rj
door rjmarcusse 3 jul. 2008 om 12:03
Huishouden & energie

Gaslek

Beste mensen,


Aan de straatkant tegenover ons huis is onder het wegdek een gaslek ontdekt. Twee Enecomedewerkers hebben het lek gelocaliseerd en willen de hele leiding vervangen. Het gedeelte van de leiding vervangen, waar het gaslek is, vinden zij niet verantwoord. Die leiding loopt voor een deel onder ons huis via de kruipruimte naar de gasmeter. Het probleem is, dat het luik van de kruipruimte niet open kan, omdat op een klein deel van dat luik een deel van het aanrecht staat. De mannen van Eneco willen het vrije gedeelte van het luik loszagen, zodat ze in de kruipruimte kunnen. Alleen willen ze dat ik dat loszagen doe. En daar voel ik niets voor. Eventuele schade, die ik veroorzaak aan de keukenvloer of het aanrecht, kan ik waarschijnlijk niet claimen bij de verzekering. Bovendien vind ik, dat de Enecomensen met die oplossing komen en zij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan. Ook voor het oplossen van de problemen, die zij daarbij tegenkomen (het loszagen van het luik van de kruipruimte.). Wie kan mij hierover adviseren?


Rob

7200 19 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

door heremietkreeft - 3 jul. 2008 om 12:54
12032 Antwoorden / 174 Vragen
0

Oh oh, evenals Flipje vraag ik me af of uw stellingname wel juist is.


Naar mijn mening zult u toegang moeten verschaffen en is het geheel uw verantwoordelijkheid dat de kruipruimte niet vrij toegankelijk is. Denk eraan dat indien Eneco de reparatie niet verantwoord kan uitvoeren u aansprakelijk kunt worden gesteld voor alle gevolgen en dat kan bij een (nieuw) gaslek en ontploffingsgevaar zeer aanzienlijk zijn. De verzekering zal waarschijnlikjk stellen dat u de kruipruimte vrij had moeten laten. Is er een alternatief om een andere toegang tot de kruipruimte te maken? Is misschien een betere oplossing.

rj
door rjmarcusse - 3 jul. 2008 om 13:35
19 Antwoorden / 31 Vragen
0

De gasmeter staat niet in de kruipruimte, maar in de meterkast. Ik heb ook mijn verzekeringsadviseur hierover gebeld en hem de situatie uitgelegd. Als ik het zelf doe en er ontstaat schade, dan draai ik op voor de kosten. Hij is van mening, dat Eneco verantwoordelijk is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden en de problemen, die zich daarbij eventueel voordoen (uitzagen van het luik).

rj
door rjmarcusse - 3 jul. 2008 om 13:39
19 Antwoorden / 31 Vragen
0

Ik zie vooralsnog geen andere oplossing. Een mogelijk nieuw ontploffingsgevaar is toch niet mijn verantwoordelijkheid! Het gaat erom, dat Eneco dat lek dicht en de werkzaamhede, die daarvoor nodig zijn op verantwoorde manier uitvoert. Als daarvoor een deel van het luik van de kruipruimte moet worden uitgezaagd, valt dat, naar mijn idee, onder de uit te voeren werkzaamheden. Mijn verzekeringsadviseur heeft dat bevestigd.

door heremietkreeft - 3 jul. 2008 om 13:40
12032 Antwoorden / 174 Vragen
0

Herhaald: ik adviseer u om niet het advies van uw tussenpersoon te volgen! Het feit dat u door het plaatsen van een aanrecht de kruipruimte ontoegankelijk heeft gemaakt is echt uw probleem. U had deze toegang niet mogen "afdichten".

door flipjeburum - 3 jul. 2008 om 13:49
155 Antwoorden / 6 Vragen
0

Hallo Rob,

Nou ben ik toch eigenlijk wel heel benieuwd naar de situatie...

...Die leiding loopt voor een deel onder ons huis via de kruipruimte naar de gasmeter...

Betekend dat, dat de gasmeter ook in die ruimte zit??

Het is hoe dan ook zo dat de netbeheerder 'eigenaar' is van het leidingwerk t/m de gasmeter. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk zijn voor onderhoud e.d. maar ook dat ze (theoretisch) vrije toegang moeten hebben tot die gedeeltes. In dit geval een lastige situatie, maar ik vrees dat je zelf verantwoordelijk bent voor het verschaffen van die toegang. Het is natuurlijk ook niet handig om een belangrijke als kruipruimte te blokkeren door een keukenblok, achteraf een gevalletje jammer, maar helaas...

Flipjerj
door rjmarcusse - 3 jul. 2008 om 13:53
19 Antwoorden / 31 Vragen
0

Bedankt voor de reactie. Ik zal toch vragen of zij het willen doen. Dat moet, heb ik begrepen, met een decoupeerzaag. Maar ja, ik heb zo'n ding nog nooit in handen gehad!


