md
door mdruijter 7 apr. 2011 om 10:21
Huishouden & energie

VVE blokkeert zonnepanelen

Al sinds enige jaren woon ik met plezier in een appartement. Het betreft een gestapelde woning, onder mij liggen drie lagen, mijn eigen 2 verdiepingen zijn de bovenste laag.

Enkele jaren geleden ben ik gaan investeren in zonnepanelen van de firma Esdec. Dit zijn volledige pakketten van panelen, omvormer en, belangrijk, een methode om de panelen doormiddel van verzwaring te plaatsen. Deze plaatsings methode betekend dat zonder ze aan het dak te bevestigen, de panelen wel duurzaam op het dak kunnen worden geplaatst. Deze methode heet FlatFix of Click-Fit en wordt wijd gebruikt in zowel Nederland als Duitsland en wordt in Nederland als veilig en degelijk gezien (bron: SenterNovem).

De panelen zouden op mijn platte dak geplaatst moeten worden, volgens de technici die ik heb geraadpleegd kan dat zonder problemen. De panelen zouden dan uit het zicht zijn, dat wil zeggen, onzichtbaar tenzij je op het dak zelf zou gaan kijken. Vanaf de gallerij, balkons of welke plek in welke van de huizen die bij het complex waar ik woon horen, zouden de panelen niet te zien zijn.

Echter, de VVE blokkeert. Volgens de VVE is het plaatsen niet toegestaan en ben ik zelfs 'strafbaar' als ik ze wel plaats. Het is in stemming gebracht in de VVE vergadering, maar aangezien van de stemgerechtigde slechts een klein deel komt opdagen die ook nog eens de adviezen van de VVE provider RELA, zonder meer volgt is mijn verzoek afgewezen.

De stelling van RELA was: De aansprakelijkheid kan niet worden geregeld, het is een ondeugdelijk systeem dus moeten we een sterk negatief stemadvies geven.

In tussentijd heb ik 4 panelen aan mijn balkons gemonteerd, dit mocht wel, maar op mijn dak mag ik ze niet leggen. Daar is ook commentaar op geweest, maar ik heb ze vriendelijk gevraagd om hun juridische onderbouwing en er nooit meer wat van gehoord.

Mijn beeld is als volgt;
- Het systeem is deugdelijk
- Verantwoordelijkheid is hoofdelijk geregeld, ik ben hiervoor verzekerd
- Het plaatsen schaadt op geen enkele manier andere bewoners
- Het betreft geen structurele aanpassingen aan de woning, dus heeft de VVE hier eigenlijk niets over te zeggen
- Het claimen dat ik strafbaar zou zijn is ridicuul, er zou ten hoogste een civiele procedure kunnen komen, maar strafrecht heeft hier niets mee te maken
- Van de VVE mag verwacht worden dat zij helpt, niet blokkeert, wanneer het om verduurzaming van de woning gaat.

Mijn vraag is; kan de VVE op deze manier mij blokkeren? Nog los van de implicatie die het heeft over maatschappelijk bewustzijn, heeft de VVE die macht? Kan ik er wat tegen beginnen?

Mijn gevoel is ook dat RELA het vooral 'lastig' vindt hiermee te maken te hebben en er eigenlijk geen moeite aan wil besteden.

7517 35 Rapporteer

Deze vraag is gesloten. De vraag kan niet meer worden beantwoord.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 12:42
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Je bent geen eigenaar van het dak. Dat is de vereniging van eigenaren. Die is overigens ook eigenaar van het hele pand/de schil. Zodra jij iets op het dak doet, ben je dus zeker wel in overtreding, minstens van het spiltsingsreglement. Daarnaast zul je toch op de een of andere manier van het dak in je appartement moeten. Daarvoor zul je een of meerdere gaten moeten maken.

Mochten de panelen van het dak afwaaien, dan is de vereniging daarvoor aan te spreken. Dat jij dan verzekerd bent is leuk om te weten, maar de vereniging (en dus ook alle andere eigenaren) moeten dan betalen.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 12:49
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Je bent toch zelf ook lid van de VVE? Probeer de andere bewoners te overtuigen van het voordeel van zonnepanelen en het vervolgens collectief gaat doen.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 13:14
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Dank voor de reacties.

De panelen kunnen niet van het dak afwaaien, tenminste niet tijdens in Nederland te voorziene omstandigheden. Als ze wel van het dak afvallen of anderszinds schade aanrichten, ben ik daar verantwoordelijk voor. Dit heb ik ook door een jurist laten uitzoeken en tegen dat risico heb ik me verzekerd. Daar heeft de VVE niets mee te maken, in principe hetzelfde als er een bloempot van mijn balkon af zou vallen.

Andere zaken, zoals schotelantenne's en afvoer van CV's mogen wel, zonder overleg met de VVE geplaatst worden. Toegang dat het dak is er voor alle bewoners. Voor de panelen hoeven geen gaten of wat voor aanpassingen dan ook aan het dak gemaakt te worden.

