ar
door array 19 nov. 2009 om 09:39
Voeding & gezondheid

Flexifront

Hallo,

Ik voel me opgelicht en radeloos. Ik krijg een pakketje met scheermesjes opgestuurd van Flexifront. Ik had er geen behoefte aan, dus heb ik mijn afgemeld op hun site en het pakketje binnen de gestelde termijn terug gezonden. Probleem opgelost zou je denken. Niets is minder waar. Een tijdje later krijg ik een acceptgiro met de mededeling die met verhoging te betalen, omdat het pakketje niet binnen de gestelde termijn is terug gestuurd. Ik ben naar hun site gegaan met mijn aan/opmerkingen maar het bericht kan niet worden verzonden. Bellen heeft ook geen zin, telefoon is bezet en wordt niet opgenomen. Brief geschreven met aan/opmerkingen. Geen gehoor. Wel weer een acceptgiro met verhoging!!!

Hoe kan ik dit verhaal stoppen???


Hartelijke groet en een fijne dag,

Array

13690 21 Rapporteer

Deze vraag is gesloten. De vraag kan niet meer worden beantwoord.

ve
door verwijderd - 19 nov. 2009 om 10:01
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Hallo array,

Je zegt dat je een brief hebt geschreven, maar heb je dat wel 'aangetekend' verstuurd? Bij dit soort bedrijven wéét je bij voorbaat dat 'gewone' post nóóóóit aankomt.
Dus, als je dit nog niet gedaan hebt, doe dat dan alsnog.

m.vr.gr. Freya

ve
door verwijderd - 19 nov. 2009 om 10:06
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Dag array,

Je schrijft: Ik had er geen behoefte aan, dus heb ik mijn afgemeld op hun site en het pakketje binnen de gestelde termijn terug gezonden.

Uit die zin zou je kunnen lezen dat je de eerste zending wél besteld hebt, maar er bij nader inzien geen behoefte aan had. Als dat zo is, dan heb je zonder dat te beseffen een overeenkomst met deze ********firma afgesloten voor vervolgzendingen en dien je de eerste zending gewoon te betalen. Tenzij je je een bedenktijd van bijvoorbeeld 7 dagen had. Dan had je de eerste zending aangetekend en met bewijs van ontvangst tijdig kunnen terug sturen. Nu kun je immers niet bewijzen dat je de mesjes hebt terug gestuurd en het is inderdaad de afzender die dat terugzenden moet kunnen bewijzen. Als je helemaal geen overeenkomst hebt afgesloten, dan kun je alles eenvoudig weg negeren. Het ongevraagd toezenden van produkten is wettelijk verboden en er geld voor vragen is ook wettelijk verboden. Wél kun je deze fraaie firma dan een briefje sturen dat ze de mesjes op een bepaalde datum en een bepaald uur bij jouw thuis kunnen afhalen. In elk geval moet je nooit betalen om van het gedonder af te zijn, want daarmee geef je impliciet aan dat je wél iets besteld hebt en zit je helemaal vast aan een jaarkontrakt.

Sukses en met vriendelijke groet, ReadAC.

ve
door verwijderd - 19 nov. 2009 om 10:26
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

wanneer u helemaal niet zo'n "proef"pakketje hebt aangevraagd; en dat geld voor alles wat u ongevraagd wordt toegestuurd, hoeft u nooit terug te zenden maar het gewoon behouden/weggeven of in de vuilnisbak te donderen.
Wanneer u wel bent ingegaan op hun telefoontje waarin ze een proefpakketje beloven tegen alleen geringe (verzend)kosten dan is dit in vrijwel alle gevallen een abonnement dat stilzwijgend verlengd wordt.
Tevens is het vaak zo dat u binnen een korte proefperiode moet opzeggen, een proefperiode dat vaak dan al voorbij is voordat u het proefpakketje in huis hebt gekregen en dus te laat.
Te laat?
Velen raken dan in paniek hoewel dit vaak niet eens hoeft en wel om de volgende redenen;
1/ De proefperiode mag pas ingaan op het moment dat u naast het artikel ook de algemene voorwaarden hebt kunnen lezen (en dit mag ook digitaal, dus goed hun site doorlezen!)
2/ De overeenkomst bij een Kamer van Koophandel moet zijn gedagtekend (in de meeste gevallen gebeurt dit niet of veel te laat)
3/ Vaak is er ook sprake van dwaling. D.w.z. dat men telefonisch (of op een site) dingen beloofd of zaken heeft verzwegen die u niet zou hebben doen overgaan tot koop (toezending proefpakketje) als u alles had geweten.