Die keuken staat er al een jaar of tien, maar dat is natuurlijk het argument niet. Ik kan me trouwens niet voorstellen, dat de verzekeringsadviseur ongelijk heeft.


 

rj
door rjmarcusse - 3 jul. 2008 om 13:58
19 Antwoorden / 31 Vragen
0

Bedankt voor de reactie.


De enige oplossing, die ik zie, is dat het lek wordt gerepareerd op de plek waar het is ontstaan en dat daar ook een nieuw stuk gasleiding wordt geplaatst. Alleen, Eneco wil dat niet. Die wil de hele leiding vernieuwen. Dat maakt het geheel toch tot hun verantwoordelijkheid?

door flipjeburum - 3 jul. 2008 om 14:13
155 Antwoorden / 6 Vragen
0

Ik ga toch echt 100% met Gerrit mee...

...Een mogelijk nieuw ontploffingsgevaar is toch niet mijn verantwoordelijkheid!...

Ja, dat zal het in dit geval wel zijn! Nogmaals de leiding en meter zijn eigendom van Eneco. Dat uw huis er bovenop staat is bijzaak! Zij kiezen ervoor om de gehele leiding te vervangen, u heeft geen enkele inspraak op dat gebied.

Daarnaast bent u m.i. verplicht Eneco vrije en volledige toegang te verschaffen tot hun leiding. U zal dus dat luik (= uw eigendom) toegankelijk moeten maken. Willen de mensen van Eneco dat doen, is dat fijn voor u en mooi meegenomen. Echter, alles gebeurt waarschijnlijk wel op eigen risico en eventuele schade zal dus inderdaad niet worden vergoed. (Tot zover heeft die verzekering meneer gelijk) 

Ik zou zeggen, kijk de mensen van Eneco nog eens lief aan en hoop dat ze de klus zonder nare gevolgen klaren...

Flipjedoor heremietkreeft - 3 jul. 2008 om 15:37
12032 Antwoorden / 174 Vragen
0

herhaald: u loopt het gevaar van volledig aansprakelijk te worden gesteld als er iets gebeurt doordat Eneco niet de gehele leiding kan vervangen zoals ze zelf kennelijk noodzakelijk vinden. Ik zou dat risico niet willen lopen.

mr
door mr - 3 jul. 2008 om 15:57
26 Antwoorden / 6 Vragen
0

ik weet het nog zo net niet of rob verplicht is vrije toegang te geven aan de medewerkers van eneco. we hebben het in dit geval dan over erfdienstbaarheid en dat moet, net als bijvoorbeeld het recht van overpad, wel vastgelegd zijn in bijvoorbeeld een koopcontract van de woning. Als daar niets over vastgelegd is geldt naar mijn mening de veroorzaker betaalt. in dit geval is dat eneco; zij willen de leiding geheel vervangen en niet alleen maar repareren.


groet,


mr


 

mr
door mr - 3 jul. 2008 om 15:57
26 Antwoorden / 6 Vragen
0

ik weet het nog zo net niet of rob verplicht is vrije toegang te geven aan de medewerkers van eneco. we hebben het in dit geval dan over erfdienstbaarheid en dat moet, net als bijvoorbeeld het recht van overpad, wel vastgelegd zijn in bijvoorbeeld een koopcontract van de woning. Als daar niets over vastgelegd is geldt naar mijn mening de veroorzaker betaalt. in dit geval is dat eneco; zij willen de leiding geheel vervangen en niet alleen maar repareren.


groet,


mr


 

door johanpc - 3 jul. 2008 om 17:10
1379 Antwoorden / 2 Vragen
0

Een kennis van mij heeft ook zo iets megemaakt hij ghad een garage naast zijn huis aangebouwd.


Toen de gas leidingen in zijn straat  vervangen moesten worden bleek er een onder die garage door telopen.


Daarvoor moest de vloer er uit dat heeft hij geweigerd uit eindelijk draaide hij op voor de kosten die door zijn vertragingsakties waren ontstaan.


Door de rechter uiteindelijk veroordeeld tpt betaling van alle kosten , die waren inmiddels meer dan een ton.

door tonnieboy - 3 jul. 2008 om 23:08
1094 Antwoorden / 2 Vragen
0

Als de leiding in de straat een gaslek heeft gehad bestaat er geen reden of noodzaak om ook de huisaansluiting of dienstleiding naar uw woning te vervangen. Het zou kunnen dat er wel aanleiding bestaat vanwege verzakking van de bodem om de huisaansluiting te vervangen en dan direct een polderstuk te plaatsen, maar als de kruipruimte niet via de normale manier bereikbaar is dan zijn er twee mogelijkheden, namelijk het buiten de gevel plaatsen van een trekvaste koppeling met polderstuk of het ondergraven van de fundering om dan toch in de kruipruimte te kunnen komen.
Normaal gesproken zal een gaslek alleen op de plek des onheils worden hersteld of vervangen en de distributieleiding in de straat staat weliswaar in openverbinding met de dienstleiding maar voorzover ik vanachter mijn bureau kan beoordelen is geen noodzaak om daar ook iets te vervangen, tenzij ze daarvoor gewichtige redenen hebben en dan blijven de twee genoemde opties over om toch economisch te kunnen herstellen. Succes ermee.door hrdwerrorman - 4 jul. 2008 om 01:44
3809 Antwoorden / 46 Vragen
0