Ja, ik ben zelf lid van de VVE, echter op de vergaderingen komen van de iets van 60 appartementen (langerekt maar laag gebouw) maar 6 mensen opdagen. Deze zijn volledig op de hand van RELA en niet te overtuigen. Geprobeerd, maar die mensen zijn volledig van steen.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 13:52
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

En de stroom of warm water die je opwekt straalt door het dak? Je zult toch op enig moment vanaf de panelen naar de binnenkant van je appartement moeten.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 13:54
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Aansluiting kan via aanwezig bekabeling, het zijn PV panelen dus alleen stroom hoeft te worden gekoppeld. Dat gedeelte is zorg voor gedragen.

Dat is ook gelijk mijn hoofd issue, dit kost de VVE niets, schaad ze op geen enkele wijze, andere bewoners merken het niet. En volgens mij hebben we in NL het beginsel, geen belang, geen zaak.

Daarom sta ik ook zo te kijken van de invloed van deze VVE.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 14:38
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Maar welke invloed zou je de VvE dan willen geven? Dat de minderheid gelijk heeft? Dat zou helemaal een janboel worden! Of dat de VvE geen inspraak meer heeft in het dak? Ook niet aan te bevelen aangezien zij juist eigenaar is van het dak.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 14:48
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

In mijn eigen mening zou ik de gehele VVE geen macht willen geven. Het is een vaak ondemocratisch orgaan dat sommige mensen het recht geeft zich met zaken te bemoeien waar ze totaal geen belang bij hebben. In de wet is het mooi geregeld met de minimale opkomst etc, maar in de praktijk blijkt het er op neer te komen dat vergadering 1 niet genoeg opkomst heeft waardoor op vergdering twee er met een enorm lage opkomst dingen besloten kunnen worden.

De VVE, en vooral het dagelijks bestuur daarvan, hoort een uitvoerende, ondersteunende rol te hebben. Echter, ze stelt zich op als een wetgevende partij. Te vaak gerund door het type de-vve-is-mijn-lust-en-mijn-leven, goed ik chargeer, maar dat komt door persoonlijke irriatie.

Hoe kan het zijn dat een orgaan wat er is de belangen van de bewoners te behartigen, waar ik ook deel van uit maak, uit gemakzucht één bewoner dingen onmogelijk kan maken.

Kijk, als ik een dakraam wil plaatsen, de gallerij wil verbouwen, mijn kelderbox om wil bouwen tot werkplaats etc. Dan heeft de VVE een rol te spelen. Als ik mijn woning duurzaam wil verbeteren zonder daarmee enige last, waardevermindering of andere schade, danwel econmisch, danwel in woongenot danwel in risico, te doen aan wie dan ook. Dan is dat, in mijn optiek, iets slechts.

Het basisbeginsel, geen belang, geen zaak. Nu komt het erop neer dat het VVE bestuur, laten wel wel wezen, de leden zelf kan het geen bal schelen, 'het niet nodig vindt' en daar wil ik liever geen genoegen mee nemen.

Dus, kom ik terug op mijn basisvraag, kan de VVE dit doen en wat zijn de methoden, wegen en eventuele juridische middellen die ik kan inzetten om dit obstakel te overwinnen.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 15:09
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Even voor de duidelijkheid: de vereniging is de meeste democratische rechtsfiguur die we kennen. De meerderheid heeft namelijk altijd gelijk. Je moet je namelijk wel realiseren dat als je een appartement koopt, geen enkele steen werkelijk van jou is. Je hebt het recht gekocht om daar te mogen wonen en in een exclusief gedeelte daarvan ook nog wel. Dat in tegenstelling tot een huis.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 15:22
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik heb een appartementsrecht. Dat klopt.

De stelling over het democratisch gehalte van de VVE durf ik te betwisten.

Inderdaad op papier staat de meeste stemmen gelden, de meerderheid bepaald. Echter, in de praktijk komt het erop neer dat van de 60 of zo stemmen die er mogelijk zijn, slechts 6 naar de vergadering komen opdagen. Dit betekend dat vergadering 1 geen beslissingen mag nemen, maar vergadering 2, met aangepaste uitnodiging, wel.

Dat heeft als gevolg dat op die vergadering, 6 man voor iedereen belist. Dat zijn niet de meeste stemmen, dat zijn er slechts 1/10de van.

Ik ben het met u eens, op papier is het democratisch, in de praktijk komt het neer op desintresse en vriendjespolitiek. Helaas.

De meeste van mijn medebewoners vinden het allemaal best, maar willen in hun leven niet gestoord worden door de VVE. Die vinden dat de VVE er voor hen moet zijn, niet tegen hen. En zo stelt de VVE zich nu wel op.

