door georgette399 24 nov. 2010 om 02:53
Geldzaken & recht

Verjaringstermijn schulden?

wij zijn in 1989 naar het buitenland vetrrokken en vandaag kreeg ik plotseling een telefoontje van een incasso bureau schok me echt rot. wat kan ik hieraan doen heb in al die jaren nooit iets gehoord .En ze zeggen dat ze al verschillende brieven geschreven hebben maar ik heb nooit echt nooit iets gekregen. wat moet ik nu doen?

19193 13 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

door lottesanne - 24 nov. 2010 om 08:10
434 Antwoorden / 46 Vragen
0

De algemene verjaringstermijn is 20 jaar. Daarnaast zijn er ook een aantal bijzondere verjaringstermijnen. Zo bedraagt de verjaringstermijn voor contractuele vorderingen slechts 5 jaar, art 3:307 BW. De wet spreekt hier over een verbintenis uit overeenkomst. Hierbij moet u niet alleen denken aan een geldvordering, een niet betaalde lening of een huurvordering, maar elke verbintenis die u aangaat. De wederpartij kan dan juridisch niets meer ondernemen, om betaling van de vordering af te dwingen. De verjaringstermijn gaat in na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

De verjaring kan wel worden opgeschort. In juridisch jargon: de verjaring wordt gestuit. Deze procedures hebben pas een opschortende werking, als ze schriftelijk aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld via een aangetekende brief. Denk aan bijvoorbeeld:

?Het sturen van een herinnering of aanmaning.
?Het sturen van een klacht, liefst aangetekend.
?Het sturen van een incasso. De kosten van een incasso zijn vaak hoog.
?Een onderhandeling tussen debiteur en crediteur over de vordering.
?Een gerechtelijke procedure.

Zodra een opschortende procedure is afgesloten, doordat er bijvoorbeeld een betalingsregeling is gesloten of aanbetaling is gedaan, spreken we over stuiting van de verjaring. Er gaat dan een nieuwe verjaringstermijn lopen op de dag volgend op de stuiting. Deze nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn, maar niet langer dan vijf jaar.

Kortom, als men kan aantonen dat men korter dan 5 jaar geleden een herinnering of aanmaning hebben verstuurd, kunnen zij je nog steeds verplichten tot betalen. Ook als men niet precies weet waar men woont, dan is er nl. de mogelijkheid om een advertentie of aankondiging te doen in bijv. een krant, waardoor je in principe kennis had kunnen nemen van de vordering.

door marcel75 - 24 nov. 2010 om 08:51
5122 Antwoorden / 4 Vragen
0

Alleen een brief sturen is al voldoende ook. Die gaat dan naar ofwel het laatst bekende adres of naar een adres waarop woonplaats gekozen is in een overeenkomst.

Het plaatsen van advertenties komt pas in beeld bij een rechtszaak. Dan wordt bijvoorbeeld de betekening van de dagvaarding in de krant vermeld.

pi
door piratenpaul - 24 nov. 2010 om 12:44
1 Antwoorden / 0 Vragen
0

Als er geen juridische uitspraak ligt van de rechtbank en het is langer dan 5 jaar geleden dat u een brief heeft gehad over de betreffende schuld dan is die zaak verlopen.

U kunt dan een kort briefje schrijfen naar het incassobureau/deurwaarder om hem mede te delen dat de zaak is verjaard. Zij moeten dan kunnen aantonen dat de zaak niet is verjaard, niet u!

Ik heb enige tijd geleden hetzelfde meegemaakt en die van mij bleek verjaard te zijn. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met een rechtswinkel. Maar het eerste antwoord van lottesanne is al zeer volledig.

door marcel75 - 24 nov. 2010 om 12:49
5122 Antwoorden / 4 Vragen
0

Of er wel of geen uitspraak van een rechter ligt, maakt voor de verjaring niet uit. Als de vordering bestaat, dan hoef je als schuldeiser alleen maar met enige regelmaat die verjaring te stuiten.

door koekeloer - 24 nov. 2010 om 12:50
467 Antwoorden / 17 Vragen
0

Als de schuld inderdaad terecht is, waarom wil je dan niet betalen? Wil je soms profiteren van je "vlucht" naar het buitenland en een ander met oninbare schulden opzadelen?

door stacey - 24 nov. 2010 om 12:51
10352 Antwoorden / 12 Vragen
0

--Als er geen juridische uitspraak ligt van de rechtbank en het is langer dan 5 jaar geleden dat u een brief heeft gehad over de betreffende schuld dan is die zaak verlopen--

Geen kwestie van gehad maar van verzonden, anders zou je kunnen verhuizen en nooit meer iets ontvangen................zo simpel is het niet.