In uw geval is het hier bovenstaande antwoord van de aangetekende brief met bericht van ontvangst het enige juiste antwoord.
Geef in die brief ook aan dat u al voor de afloop van de proefperiode een opzeggingsbrief heeft verzonden + het ongewenste proefpakketje.
Laat duidelijk blijken van uw ernstige twijfel van het niet ontvangen hebben van die brief.
Dat u na raadpleging niet zal ingaan op verdere betalingen omdat u naar de algemene mening geen wettige overeenkomst bent aangegaan.

Al eerder gelezen dat Flexifront al snel overstag gaat.
Dit komt door hun niet al te beste naam die dat bedrijf zo langzamerhand heeft opgebouwd.
Bovendien zijn die mesjes veel te duur.
Dirk vd Broek,Aldi en ETOS bijvoorbeeld leveren gelijkwaardige of zelfs betere mesjes tegen een fractie van de prijs die Flexifront levert.

Een baardige

Vrije Vogel

ve
door verwijderd - 19 nov. 2009 om 13:05
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Dag array,

Hier nog even wat aanvullende informatie over ongevraagde toezendingen:

Adres FlexiFront

Site:
http://www.flexifront.com/nl/

FlexiFront klantenservice

Telefoon: 0900 456 45 64
Fax: 078-623 05 47

Postbus 2035,
3330 DA Zwijndrecht

Ongevraagde toezending:
Ongevraagde toezending betekent dat je het produkt mag houden zonder dat daar van jou een tegenprestatie tegenover staat (BW7 boek 7 artikel 7). Je hebt immers nergens om gevraagd.
Je kunt het bedrijf een brief sturen waarin je aangeeft dat je geen prijs stelt op de toezending, dat je er niet om hebt gevraagd en dat je geen prijs stelt op toekomstige toezendingen.

Mocht het bedrijf je blijven lastigvallen met rekeningen die je zou moeten betalen, dan geldt dat het bedrijf moet bewijzen dat je hebt gevraagd om de zending. Dit kan zijn in de vorm van jouw handtekening onder een koopovereenkomst of een voice log (een telefonische bestelling die zij op de band hebben opgenomen). In het eerste geval moet je dus goed kijken of het wel jouw originele handtekening is en in het tweede geval kan het zo zijn dat iemand wel ja zegt op verschillende vragen, maar dat dat niet jouw stem is. Vraag hen in een brief om onweerlegbaar bewijs, pas als ze dat kunnen overleggen, moet je wel betalen. Let op: als je een brief stuurt naar deze firma, dan kun je wel je naam en adres opgeven maar zet onder die brief NIET je handtekening. Je handtekening dwars door jouw adres of op een kruisjesachtergrond kan wel. Er zijn namelijk firma's in Nederland die dan met jouw handtekening creatief gaan knippen en plakken, zodat het lijkt alsof jij wél een overeenkomst hebt afgesloten (valsheid in geschrifte dus).