Het feit dat ik vind dat een VVE, zeker in deze configuratie, een juridisch onding is dat stamt uit de tijd van 'gebouw' oudsten en dat soort gedoe doet er niet toe.

De VVE is een mooi idee op papier, maar in de praktijk werkt ze niet.

De VVE is juridisch verplicht, dus ik zal het er mee moeten doen, echter, ik vind dat in deze de VVE niet bevoegd is en wil weten of en hoe ik er om heen kan. Moet ik naar de kanton rechter stappen? Kan ik volstaan met de VVE op de hoogte stellen van het plaatsen van de panelen? Is het een beter idee de publiciteit op te zoeken? De politiek? Een programma als radar?

Want, los van de constructie VVE, het is toch zot dat zij een streep door een duurzame investering kan zeggen omdat ze het 'lastig' vinden? De halve wereld is in rep en roer door energie kwesties (olie, kernenergie etc) en de een simpele VVE in Nederland kan verhinderen dat een particulier op eigen kosten hier een, ik geef toe zeer klein, steentje aan bijdraagt?

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 15:44
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Maar in een democratie geldt ook het beginsel: wie zwijgt, stemt toe. Wil je niet toestemmen, dan moet je niet zwijgen. Je mag er nu dus van uitgaan dat die andere 50 instemmen. Zo werkt een democratie nu eenmaal. Dat is ook de wijze waarop Plato het bedacht heeft. En wie zijn wij om Plato aan te vallen......

En als je zo tegen het systeem van een VvE bent, bedenk zelf dan eens goed werkende structuur waar natuurlijk balance of power en checks & balances ingebouwd zijn.

Dat de VvE besluiten neemt die jou op dit moment niet welgevallig zijn, wil dus zeker niet zeggen dat het systeem niet klopt en de democratie niet werkt.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 16:06
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik wil best de discussie aangaan over of een VVE al dan niet werkt. En ik wil zeker ook Plato wel aanvallen. En het principe wie zwijg stemt toe valt ook nog wel te betwisten, echter, daar gaat het hier niet om. Tis ook enigzins discutabel, want als je de zwijgende meerderheid wil meenemen kan je de vraag ook omdraaien;

"Wie stemt tegen? 6 stemmen
Okay, de afwezige stemmen voor, 54 voor, 6 tegen. Klaar"

Voor een beter systeem dan de macht die de VVE zich nu aanmeet? Tja, een systeem waarbij de bewoners bezwaar kunnen maken bijvoorbeeld? Zelfde als met bouwvergunningen.

Regel als volgt; In principe toegestaan, tenzij er duidelijke, feitelijk, door onafhankelijke partij getoetste bezwaren zijn.

Wij zwijgt stemt toe, best. De meerderheid zwijgt, dus de meerderheid vind het plaatsen best.

Nu weet ik dat het niet zo werkt. Ik heb met de VVE van doen, dus de vraag blijft, welke middellen heb ik om tegen de VVE in te gaan.

Ik weet dat ik die schijn tegen heb, maar ik heb geen bezwaar tegen het begrip VVE omdat ze mij onwelgevallige besluiten nemem. Maar ik heb er bezwaar tegen omdat ze, net als vele kleine besturen, een zeker soort machtshongering type mens aantrekken dat in nepotisme en vriendjespolitiek vervalt. Dat gebeurd constant bij kleine besturen, of dat nu gemeenteraden van kleine steden, sportverenigingen of VVE's zijn. Tuurlijk, er zijn er ook die proffesioneel handelen. Maar de meeste niet.

Ik heb zelf getracht actief te worden in het bestuur van de VVE, maar ok dat gaat gewoon niet door het aanwezige bestuur.

Kijk, ik ben er principeel in, ik ga wel naar de rechter, mediator etc. Maar, ik wil eerste de minnelijke weg bewandelen. Enige wat ik nu hoor van ze is "Kan niet, mag niet, vinden we niet nodig en als u het toch doet bent u strafbaar" en zo werkt behoorlijk bestuur nu eenmaal niet.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 16:29
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Grappig, je legt het systeem uit zoals het werkt, maar dan geredeneerd naar jouw voordeel. Je voorbeeld van je stemverhouding bijvoorbeeld. Als er maar 6 zijn en die stemmen allen tegen, dan hebben de overige 54 ook tegen gestemd. Wie zwijgt stemt immers toe met de rest.

Weet je wat de oplossing is? Appartement verkopen en een woning kopen.

Je vergelijking met een bouwvergunning loopt spaak omdat dat bestuursrecht betreft en zeker niet civiel recht.

Het staat je altijd vrij om naar de kantonrechter te stappen om een besluit van de vergadering onder uit te halen. Dan moet je wel aantonen waarom het een onredelijk genomen besluit is.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 16:35
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Jammer, de discussie liep vrij aardig. Je haalde zelf het argument aan van de zwijgende meerderheid, maar dan in mijn nadeel. Als ik het omdraai is het opeens geen argument meer?

