ze krijgen betaald om hun werk te verrichten. Niet om uw planten en bakjes weg te werken. Groot gelijk. Die aannemer moet plannen (en is blij om sommige Polen en Bulgaren te werven): ik zie bij mijn geen enkele Nederlander nog klussen uitvoeren.
wat uw topbeantwoorder ook schrijft: het is volkomen nonsens. Maar daar komt u vanzelf achter. Als u al zijn adviezen (?)  opvolgt.

heremietkreeft
door heremietkreeft Mar 11, 2022 om 10:12
16067 Antwoorden / 200 Vragen

@TENORMIN, met alle respect, u kent de wetgeving en jurisprudentie niet. Vernielen mag simpelweg niet, zels niet als de eigenaar van het vernielde niet aan een eerdere vraag om verwijderen heeft voldaan of zoals hier dat op gegeven moment heeft genegeerd. Ik 'klets niet uit mijn nek'heb zelf de nodige strafrechteliuke info boeken en heb voor alle zekerheid ook nog mijn mening getoetst bij een Officietr van Justitie. Die stelde niet alleen hetzelfde als ik en zelfs ook nog dat de opmerking in de brief, indien niet verwijderd, dan kosten voor u twijfelachtig is qua rechtmatigheid.
En zo dit tot een procedure zou komen is ook op basis van jurisprudemntiue af te leiden dat het niet mag!Of het dan ook nog tot een strafeis zou komen is alsdan aan het OM resp. rechter! U mag vinden dat het nonsens is, het is het niet! Ga naar de bieb en ga eens lezen in het Wetboek van Strafrecht. De afstand naar u lijkt mij ietwat te verder om het mijne aan u uit te lezen (en ook evt. andere literatuur die ik heb over deze aspecten).

heremietkreeft
door heremietkreeft Mar 11, 2022 om 10:20
16067 Antwoorden / 200 Vragen

@T Het ontgaat u kennelijk volledig dat ik primair adviseer om contact op te nemen met de verhuurder en dat Ts al aangaf dat te gaan doen. Is alles lezen dan zo moelijk? Daarbij gaf ik onderbouwing op mijn antwoord dat vernielen op zich een strafrechtelijk aspect wordt geacht met onderbouwing. Ook dat 'vervolgin'geen prioriteit zal hebben bij OM en Politie'. 

panter22
door panter22 Mar 12, 2022 om 08:24
6568 Antwoorden / Vragen

Contact opnemen met de verhuurder was ts al van plan te gaan doen.
Maar die wil argumenten hebben om de bloempotten vergoed te hebben.
Het is jouw ondanks je kennis over het strafrecht en je contact met de OvJ nu ook duidelijk dat aangifte doen van vernieling van een paar planten in bloempotten, een kansloze zaak is.

ne
door neodutchio Mar 12, 2022 om 18:47
4669 Antwoorden / 12 Vragen

Heremietkreeft, waar haalt u toch die vernieling vandaan? Is dat bewezen? Zijn er getuigen dat er moedwillig vernield is? Of is het tijdens het ontruimen door een domme fout beschadigd geraakt? Iets waarvoor TS gewoon verantwoordelijk is en blijft. Of zijn de spullen weggegooid omdat de aannemer dacht dat dat moest? Ook dat valt niet onder vernieling.

panter22
door panter22 - Mar 11, 2022 om 08:16
6568 Antwoorden / Vragen
0

Het gaat om dringend noodzakelijk onderhoud waar je als huurder aan mee moet werken. 
De verhuurder heeft dit ruim op tijd aangekondigd. 
Het cruciale in dit verhaal is dat als het balkon niet leeg zou zijn, de spullen die er nog stonden, verwijderd zouden worden.
Je hebt de verhuurder niet laten weten dat je het er niet mee eens was.
Het is nu 2 maanden later. De verhuurder kan er vanuit gaan, dat je geen bezwaar had. 
Je laat wat spullen op het balkon staan. Dus die worden volgens afspraak verwijderd.
Dat heeft niets met strafrecht te maken. Ja
door JannyBoe - Mar 11, 2022 om 08:59
123 Antwoorden / Vragen
0

Je krijgt heel veel meningen en discussie over wat mensen 'normaal' vinden in dit geval. Maar je kunt je beter concentreren op wat wetten en regels zijn. Oftewel, het Juridisch Loket, de Woonbond en dat soort instanties.

ju
door juliomariner Mar 11, 2022 om 15:46
978 Antwoorden / 2 Vragen

Misschien gaan die tegen TS zeggen u heeft gelijk. TS moet dan een rechtzaak beginnen tegen de aannemer met kans op verliezen (een grote kans naar mijn mening) De kosten zullen dan de kosten van die planten ver overstijgen.

Ja
door JannyBoe Mar 11, 2022 om 20:19
123 Antwoorden / Vragen

Ik denk dat die instanties nou net zeer deskundig zijn in wetten en regels en zeker ook in het adviseren over kansen en mogelijkheden. Dat is hun vak.