Het zonder tegenprestatie mogen houden van een ongevraagde toezending is gebaseerd op:
Artikel 7 van BW7 boek 7:
Kijk hier

1. Degene aan wie een zaak is toegezonden en die redelijkerwijze mag aannemen dat deze toezending is geschied ten einde hem tot een koop te bewegen, is ongeacht enige andersluidende mededeling van de verzender jegens deze bevoegd de zaak om niet te behouden, tenzij het hem is toe te rekenen dat de toezending is geschied.
2. De toezending aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf van een niet door deze bestelde zaak met het verzoek tot betaling van een prijs, is niet toegestaan. Wordt desalniettemin een zaak toegezonden als bedoeld in de eerste volzin, dan is het in lid 1 bepaalde omtrent de bevoegdheid, de zaak om niet te behouden, van overeenkomstige toepassing.
3. Indien de ontvanger in de gevallen, bedoeld in de leden 1–2, de zaak terugzendt, komen de kosten hiervan voor rekening van de verzender (het bedrijf dus).

ReadAC.

ve
door verwijderd - 24 nov. 2009 om 13:07
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Hoi!

Zelf hebben wij ook met flexifront te maken gehad. Mijn vriend had eenmalig die scheermesjes besteld waarbij je 3,50 euro moest betalen. Dat hebben we gedaan en daarna gelijk op de site uitgeschreven. Gelukkig ging dat goed. Een maand later kregen we een ander probleem genaamd Courlux. Dit bedrijf is een onderdeel van flexifront alleen verkopen hun bamboo sokken. Deze sokken hebben wij nooit besteld, ook nooit ontvangen. We hebben ook geen enkele brief gehad, behalve de laatste aanmaning (heel toevallig) en nu hebben we dus Alektum incasso achter ons aan. Al een klachtenbrief gestuurd, maar het komt erop neer dat het onze schuld is. Kijk dus uit mocht je ooit contact krijgen met Courlux. Hun zijn toch ook via flexifront bij ons terrecht gekomen.

groetjes

ve
door verwijderd - 27 nov. 2009 om 17:10
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Zelfde ervaringen met Alektum en/of Courlux. Volgens Kamer van Koophandel is Alektum een BV met één aandeelhouder te Göteborg; adres Alektum Nachtwachtlaan 20, 6e etage 1058EA A'dam Directeur is Freddie Louwerens te Den Helder. Men kan zich het beste in verbinding stellen met www.fraudemeldpunt.nl en dan kiezen: Steunpunt Aquisitiefraude (klachtenformulier invullen). Stuur ook aangetekend schrijven naar Alektum met vraag bewijsmateriaal te overleggen en mededeling dat u geen overeenkomst met Courlux (of wie dan ook ) bent aangegaan. Waarschuwing:ONDERTEKEN NIET. Men sjoemelt uw handtekening ergens onder en stuurt u mogelijk een zogenaamd door u ondertekend stuk. Niet betalen. Voor de rechter heeft Alektum (cq. Flexifront) geen zaak indien geen bewijsstukken.
Andringa

ve
door verwijderd - 27 nov. 2009 om 17:10
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Zelfde ervaringen met Alektum en/of Courlux. Volgens Kamer van Koophandel is Alektum een BV met één aandeelhouder te Göteborg; adres Alektum Nachtwachtlaan 20, 6e etage 1058EA A'dam Directeur is Freddie Louwerens te Den Helder. Men kan zich het beste in verbinding stellen met www.fraudemeldpunt.nl en dan kiezen: Steunpunt Aquisitiefraude (klachtenformulier invullen). Stuur ook aangetekend schrijven naar Alektum met vraag bewijsmateriaal te overleggen en mededeling dat u geen overeenkomst met Courlux (of wie dan ook ) bent aangegaan. Waarschuwing:ONDERTEKEN NIET. Men sjoemelt uw handtekening ergens onder en stuurt u mogelijk een zogenaamd door u ondertekend stuk. Niet betalen. Voor de rechter heeft Alektum (cq. Flexifront) geen zaak indien geen bewijsstukken.
Andringa

ve
door verwijderd - 9 apr. 2010 om 17:26
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Hallo allemaal,
Ik weet niet of deze topic nog gelezen wordt, maar wellicht heb ik nog enige extra informatie van deze rare mensen.