Ik wil mijn huis/appartement niet verkopen, das dan ook geen constructief argument en past niet echt in deze discussie.

En mijn vergelijking met de bouwvergunning lijkt me valide, ik zal het anders formuleren "ik zou willen dat de situatie zoals die het bestuursrecht bij bouwvergunning geld als leidraad gebruikt zou worden voor deze civiel rechtelijke kwestie." Ik weet dat het niet zo is, maar ik zou het preferen als de situatie zo zou zijn.

In any case, ik weet dat ik naar de kantorrechter kan stappen, maar ik zou graag eerste wat vriendelijkere wegen proberen. Mediation bijvoorbeeld. Wederom de vraag, hoe kan ik om dit, mijns inziens ontrechte, besluit van het VVE bestuur heen?

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 16:47
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Je argumenten zijn zeker wel argumenten, maar niet goed onderbouwd. Je negeert de basis van iets dat democratie is genoemd door Plato omdat het jou niet uitkomt. Zou je aan het grondbeginsel gaan sleutelen, dan zou dat ook betekenen verkiezingen geen nut meer hebben, alle verenigingen een gigantische probleem hebben omdat blijkbaar iedereen die niet stemt dus tegen het in stemming gebrachte voorstel is. Kun je je dat voorstellen? De visclub wil in plaats van 2, 3 wedstrijden gaan houden. Merendeel van de leden is er natuurlijk niet en dus gaat het niet door.

Het gebruik maken van je democratische recht wil niet zeggen dat jij ook altijd gelijk krijgt. Als jij een bepaald voorstel hebt, is het aan jou om andere te overtuigen van dat voorstel en ook van het nut dat men gaat stemmen.

Je wil om bezwaartermijnen te hebben heeft 2 grote nadelen. Allereerst maak je de vereniging vleugellam. Men kan namelijk als dat nodig is meteen aktie ondernemen. En daarnaast wil je via weg de democratische stemming omzeilen. Er is een stemming geweest, die heb je verloren. Dan moet je uithuilen en opnieuw beginnen. Oftewel je verlies nemen. Ten slotte vraag ik mij ook nog af wie volgens jou het bezwaar zou moeten behandelen en natuurlijk wie de kosten daarvan gaat dragen? En wat te doen als die bezwaarcomissie je idee ook van tafel veegt?

Ik ben zelf ook lid van meerdere verenigingen en zit in meerdere besturen van zowel verenigingen als stichtingen en krijg ook lang niet altijd mijn zin. Dat hoort er nu eenmaal bij.

Wat denk je met mediaton nog te bereiken? Dat het bestuur jouw wil, wellicht tegen de wil van de overige eigenaar in (!), gaat uitvoeren?

Wat je natuurlijk kunt doen voor de volgende keer is je mede-bewoners overtuigen van het nut van jouw plan en ze vragen jou een volmacht te geven. Op die manier kun je meer stemmen uitbrengen in de vergadering.

Als eenling sta je inderdaad niet sterk binnen een vereniging. Daar valt niets aan te veranderen.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 17:06
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Democratie zoals Plato die bedacht heeft, valt nogal wat op af te dingen. Laten we erop houden dat het voor sommige dingen werkt. Ik heb meermaals in besturen gezeten en mijn ervaring is simpelweg, dat als de groep kiezers klein is, democratie niet werkt. Bovendien, Plato heeft er iets van opgeschreven, maar het zeker niet in zijn eentje bedacht en er zijn in de loop der jaren nogal wat juristen geweest die genuaceerder denken over de rechten en vrijheden van het individu tegenover de macht van de groep. Als 3 mensen op straat lopen en 2 ervan besluiten nummer 3 te beroven, dan zeggen we toch ook niet dat het democratisch is? Er zijn legio dingen die we in onze democratie niet direct besluiten. De tweede kamer mag niet beslissen een gevangenis straf op te leggen bijvoorbeeld, wel zonder aanziens des persoons een wet opstellen die laten we zeggen stalen tuinstoelen op balkons strafbaar maakt.

Nederlandse democratie is een ding, maar ook het feit dat we een Nederland een normatief uit te leggen wetboek hebben waarin, kort door de bocht "Alles mag, zolang het niet verboden is en geen ander of jezelf schaad"

Ik negeer democratie niet. Ik twijfel alleen sterk aan de stelling dat hoe de verening nu gerund wordt democratisch is. Laten we bij de VVE blijven en sportverenigingen etc even buiten beschouwing laten en alleen kijken naar de VVE. Die hoeft helemaal niet slagvaardig te zijn, sterker nog, de rechten van een VVE bestuur zijn sterk beperkt.