bo
door boosje - 24 nov. 2010 om 14:33
80 Antwoorden / 2 Vragen
0

[quote=lottesanne schreef op woensdag 24 nov 2010, 08:10]De algemene verjaringstermijn is 20 jaar. Daarnaast zijn er ook een aantal bijzondere verjaringstermijnen. Zo bedraagt de verjaringstermijn voor contractuele vorderingen slechts 5 jaar, art 3:307 BW. De wet spreekt hier over een verbintenis uit overeenkomst. Hierbij moet u niet alleen denken aan een geldvordering, een niet betaalde lening of een huurvordering, maar elke verbintenis die u aangaat. De wederpartij kan dan juridisch niets meer ondernemen, om betaling van de vordering af te dwingen. De verjaringstermijn gaat in na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

De verjaring kan wel worden opgeschort. In juridisch jargon: de verjaring wordt gestuit. Deze procedures hebben pas een opschortende werking, als ze schriftelijk aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld via een aangetekende brief. Denk aan bijvoorbeeld:

?Het sturen van een herinnering of aanmaning.
?Het sturen van een klacht, liefst aangetekend.
?Het sturen van een incasso. De kosten van een incasso zijn vaak hoog.
?Een onderhandeling tussen debiteur en crediteur over de vordering.
?Een gerechtelijke procedure.

Zodra een opschortende procedure is afgesloten, doordat er bijvoorbeeld een betalingsregeling is gesloten of aanbetaling is gedaan, spreken we over stuiting van de verjaring. Er gaat dan een nieuwe verjaringstermijn lopen op de dag volgend op de stuiting. Deze nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn, maar niet langer dan vijf jaar.

Kortom, als men kan aantonen dat men korter dan 5 jaar geleden een herinnering of aanmaning hebben verstuurd, kunnen zij je nog steeds verplichten tot betalen. Ook als men niet precies weet waar men woont, dan is er nl. de mogelijkheid om een advertentie of aankondiging te doen in bijv. een krant, waardoor je in principe kennis had kunnen nemen van de vordering.

Daar kun je nog aan toevoegen dat er in het civiel recht ook nog zoiets is als "stilzitten" waardoor je een recht "verwerkt" oftewel verspeelt. Daarom blijven incassobureaus steeds brieven sturen, ook al reageert een debiteur niet. Elk jaar één brief is genoeg om inderdaad de verjaring te stuiten. Ik vind het wel vreemd dat er na meer dan 20 jaar ineens wordt opgebeld (naar jullie in het buitenland dus?), dan zouden ze jullie na een lange zoektocht "gevonden" hebben?

BTW: kunnen jullie zelf nog nagaan of de schuld waar het over gaat wel of niet terecht dan wel reeds betaald is? Dan kun je ze gewoon een kopie van het betalingsbewijs c.q. bankafschrift sturen, als je dat nog hebt tenminste: emigreren gaat dikwijls gepaard met intensief opruimen, net als "gewoon" verhuizen trouwens. Zelfs een bewaarneus als ik heb uit die tijd geen bankafschriften meer, alleen jaaropgaves van inkomen, die bewaar ik altijd, omdat je daar soms nog wel eens iets aan hebt in verband met pensioenopbouw en zo.

bo
door boosje - 24 nov. 2010 om 14:38
80 Antwoorden / 2 Vragen
0

[quote=koekeloer schreef op woensdag 24 nov 2010, 12:50]Als de schuld inderdaad terecht is, waarom wil je dan niet betalen? Wil je soms profiteren van je "vlucht" naar het buitenland en een ander met oninbare schulden opzadelen?

Zou het niet zómaar kunnen zijn dat het hier een onterechte actie van het incassobureau betreft of een schuld die al betaald is? Hoe zou je zelf reageren als je na 22 (tweeëntwintig!!!) jaar ineens zó benaderd wordt? Dat bureau had beter eerst een brief kunnen schrijven met daarin de juiste gegevens van de betwiste vordering, dan kun je het op je gemak uitzoeken.

Laten we met z'n allen ervoor waken om de mentaliteit van structureel wantrouwen niet over te nemen uit Den Haag, de meeste mensen zijn eerder tot het goede geneigd, dat is nog steeds mijn ervaring.

door janwanschers - 24 nov. 2010 om 14:58
77 Antwoorden / 48 Vragen
0

jullie weten er niks van je moet gewoon geen schuld maken anders moet je blijven betalen tot je alles hebt betaald

door lottesanne - 24 nov. 2010 om 15:19
434 Antwoorden / 46 Vragen
0

@janwanschers, dit antwoord slaat werkelijk nergens op. Een schuld kan al ontstaan door een zeer hoge energierekening of een belastingaanslag.

ge
door georgette399 - 24 nov. 2010 om 15:37
1 Antwoorden / 1 Vragen
0

ik weet nog geeneens waar het over gaat dus zal eerst het schrijven maar afwachten. Het is ook niet zo dat ik onvindbaar waren of zo hoor. Ben nergens voor gevlucht als jullie dat soms mochten denken. Maar in ieder geval alvast bedankt voor alle reacties!!