To
door Ton Voorn - Mar 11, 2022 om 19:33
4 Antwoorden / 3 Vragen
0

Meteen aangifte doen bij de Politie is verstandig! en een klacht indienen bij de gemeente!

ne
door neodutchio Mar 12, 2022 om 18:45
4669 Antwoorden / 12 Vragen

Aangifte doen waarvan? En wat heeft de gemeente er mee te maken?

ro
door ronny530 - Mar 11, 2022 om 20:39
2120 Antwoorden / 41 Vragen
1

Het is de huurder gehouden om de verhuurder voor noodzakelijk onderhoud toegang te verlenen waarbij de verhuurder kan eisen dat een deel van de woning of balkon in dit geval voor het noodzakelijke onderhoud vrij van obstructies dient te zijn. Indien op het moment van aanvang die obstructies niet verwijderd zijn heeft de aannemer in kwestie van de verhuurder toestemming gekregen om die obstructies alsnog te verwijderen. In de praktijk komt dat er op neer hup naar beneden gooien en afvoeren. Grote spullen die op een balkon achterblijven worden ook verwijderd maar de afvoer kosten worden dan in rekening gebracht om te voorkomen dat mensen spullen op het balkon neer zetten in de hoop dat de werklui die gratis af gaan voeren.

1paul
door 1paul - Mar 12, 2022 om 07:56
2426 Antwoorden / 0 Vragen
0

nee dit mogen ze niet zo maar doen natuurlijk, neemt niet weg dat u deze spullen had moeten verwijderen en verwijderd moeten laten, vraag me wel af wanneer en of u kontakt gehad heeft met de vraag wanneer uw balkon aan de beurt zou zijn?

 

op die manier had u uzelf dit kunnen besparen!

 

 

U kunt nu schadevergoeding gaan eisen en dan komen zij met een tegenrekening voor het "verwijderen" van deze spullen!

karin_91396
door karin_91396 - Mar 12, 2022 om 18:42
1 Antwoorden / Vragen
0

Er mag wettelijk gezien helemaal niets van een balkon gegooid worden tenzij dit door een storkoker gaat. 

De aannemer, had u best nog even de kans kunnen geven om uw spullen alnog van het balkon te halen. Ik begrijp maar al te goed dat als u klein behuisd ben dat u niet voor maanden lang uw planten binnen gaat zetten. 
De aannemer had ook nog even een kennisgeving in de brievenbus kunnen doen om u er aan te herinneren dat ze bij u op het bakon gaan beginnen. dat heet fatsoen.

ro
door ronny530 Mar 13, 2022 om 11:24
2120 Antwoorden / 41 Vragen

Fatsoen mee eens maar als de bewoner op de dag van beginnen niet aanwezig is en de planten nog op het balkon aanwezig zijn houdt het gewoonweg op want het werk heeft voorrang. Werklieden stellen het werk niet uit om de bewoners alsnog de mogelijkheid te bieden het balkon de volgende dag alsnog leeg te hebben.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

va
vanZonEmiel - Dec 3, 2022 om 01:23
Huishouden & energie

Ik verbuik (bijna) 400KWH per maand maar ben bijna 16 uur per dag van huis

Hoi! 
ik ben zzper in de bouw en ben bijna nooit thuis. Ik ben alleenstaand.

veel uren lange dagen,
ik heb me gas voor de verwarming uitgezet want de woning is voldoende geïsoleerd, jk verbruik nog geen kuub per maand aan gas. heb alles Smart via de wifi, heb geen koelkast meer om de energie te drukken.
koop eten vers (kook op de dag zelf) of eet buiten de deur, ... Lees meer

karolos
karolos - Nov 30, 2022 om 14:23
Huishouden & energie

Krijg sinds kort e-mails van mijnkansen.nl. Wat is dit voor site?

Krijg sinds kort e-mails van bijv. Eneco i.s.m. "mijnkansen.nl" en Edel Collecties i.s.m. "mijnkansen.nl". Ik heb me nooit aangemeld en vraag me af wat dit voor site / bedrijf is? Het bedrijf schijnt in Valencia gevestigd te zijn, maar vertrouw het voor geen cent. Uitschrijven kan ik me natuurlijk, maar dan weet men dat ik hun mails ontvang. Wat is wijsheid? Lees meer

marsbusje
marsbusje - Dec 1, 2022 om 13:59
Computers & telefonie

Canon TS5150

Sinds enkele dagen kan ik niet meer in zwart printen. Heb twee afzonderlijke cardridges, 1 zwart en 1 kleur. Kleur print en zwart dus niet terwijl zwart meest gebruikt is. Ook bij vernieuwen van zwarte cardridge print hij niet. Wie kan mij helpen. Printkop kan bij type TS5150 blijkbaar niet verwijderd worden door doorlopend lint. Eeuwige dankbaarheid aan de gouden tip. Lees meer