Ik wil niet dat ze tegen de zin van een meerderheid beslissingen nemen, ik wil dat ze concluderen dat het plaatsen, geen schade of nadeel oplevert en daarmee buiten de bevoegheid van het VVE bestuur moet vallen.

Ik wil die panelen plaatsen, ik doe daar niemand kwaad mee, ik berokken er niemand schade mee. Waarom zou dan de VVE het recht hebben dat te verhinderen?

En bezwaren behandelen, tja, daar hebben we rechters voor, die mogen van mij best uit de gezamelijke middellen betaald worden. Of door de bezwaarmaker en tegenpartij als ze er niet eerst zelf uit zijn gekomen.

En volmachten, tja, men wil niet lastig gevallen worden. De meeste bewoners in het complex willen niets met de VVE te maken hebben.

En uithuilen? Verlies nemen? Als het terecht, gestoeld op argumenten is of door een rechter of bewzaar commisie uitgesrpoken best. Maar niet omdat een stel bestuursleden komen met "mag niet, wil niet".

Waar ik me sterk aan erger is dat het VVE bestuur enkel en alleen omdat ze nee kunnen zeggen, nee zegt. Dat wil er bij mij niet in.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 17:26
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Jij wilt iets en de rest wil dat blijkbaar niet en/of loopt dat niet warm voor en stemt dus niet of in elk geval niet met je mee. Tja, dan houdt het toch echt op. Dat is echt de directe democratie in optima forma. De meerderheid beslist dan over de rest.

Je (pseudo-)voorbeeldje over een beroving slaat kant nog wal en ik zou je dan ook willen aanraden om eens wat rechtsfilosofen te raadplegen. Kant en Hegel waren het weliswaar lang niet altijd met elkaar eens, maar dit zouden zij niet democratisch noemen aangezien het juist een aanval daartegen is en niet in het grotere collectieve belang.

De gang naar de rechter kun je nu ook al maken. Maar blijkbaar wil je de druk bij de rechtbanken nog hoger maken door er nog een procesmogelijkheid bij te creeeren. En dan mag de gemeenschap daar maar even voor opdraaien. Of de overige bewoners. Ik zou dan zeggen: laat de verliezer betalen als je het enigszins eerlijk en democratisch wil doen.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 17:26
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Dit wordt een vrij zinloze discussie. Een individu (mdruijter) wil op dit forum de wet wijzigen. Daar hebben we in Nederland andere processen voor.

Behoorlijk dom overigens van de overgrote meerderheid van de bewoners dat ze niks met de VvE te maken willen hebben. De VvE gaat uiteindelijk wel over het vermogen van die mensen.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 17:52
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

RJW,
Drink er een van mij!

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 18:22
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

mdruijter schreef op donderdag 7 apr 2011, 13:14: Dank voor de reacties.

Ja, ik ben zelf lid van de VVE, echter op de vergaderingen komen van de iets van 60 appartementen (langerekt maar laag gebouw) maar 6 mensen opdagen. Deze zijn volledig op de hand van RELA en niet te overtuigen. Geprobeerd, maar die mensen zijn volledig van steen.

Hm.. als er maar 6 van de 60 appartementen komen opdagen, dan zou ik wel even controleren of er wel voldoende stemmen aanwezig waren (machtigingen of een zeer onregelmatige verdeling van de stemmen over de individuele appartementen) om ueberhaupt een geldig besluit te nemen.. zonder dat kunnen ze niet tegen stemmen (maar ook niet voor)...

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 18:46
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik zou de wet graag wijzigen, maar daar is hier inderdaad de plek niet voor. Tis een boeiende discussie, maar niet voor hier. Terug naar mijn kernvraag dan hoop ik.

dobby schreef op donderdag 7 apr 2011, 18:22:
mdruijter schreef op donderdag 7 apr 2011, 13:14: Dank voor de reacties.

Ja, ik ben zelf lid van de VVE, echter op de vergaderingen komen van de iets van 60 appartementen (langerekt maar laag gebouw) maar 6 mensen opdagen. Deze zijn volledig op de hand van RELA en niet te overtuigen. Geprobeerd, maar die mensen zijn volledig van steen.

Hm.. als er maar 6 van de 60 appartementen komen opdagen, dan zou ik wel even controleren of er wel voldoende stemmen aanwezig waren (machtigingen of een zeer onregelmatige verdeling van de stemmen over de individuele appartementen) om ueberhaupt een geldig besluit te nemen.. zonder dat kunnen ze niet tegen stemmen (maar ook niet voor)...


Ja, daar twijfel ik ook over. Er worden telkens op de volgende manier vergaderingen gedaan. Een keer per jaar, zeg op 10 feb. wordt een vergadering uitgeschreven, in de kelderboxen van het gebouw. Daar komen te weinig mensen op opdagen, dus wordt die vergadering gelijk gesloten.