@ toolboy:

Die gewichtige reden zal Eneco wel hebben. Wat zou hun belang anders zijn dan de veiligheid te dienen, omdat ze liever geen geld uitgeven dan wel. Het lek zal buiten wel niet voor niets ontstaan zijn. De leeftijd van de leidingen en hun ervaring daarin zal hierbij een rol spelen.

Dag Rob,

Flipje heeft volgens mij gelijk. Het zal best in de leveringsvoorwaarden staan dat ze toegang moeten verkrijgen tot hun spullen, zijnde de gasmeter, de hoofdkraan en de dienstleiding.

Wil of doe je dat niet, dan zal het uiteindelijk resultaat zijn dat ze je gas afsluiten om veiligheidsredenen.
Dan zal Rob over moeten op flessengas en de toestellen daarvoor aan moeten laten passen.

Wat die verzekeringsadviseur betreft Rob, vraag eens of hij met zijn advies borg staat voor de kosten welke het opvolgen van zijn advies tot gevolg hebben.

Mijn advies: Maak ergens in een hoek een nieuwe toegang tot de kruipruimte. Zoveel werk is dat niet. Dat kun je niet zelf, want je hebt, zoals je zelf al min of meer aangaf, twee linkerhanden.

Hardware ERror MAN.door menno0 - 4 jul. 2008 om 15:37
236 Antwoorden / 42 Vragen
0

Keuze gehele lengte vervangen ipv een deel is net zo logisch als totale uitlaat van de auto vervangen ipv vanaf de knalpot. De Eneco keuze lijkt mij erg zorgvuldig met oog op Uw toekomstige veiligheid.


Zelf heb ik destijds wonend in buitengebied enorme juridsche bonje gehad met Eneco, werkmensen weggestuurd, eerst acten laten opmaken, waarbij exact alles werd omschreven. Dit betrof leidingen voor anderen waarvoor mijn eigendom totaal over 250 m. open moest. Eneco zet in principe iedereen voor het blok, doet veel "omdat het altijd zo gaat".  Met gaslevering is er spoed geboden! Stel er komt een ontploffing in de straat, of ontruiming. Schrik, schade en vervolgschade. 


Stel Uw woning was zonder kruipruimte gebouwd. In dat geval moet de vloer over de gehele lengte in de woning open. Puur theoretisch, maar niet denkbeeldig. Lees Uw polisvoorwaarden zorgvuldig. "Waarschijnlijk" bestaat niet. Het valt onder de dekking of niet. In hoeverre dekken Uw verzekeringen, die U heeft afgesloten, dit breek en herstelwerk binnen in Uw woning? Een e-mailbevestiging van Uw verzekeringmij is rechtsgeldig. Een telefoontje van een tussenpersoon onvoldoende.


De bouwer heeft echter voorzien in kruipruimte én een luik. Later is hierover een keuken geplaatst. Een "foute verbouwingskeuze". Bij plaatsing hadden "lampjes moeten gaan branden". Heeft U deze keuken/het plaatsen officieel uitbesteed, dan is een onjuiste keuze gemaakt door dat bedrijf en aan te spreken voor de (financiële) schade die U ingetwijfeld gaat oplopen. Anders, laat dit bedrijf met spoed zelf iemand sturen om de kosten te beperken. Ook daartoe bent U verplicht.


Bel voor alle zekerheid nog even met de jurofoon. Doe dat snel. Gaslek is een spoedopdracht! Beperk kosten!

door heremietkreeft - 5 jul. 2008 om 12:05
12032 Antwoorden / 174 Vragen
0

Verschillende meningen en voor beide is iets te zeggen. het is daarom inderdaad van belang wat er precies in de voorwaarden staat. Het inderdaad het lastige dat Eneco het belang/noodzaak moet aantonen voor het vervangen van de gehele leiding. Een aspect kan dan ook nog zijn dat de oorspronkelijke leiding, waarin het lek is ontstaan, kwalitatief of om andere reden geen goede was!