door deexpert - 24 nov. 2010 om 17:19
98 Antwoorden / 2 Vragen
0

[quote=lottesanne schreef op woensdag 24 nov 2010, 08:10]De algemene verjaringstermijn is 20 jaar. Daarnaast zijn er ook een aantal bijzondere verjaringstermijnen. Zo bedraagt de verjaringstermijn voor contractuele vorderingen slechts 5 jaar, art 3:307 BW. De wet spreekt hier over een verbintenis uit overeenkomst. Hierbij moet u niet alleen denken aan een geldvordering, een niet betaalde lening of een huurvordering, maar elke verbintenis die u aangaat. De wederpartij kan dan juridisch niets meer ondernemen, om betaling van de vordering af te dwingen. De verjaringstermijn gaat in na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

De verjaring kan wel worden opgeschort. In juridisch jargon: de verjaring wordt gestuit. Deze procedures hebben pas een opschortende werking, als ze schriftelijk aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld via een aangetekende brief. Denk aan bijvoorbeeld:

?Het sturen van een herinnering of aanmaning.
?Het sturen van een klacht, liefst aangetekend.
?Het sturen van een incasso. De kosten van een incasso zijn vaak hoog.
?Een onderhandeling tussen debiteur en crediteur over de vordering.
?Een gerechtelijke procedure.

Zodra een opschortende procedure is afgesloten, doordat er bijvoorbeeld een betalingsregeling is gesloten of aanbetaling is gedaan, spreken we over stuiting van de verjaring. Er gaat dan een nieuwe verjaringstermijn lopen op de dag volgend op de stuiting. Deze nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn, maar niet langer dan vijf jaar.

Kortom, als men kan aantonen dat men korter dan 5 jaar geleden een herinnering of aanmaning hebben verstuurd, kunnen zij je nog steeds verplichten tot betalen. Ook als men niet precies weet waar men woont, dan is er nl. de mogelijkheid om een advertentie of aankondiging te doen in bijv. een krant, waardoor je in principe kennis had kunnen nemen van de vordering.


Zoals vaak op dit forum, begint men te antwoorden, zonder te analyseren waar het om exact gaat. Mij is dat bij deze vraag door vragensteller in ieder geval niet duidelijk gemaakt.

Om vast te kunnen stellen welke verjaringstermijn van toepassing is moet eerst worden vastgesteld om wat voor een soort vordering het gaat.

Want het antwoord van lottesanne is niet compleet, namelijk bij CONSUMENTENKOOP verjaart de rechtsvordering na 2 JAAR, tenzij telkenmale rekeningen zijn verzonden.

Hierbij mijn bescheiden bijdrage.

Expert

door deexpert - 24 nov. 2010 om 17:21
98 Antwoorden / 2 Vragen
0

O ja, dit is geregeld in art. 7: 28 BW

Expert

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Ma
Max 1989 - 23 nov. 2020 om 21:14
Computers & telefonie

Benadeeld door KPN

Zouden jullie mij a.u.b. willen helpen in de volgende casus? Ik merk dat mij dit veel energie kost en KPN zijn machtspositie misbruikt. Ik als gewone consument weten ze gewetenloos te benadelen, ik licht mijn casus graag toe:   Afgelopen zaterdag 21 november jl. heb ik omstreeks 12.44 uur voor de duur van 52 minuten gebeld met de klantenservice van KPN. De reden dat ik telefonisch contact met ... Lees meer

Va
Valerie98 - 19 nov. 2020 om 17:15
Winkels & webshops
Ring kapot gegaan

Ring kapot gegaan

Ik heb op 22-06-2019 een ring gekocht met een steentje erop, nu is ongeveer een week terug dat steentje eraf gevallen. Ik heb al contact gehad met de webshop hierover en die geven aan dat ik het kan maken met 1 secondelijm en een kortingscode kan krijgen van 5% om de ring opnieuw te bestellen. Aan de ene kant snap ik dat dit geval buiten de garantie tijd valt (1 jaar), maar ik vindt het toch belac ... Lees meer

sj
sjakie101 - 23 nov. 2020 om 09:54
Geldzaken & recht

Hoe wordt meerwerk bij een verbouwing in rekening gebracht i.c.m de begroting?

Een paar weken geleden hebben we ons huis laten verbouwen.    Een nieuwe keuken, badkamer en kozijnen. We hebben hievoor een partij benaderd die alles voor ons zou regelen. Zij hebben per onderdeel een bedrijf ingeschakeld om alles uit te voeren. Zo is er één partij die de keuken gezet heeft.    Vooraf is er een begroting gemaakt waar ik akkoord op gegeven heb. Ik had hierover meerdere v ... Lees meer