Dan wordt er gelijk een tweede vergadering uitgeschreven, daar zou het aantal opdagende leden niet meer uitmaken.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 19:13
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

mdruijter schreef op donderdag 7 apr 2011, 18:46: Ik zou de wet graag wijzigen, maar daar is hier inderdaad de plek niet voor. Tis een boeiende discussie, maar niet voor hier. Terug naar mijn kernvraag dan hoop ik.

dobby schreef op donderdag 7 apr 2011, 18:22:
mdruijter schreef op donderdag 7 apr 2011, 13:14: Dank voor de reacties.

Ja, ik ben zelf lid van de VVE, echter op de vergaderingen komen van de iets van 60 appartementen (langerekt maar laag gebouw) maar 6 mensen opdagen. Deze zijn volledig op de hand van RELA en niet te overtuigen. Geprobeerd, maar die mensen zijn volledig van steen.

Hm.. als er maar 6 van de 60 appartementen komen opdagen, dan zou ik wel even controleren of er wel voldoende stemmen aanwezig waren (machtigingen of een zeer onregelmatige verdeling van de stemmen over de individuele appartementen) om ueberhaupt een geldig besluit te nemen.. zonder dat kunnen ze niet tegen stemmen (maar ook niet voor)...


Ja, daar twijfel ik ook over. Er worden telkens op de volgende manier vergaderingen gedaan. Een keer per jaar, zeg op 10 feb. wordt een vergadering uitgeschreven, in de kelderboxen van het gebouw. Daar komen te weinig mensen op opdagen, dus wordt die vergadering gelijk gesloten.

Dan wordt er gelijk een tweede vergadering uitgeschreven, daar zou het aantal opdagende leden niet meer uitmaken.


Nou ja - dat klopt... als op de eerste vergadering geen 2/3 (dacht ik zo uit mn hoofd) meerderheid van stemmen is dan kunnen er geen rechtsgeldige besluiten genomen worden.. dan komt er een vervolgvergadering, en daar is geen quorum voor vastgesteld..

(alternatief zou een schriftelijke stemming zijn, maar daar moet 100% van de stemmen op reageren.. en dat is meestal niet echt haalbaar...)

Maar goed - daar zit je dus mee... Proberen bij de volgende vergadering (volgend jaar dus waarschijnlijk) bij de medebewonders te lobbyen en volmachten lospeuteren??

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 20:00
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Hmm, leuke catch 20-20, de bewoners willen niets met de VVE te maken hebben, juist door dit soort zaken. Waardoor niemand bij het bestuur kan komen want er zijn nooit genoeg stemmen om het bestuur weg te zetten.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 21:23
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

mdruijter schreef op donderdag 7 apr 2011, 20:00: Hmm, leuke catch 20-20, de bewoners willen niets met de VVE te maken hebben, juist door dit soort zaken. Waardoor niemand bij het bestuur kan komen want er zijn nooit genoeg stemmen om het bestuur weg te zetten.


Ok - misschien heb ik geen statistisch verantwoord beeld - maar in alle jaren dat ik in appartementen woon (en voor een groot deel in het bestuur van de VVE gezeten heb) was het normaliter toch echt wel een probleem om mensen te vinden die in het bestuur wilden zitten.. zelfs het doorrekenen wat het volledig uitbesteden zou gaan kosten (de bijbehorende verhoging van het maandelijkse voorschot maakt mensen meestal wel alert) was soms niet eens genoeg om vrijwilligers te vinden...

En ja.. de volgende vergadering was het dan drukker.. want "er was nooit gezegd dat het geld zou gaan kosten", of "_daar_ had ik mijn volmacht niet voor gegeven" of "we geven het huidige bestuur een bloemetje en dan doen ze het toch wel weer een jaar?" enzo... ach ja..

Het probleem is meestal de laksheid van de leden.. een nieuw, net opgeleverd gebouw met verse bewonders motiveert meestal wel.. maar als het nieuwtje er eenmaal van af is dan draait alles op de harde kern....

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 21:26
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

En in ons geval bestaat die kern uit het type "de vve is mijn lust en mijn leven" mensen die het zelf machtig mooi vinden. Tja, en dat is dan erg jammer.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2011 om 21:47
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Persoonlijk zou ik de democratische weg bewandelen en alle bewoners,aangesloten bij die VvE per brief persoonlijk benaderen.
Beargumenteren waarom de keuze voor zonnepanelen.
Kort uitleggen waarvoor deze vraag per brief wordt gesteld en op een aangehechte strook op men u volmacht wil geven bij een eerstvolgende VvE-vergadering.

Tsja, Marcel 75, zo kan het toch ook?

De Vrije Vogel

ve
door verwijderd - 8 apr. 2011 om 01:43
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

OK mijn visie.