Re reactie van johanpc is ietwat buiten de orde omdat er regelgeving is dat energieleidingen altijd toegankelijk moeten zijn voorzover het leidingen betreft buiten de woning. Er had bij het bouiwen van de garage rekening mee gehouden moeten worden. Hettzelfde geldt ook ten aanzien van mooi aangelegde tuinen waar telefoon, gas, electra (doorvoer) leidingen zijn "verstopt".

door tonnieboy - 5 jul. 2008 om 12:23
1094 Antwoorden / 2 Vragen
0

Voor de duidelijkheid vermeld ik dat we voor gas 3 soorten leidingen onderscheiden namelijk transport, distributie en dienstleidingen, welke van divers materiaal zijn samengesteld en verschillende bedrijfsdrukken.

Als er een gaslek in de distributieleiding is kan dat op die plaats hersteld worden en is er vooralsnog geen noodzaak om ook de dienstleiding of de huisaansluiting te vervangen. Natuurlijk kan het wel zo zijn dat het deel van de distributieleiding ook het aanboorzadel met dienstkraan van die woning bevat en dat dat deel vervangen moet worden, maar dan simpel met een trekvaste koppeling worden verbonden op de oorspronkelijke dienstleiding.

Los hiervan dient een kruipluik toegankelijk gehouden te worden en bestaan er voldoende mogelijkheden die weinig kosten om alsnog de kruipruimte te bereiken (vernielen / zagen luik - ondergraven van de funderingsmuur).rj
door rjmarcusse - 5 jul. 2008 om 15:18
19 Antwoorden / 31 Vragen
0

Beste mensen,


Bedankt voor al jullie reacties, sommige uitvoerig en ook uiteenlopend, maar in ieder geval leerzaam. En dan blijkt maar weer, dat het probleem soms groter lijkt dan het in werkelijkheid is geweest. En ik geef meteen toe, dat dat achteraf bezien is. Ik wil jullie graag laten weten hoe het allemaal is afgelopen, want afgelopen vrijdag is een nieuwe gasleiding gelegd. Ik moet daarbij voorop stellen, dat het Enecobeleid is de gehele leiding te vervangen. Zo heb ik dat tenminste begrepen. Ik ben het eens met degenen, die zeggen, dat ik verantwoordelijk ben voor een vrije toegang tot de kruipruimte (dat was de kern van mijn probleem). Een van de Enecomedewerkers was zo vriendelijk de avond ervoor mij zijn decouperzaag te lenen. Ik vertelde hem, dat ik nog nooit met zo'n ding had gewerkt en ik vroeg of hij het wilde doen. De volgende ochtend heeft hij het luik inderdaad uitgezaagd. Hij wilde wel, dat ik een verklaring zou ondertekenen, dat bij schade ik verantwoordelijk zou zijn. Maar hij heeft het dusdanig perfect gedaan, dat dat niet nodig was. Alles ging op een gemoedelijke en vriendelijke manier.


Probleem dus opgelost! Ik heb een nieuwe gasleiding en een luik, dat nu eenvoudig open kan.


Rob

door hrdwerrorman - 6 jul. 2008 om 02:28
3809 Antwoorden / 46 Vragen
0

@ Rob:

Bedankt voor je bericht hoe het afgelopen is. Gefeliciteerd met zo'n Enecomedewerker. Die heeft kennelijk hart voor de zaak.
Zo zie je maar weer: Het is nog nooit zo donker geweest of het wordt wel weer licht.
H.Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

SI
SILveriuS1959 - 4 aug. 2020 om 16:31
Voeding & gezondheid

Wmg tariefcode

De apotheek (BENU) berekende bij de uitgifte van medicijnen de WMG tariefcode 14,xx euro) De BENU apotheek gaat hier nogal flexibel mee om. In een periode van 6 weken na verrandering van medicijnen berekende deze apotheek viermaal deze code 52,xx euro op twee maal huisartsenbezoek .. De uitleg is minimaal en staat ook op het geneesmiddel en duurt niet langer dan een minuut. Ik had contact met de k ... Lees meer

sa
samazer - 24 jul. 2020 om 10:43
Geldzaken & recht

Heeft er iemand meer info over stichting Kindervriendin? Dit ruikt naar fraude.

Minderjarige kwam langs deur met vraag of ik kaarten wilde kopen voor €10. Hij vertelde mij dat hij van elke €10,- er zelf €5 mocht houden. En dat hij moest vertellen dat deze stichting elke 3 maanden met arme of zieke kinderen op pad gaat, en dat hij vrijwilliger was. Op website is te lezen dat ze niet aangesloten zijn bij CBF omdat ze dit geld voor de registratie liever aan de kinderen bes ... Lees meer

doetinchem - 3 aug. 2020 om 14:43
Voeding & gezondheid

Waar koop ik goede mondkapjes

Er worden via allelei kanalen en overal mondkapjes aangeboden. Waar koop ik goede mondkapjes? Moeten minstens 3-laags zijn, een uitstekende luchtfiltercapaciteit hebben en voldoen aan EU eisen op dit gebied. Lees meer