Zowel Flexifront als Bamboo by Courlux zijn onderdeel van K.P. HAGEMAN FULFILMENT B.V., HAGEMAN CARDS B.V. EN K.P. HAGEMAN DIRECT MAIL B.V
Kortweg HAgemangroep uit Zwijndrecht gevestigd op de pascalstraat.

Hun algemene telefoonnummer is makkelijk te google op een van de bedrijfsnamen.

Maar als je dat nummer belt zal je een dame aan de lijn krijgen welke bij hoog woord beweerd geen idee te hebben over wat voor sokken of scheermesjes je het hebt en de naam Flexifront en of bamboosokken of Courlux zegt haar zogenaamd niets, op het moment dat je haar toestemming geeft om een telefoonnummer voor je te vinden op internet verbreekt ze de verbinding.

Nu komt het leuke als je dan vervolgens het 0900 nummer belt (0900-4564564)
Krijg je exact de zelfde dame aan de lijn en als je haar dan bedankt voor het verbreken van de verbinding, zegt ze dood leuk dat ze de verbinding niet verbrak maar dat de verbinding door technische redenen verbrak, hoe dan ook het is toch het juiste bedrijf blijkbaar, vervolgens geeft ze ook aan dat ze het andere nummer waarneemt ivm afwezigheid van personeel of dergerlijke.

Aan haar doorgegeven dat ik mijn lidmaatschap wilt beïndigen en dat dat via hun site niet geheel netjes verloopt, na opgave van mijn lidnummers gaf mevrouw aan dat dat geregeld was en dat ik per direct geen lid meer zou zijn.
Uiteraard heb ik gelijk om een bevestiging gevraagd welke ik dan ook in mijn mailadres heb gekregen en wat denken jullie ......
Mail is verzonden vanaf Courlux Klantenservice [courlux@hageman.nl]

Nu maar hopen dat de kous hier mee af is.

ve
door verwijderd - 5 mei 2010 om 12:06
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ook ik heb bij Flexifront een proefpakketje scheermesjes aangevraagd. Kosten 3,50 netjes betaald. Ik was me er wel van bewust dat ik een nieuwe zending zou krijgen na verloop van tijd, maar die zendingen zou ik ten alle tijden stop kunnen zetten. Een zending die ik niet wilde behouden kon ik retourneren. Al snel bleken de scheermesjes niet bepaald te voldoen aan mijn verwachtingen. Ik bespaar jullie de details. De eerstvolgende zending scheermesjes heb ik dus teruggestuurd. Ook heb ik me bij de klantenservice afgemeld voor verdere toezendingen.
Toen kwamen er aanmaningen met bedragen die ik niet kon thuisbrengen, en gestuurd door Courlux International SA, een naam die ik ook niet kende. Al vrij vlot komen er brieven van Alektum. Van hen krijg ik te horen dat Courlux dus eigenlijk Flexifront is, en dat het gaat om het proefpakketje en de eerste zending scheermesjes (die ik dus had teruggestuurd). Bij navraag door Alekrum bij Courlux (zeggen ze) dat er nooit een retourzending is ontvangen, en dat de 3,50 van het proefpakketje ook niet is voldaan. Op hun verzoek het betalingsbewijs doorgemaild en een brief gestuurd. Toen bleek het ineens over heel andere artikelen te gaan, het proefpakketje was dus wel betaald, maar mijn retourzending was nog steeds "zoek".
Ik heb op 12 april voor het laatst iets van Alektum gehoord. Ik heb volgens hen nog wel steeds een "schuld" staan van inmiddels 159,35. Ik ben benieuwd wanneer de volgende brief komt.


ve
door verwijderd - 12 mei 2010 om 12:22
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik heb vandaag een pakketje ontvangen van 3,50 en direct op de site me afgemeld.
Daarna keurig een bevestiging ontvangen zoals hieronder afgedrukt.