Allereerst de stemming. Als men tegen stemt, dan kan je via een verzoekschirft de zaak aan de rechter voor leggen. Jouw argument zou ijn dat geval zijn dat ze zonder redelijke gronden de toestemming onthouden hebben. De rechter kan dan bepalen of het niet verlenen van toestemming terecht is en als het niet terecht is kan de rechter je daarvoor in de plaats toestemming geven.

Het vervelende is echter dat zoals eerder gezegd is het dak eigendom is van alle leden van de VvE. Het ligt dus niet zo simpel als ik uit jouw berichten proef. Strikt genomen zou het in strijd met de aktes zijn als men toestemming zou geven aan jou om gebruik te maken van iets dat aan iedereen toebehoort. Ooit eens een uitspraak geweest over een gemeenschappelijke zolder die aan 1 iemand werd toegewezen. Ook al gebruikte niemand die zolder, toch mocht dit niet want het was in strijd met akte om een gemeenschappelijk gedeelte aan 1 lid toe te wijzen. Ik weet niet of dit hier echt opgaat maar dit kwam bij mij naar boven.

Je zegt nu wel ik berokken niemand schade, maar hoe zit het als jij het hele dak (na toestemming daarvoor) volbouwt met zonnepanelen en vervolgens iemand anders ook zonnepanelen wenst maar dit kan niet want het dak is al vol. Of er moet iets anders op het dak geplaatst worden wat nu niet kan. Dit is wat ik bedoel met ik denk dat men juridisch gezien mogelijk niet eens toestemming zou mogen geven.

Het kan zijn dat de situatie anders ligt en als men tegen stemt, dan zit er niets anders op dan aan de rechter te vragen dat besluit (om dus geen toestemming te geven) te vernietigen. Er zit hier echter wel een hele korte termijn aan vast. Dit moet je namelijk binnen een maand na het besluit indienen bij de rechtbank.

ve
door verwijderd - 8 apr. 2011 om 02:10
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Als een VVE zo een dictatoriaal gegeven is zoals jij het schets met al je argumenten en voorbeelden en ik zou in zo een onmogelijke situatie zitten dan vroeg ik een onafhankelijke rechter te oordelen. In de wetenschap dat je er alles aangedaan hebt in redelijkheid de dictatoren van deze VVE te overtuigen zal geen rechter je ongelijk betwisten. Dat stopt het nee zeggen om het nee.

ve
door verwijderd - 8 apr. 2011 om 13:21
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Dobby,
2/3 meerderheid? Een meerderheid is altijd nog de helft + 1. Een verzwaarde meerderheid is alleen nodig bij bepaalde besluiten zoals de wijziging van de splitsing of opheffing van de splitsing.

En de gewone meerderheid wordt bepaald aan de hand van het aantal uitgebrachte stemmen. Bij een wijziging van de splitsing telt het maximaal uit te brengen aantal stemmen ook mee.

ve
door verwijderd - 8 apr. 2011 om 18:52
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

dat deze vve geen panelen op het dak wil heeft te maken met het feit dat er extra kosten moeten worden gemaakt wanneer bijvoorbeeld onderhoud aan het dak moet worden uitgevoerd en de panelen moeten worden verplaatst.

de kans dat een paneel beschadigd is dan aanwezig en daar wil de vereniging niet aansprakelijk voor worden gesteld.

ook een pv paneel heeft onderhoud nodig en hiervoor moet op het dak gelopen worden met het risico dat er een lekkage zou kunnen optreden.

om al deze problemen voor te zijn heeft deze vve waarschijnlijk besloten hiervoor geen toestemming te verlenen

ve
door verwijderd - 8 apr. 2011 om 21:15
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

marcel75 schreef op vrijdag 8 apr 2011, 13:21: Dobby,
2/3 meerderheid? Een meerderheid is altijd nog de helft + 1. Een verzwaarde meerderheid is alleen nodig bij bepaalde besluiten zoals de wijziging van de splitsing of opheffing van de splitsing.

En de gewone meerderheid wordt bepaald aan de hand van het aantal uitgebrachte stemmen. Bij een wijziging van de splitsing telt het maximaal uit te brengen aantal stemmen ook mee.

Oops... dan hebben wij het jaren te ingewikkeld gedaan.. (ok - lastige verdeling, totaal iets van bijna 800 stemmen verdeeld over 37 appartementen en 2 bedrijfspanden, bijna allemaal voor elk onderdeel verschillend aantal stemmen) - akte van splitsing leest niet echt lekker weg...)

Maar goed - de administrateur was daar altijg nogal redelijk specifiek en moeilijk over (en ja.. heb eerlijk gezegd nooit de moeite genomen om dat allemaal na te zoeken)..

maar: je bedoelt dus hoofdelijk stemmen zou genoeg zijn onder alle aanwezigen? allemaal een even groot aandeel van 1 stem? ongeacht de kostenpost/het onderdeel waar je over stemt? (allerlei lastig te verdelen separaat gesplitste ruimtes.. tuin... bedrijfsruimtes, lift / garage (niet iedereen had 1 plek, sommigen 2 of 0 enzo..) bij deel aantal appartementen e.d.) ? Nou ja - is niet relevant meer... maar je zet me toch aan het denken...

