ch
door chanthal 14 dec. 2011 om 15:30
Voeding & gezondheid

Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid Uitvaartverzekering

Ik wil graag een uitvaartverzekering afsluiten, maar nu kom ik bij een uitvaartverzekering uit waar in de polisvoorwaarden verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid worden genoemd.

Het gaat hierbij om de volgende polisvoorwaarden:

Artikel 5 Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid
1. De verzekerde is verplicht in geval van arbeidsongeschiktheid in de zin van deze
aanvullende voorwaarden:
a. zich direct onder behandeling van een bevoegde arts te stellen, al het mogelijke
te doen om zijn herstel te bevorderen en alles na te laten wat zijn herstel kan
vertragen of verhinderen;
b. zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 6 maanden na de aanvang van
de arbeidsongeschiktheid hiervan aan de maatschappij mededeling te doen;
c. zich desgevraagd op kosten van de maatschappij door een door de maatschappij
aan te wijzen bevoegde arts of andere deskundige te laten onderzoeken en aan
deze alle gewenste inlichtingen te verstrekken; dit onderzoek vindt plaats in
Nederland, tenzij de verzekerde in het buitenland is opgenomen in een
ziekenhuis;
d. zich desgevraagd voor onderzoek te laten opnemen in een door de maatschappij
aan te wijzen ziekenhuis of andere medische inrichting;
e. de maatschappij tijdig op de hoogte te stellen bij verandering van woon- of
verblijfplaats;
f. alle door de maatschappij nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen
verstrekken aan de maatschappij of aan door haar aangewezen medische en
andere (arbeids)deskundigen en daartoe de nodige machtigingen te verlenen;
g. geen feiten of omstandigheden die voor de vaststelling van de mate van
arbeidsongeschiktheid van belang zijn, te verzwijgen dan wel onjuist of
onvolledig weer te geven;
h. de maatschappij terstond op de hoogte te stellen van zijn geheel of gedeeltelijk
herstel dan wel van de gehele of gedeeltelijke hervatting van enige arbeid;
i. zich te onthouden van alle handelingen waardoor de belangen van de
maatschappij (kunnen) worden geschaad.
2. De verzekeringnemer is gehouden de in lid 1 b, e, f, g, h en i genoemde
verplichtingen na te komen voor zover de verzekerde daaraan niet heeft voldaan of
heeft kunnen voldoen en voor zover dit in zijn vermogen ligt.
3. Geen recht op premievrijstelling bestaat indien de verzekerde of de verzekeringnemer
een van de in lid 1 respectievelijk lid 2 genoemde verplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij heeft geschaad. Een reeds
verleende premievrijstelling wordt in dit geval met terugwerkende kracht ingetrokken.
De als gevolg hiervan verschuldigde premies dienen alsnog te worden
betaald en kunnen, inclusief de verschuldigde rente, door de maatschappij zo nodig
worden verrekend met de afkoopwaarde.


Mijn vraag: Is het normaal dat een uitvaartverzekering deze polisvoorwaarden stelt? Een arbeidsongeschiktheid betekend niet per definitie dat iemand een hoger risico heeft tot overlijden.

800 3 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

door jantje7 - 14 dec. 2011 om 15:49
1411 Antwoorden / 22 Vragen
0

Het is altijd moeilijk als je maar een gedeelte van de voorwaarde leest. Waarschijnlijk wordt deze verzekering premievrij bij arbeidsongeschiktheid. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen moet men aan de voorwaarden zoals in art.5 benoemt worden voldoen.

Jantje

ch
door chanthal - 14 dec. 2011 om 15:56
3 Antwoorden / 1 Vragen
0

Kijk dat had ik dus helemaal verkeerd begrepen, wel gelezen, maar niet goed begrepen. Hartelijk dank voor het verstrekken van deze duidelijkheid.

door traporgel - 14 dec. 2011 om 15:57
191 Antwoorden / 4 Vragen
0

Het lijkt mij zonder meer helder dat artikel 5 lid 3 duidelijk maakt dat artikel 5 gaat om het premievrij worden van de polis bij arbeidsongeschiktheid. Dan is het logisch dat de client tenminste aan kan tonen dat hij/zij naar beste weten omgaat met de arbeidsongeschiktheid, en daarvoor de nodige medische trajecten ondergaat. En als de instelling die arbeidsongeschikt verklaart de nodige papieren levert, zal vrijwel zeker blijken dat het recht op premievrijstelling staande blijft.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

ju
jurreoverboom - 18 okt. 2019 om 23:19
Garantie & verzekeringen

Zonnebril gestolen uit scooter buddyseat, maar word dit verzekerd?

Mijn zonnebril is uit mijn buddyseat van mijn scooter gestolen. Het was een dure zonnebril van een paar honderd euro en ben dus benieuwd of de verzekering hier eventueel iets aan kan doen, omdat de zonnebril wel was opgeborgen in een vak dat beveiligd werd door een slot. Ik hoor graag wat jullie denken! Lees meer

Pa
PaulPC - 17 okt. 2019 om 20:32
Winkels & webshops

Iphone en screenprotector na reparatie

Kortgeleden heb ik een Iphone gekocht bij de Mediamarkt. Deze was al voorzien van een pantser screenprotector. Was ook aangegeven d.m.v. een sticker op de doos. Na twee maanden ging  de Iphone kapot. Geen beeld of geluid, ook de accu kon niet meer opladen. (De Ipone is niet defect geraakt door verkeerd gebruik of misbruik) De Iphone bij de Mediamarkt ingeleverd voor reparatie. Na onderzoek bleek ... Lees meer

boneka - 19 okt. 2019 om 00:10
Geldzaken & recht

Bol.com blokkeert cadeaubonnen!!

Nooit eerder meegemaakt dat dit kon, maar het is echt zo. Bol.com kan jouw cadaubonnen blokkeren zonder vooraf enige uitleg te geven. Inmiddels weet ik waarom, maar of dit zomaar mag? Ben al lang klant van Bol.com en heb ik de loop van de jaren best wel eens een bon gekregen. Om uiteenlopende redenen. Nu zijn mijn laatste twee cadeaubonnen geblokkeerd. Na lang klagen kwamen ze met een antwoord. Ze ... Lees meer