Thx anyway... weer iets leuks voor een slapeloze nacht.... :-)

ve
door verwijderd - 9 apr. 2011 om 09:28
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

miraltje schreef op vrijdag 8 apr 2011, 18:52: dat deze vve geen panelen op het dak wil heeft te maken met het feit dat er extra kosten moeten worden gemaakt wanneer bijvoorbeeld onderhoud aan het dak moet worden uitgevoerd en de panelen moeten worden verplaatst.

de kans dat een paneel beschadigd is dan aanwezig en daar wil de vereniging niet aansprakelijk voor worden gesteld.

ook een pv paneel heeft onderhoud nodig en hiervoor moet op het dak gelopen worden met het risico dat er een lekkage zou kunnen optreden.

om al deze problemen voor te zijn heeft deze vve waarschijnlijk besloten hiervoor geen toestemming te verlenen


Sorry, maar hoe kan u weten wat deze VVE wil? De stelling dat het om de extra kosten is lijkt me nogal een aanname. Vooral omdat PV panelen onderhoudsvrij zijn.

Het lekkage verhaal, tja dat zou een argument kunnen zijn, maar dat is al afgedekt, ik blijf toch bij de veklaring, nee om het nee zeggen.

In ieder geval dank aan eenieder voor de reacties, ik heb nu wat wegen te bewandelen.

ve
door verwijderd - 9 apr. 2011 om 19:57
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

We weten wat de VvE wil en dat is niet wat u wilt, namelijk geen panelen op het dak van de vereniging. Dat u daar een verzekering voor denkt te hebben afgesloten is bij lange na niet voldoende om het risico bij de VvE weg te nemen. Zij zullen namelijk als eerste aansprakelijk zijn als er iets met de panelen of het dak gebeurt. Op dat moment moeten zij het geld dus maar even voorschieten (let wel: dat is het geld van alle eigenaren tezamen) en dan maar zien of uw verzekering wel gaat uitkeren en dan nog bekijken hoeveel.

ve
door verwijderd - 7 apr. 2013 om 12:34
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

[edit red. het plaatsen van links en/of bijdragen van commerciële of promotionele aard is niet toegestaan]

ve
door verwijderd - 8 aug. 2013 om 20:59
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Beste Mdruijter

Ik heb niet alle reacties gelezen, maar volgens mij is de oplossing voor je situatie eenvoudig.

Mijn Tip aan je is het volgende. Je zegt dat er weinig leden aanwezig zijn op de vergadering. Dit betekend dat het bestuur geen beslissingen kan nemen, want daar is geen 2/3 meerderheid aanwezig. Wat je nu kunt doen is een machtigings formulier maken en dit door de bewoners in laten vullen. Dan kan je twee dingen doen. Een extra vergadering uitschrijven of op de ALV wachten en dan over dit onderwerp stemmen. Zorg natuurlijk wel dat de machtigingen op je naam staan en jij zelf de stemmen in kunt vullen.

ve
door verwijderd - 8 aug. 2013 om 21:27
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@j.vermunt

De Ts is al lang verhuisd. Het topic is al van meer dan twee jaar geleden.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

autoootje777 - 13 sep. 2018 om 05:47
Winkels & webshops

Proefmonstertje niet ontvangen bedrijf heeft bewijs

proefmonstertje niet ontvangen ,als wel ontvangen had ik binnen een periode de kans om terug te sturen,maar kan niet ,als ik niet heb, nu kosten boven de 100 euro Lees meer

Ex
Expansievat - 8 sep. 2018 om 14:16
Geldzaken & recht

Slechte service ING door afschaffen TAN lijst ?

ING laat de tegenwoordig bij het internetbankieren steeds vaker dwingend kiezen voor het accorderen van betalingen via de app ( die je misschien niet eens hebt )

je moet je dan eerst door commentaar en vragen heenworstelen als "het is zoooo handig, die app "en  " weet je het zeker ? "  waarna je voor "deze ene keer" een TAN code van je papieren TAN lijst mag gebruiken

Nu h ... Lees meer

jo
jorandost - 24 sep. 2018 om 16:16
Winkels & webshops

PostNL pakketje foetsie, en de servicedesk is om te janken!

Ik verwacht een pakketje van PostNL, maar al twee week zijn voorbij gegaan en ik heb nog niets! PostNL servicedesk heeft mij geen fluit verder geholpen, wat zij kunnen kan ik ook nog wel...

Bij het pakketje zit geen T&T. Het is een pakketje dat door de brievenbus past en er zit dus ook geen barcode bij. Het is lastig, maar alsnog... waar is het pakketje wel, en hoe?! Lees meer