Hallo!

Je bericht betreffende:

Lidmaatschap beëindigen

is ontvangen. Je krijgt op dit adres een bevestiging wanneer je bericht behandeld is.


Met vriendelijke groeten
Flexifront Klantenservice

Dit lijkt me toch ruim voldoende bewijs. Mochten ze nog pakketjes sturen is dat hun zaak. Ik heb me afgemeld toch? Gewoon negeren lijkt me. Ze hebben geen poot om op te staan.

ve
door verwijderd - 3 jan. 2011 om 23:10
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Mijn zoon is telefonisch benaderd door flexifront !!!
Dus ze zijn weer actief.
Toen ik hem confronteerde met alle bovenstaande berichten, heb ik voor hem dankzij alle tips het lidmaatschap en de bestelling mooi kunnen opzeggen.

zie mails : die ik overigens ook naar courlux Hageman ( courlux@hageman.nl )had verstuurd


Je bericht is nu behandeld.

We hebben je lidmaatschap beëindigd.


We hopen dat onze internetklantenservice je naar tevredenheid geholpen heeft.

Met vriendelijke groeten,
Flexifront Klantenservice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geachte heer/mevrouw,.

Wij hebben de order voor u geannuleerd.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.Met vriendelijke groet,

Courlux Klantenservice Flexifront

--------------------------------------------------------------------------------

Verzonden: zondag 2 januari 2011 14:59
Aan: courlux@hageman.nl
Onderwerp: Fw: Flexifront Klantenservice - Je bericht is ontvangen
Urgentie: Hoog


Geachte medewerkers,

Via een tip uw e-mail adres gekregen om het lidmaatschap te beëindigen !!

Gratis proefpakket nog niet ontvangen !!!

Dus daarom niet versturen.

ve
door verwijderd - 6 feb. 2011 om 01:00
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

renier kun je mij ook helpen met deze gasten mijn vrouw heeft hetzelfde maar nog niets ontvangen.
wat kan of moet ik doen om hier van verschoond te blijven.

met vriendelijke groet

michel

ve
door verwijderd - 6 feb. 2011 om 14:43
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

goldbergdaman schreef op zondag 6 feb 2011, 01:00: renier kun je mij ook helpen met deze gasten mijn vrouw heeft hetzelfde maar nog niets ontvangen.
wat kan of moet ik doen om hier van verschoond te blijven.

met vriendelijke groet

michel


Goedendag Michel,

Je stuurd een mail naar flexifront via de site, waarin je refereerd naar de orderbevestigingsdatum en het vermelde bevestigingsnummer. Je duid hierop dat ze u een levering doen toekomen die naar uw inzien anders is dan de telefonische afspraak die ik heb gemaakt. U ziet dan ook graag af van verdere toezendingen en u verzoekt om uw lidmaatschap dan ook per heden te beeindigen. U vraagt per omgaande een bevestiging hiervan.

Hopenlijk krijgt u keurig hiervan een bevestiging per mail.

tevens heb ik onderstaande mail ook verstuurd naar

courlux@hageman.nl

Onderwerp: Fw: Flexifront Klantenservice - Je bericht is ontvangen
Urgentie: Hoog


Geachte medewerkers,

Via een tip uw e-mail adres gekregen om het lidmaatschap te beëindigen !!

Gratis proefpakket nog niet ontvangen !!!

Dus daarom niet versturen

Ook hiervan heb ik destijds keurig een mail met de annulering terug gekregen.

succes,

Ren Bekkers
ve
door verwijderd - 27 apr. 2013 om 13:13
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

ik kreeg gister ook ongevraagd wat scheermesjes !
het gezeur is dus begonnen.

ik deel hier even wat gegevens over hun website.
met oa emailadres,
hier stuur ik dus even mijn opzegging heen.

heeft iemand nog andere email gegevens ?

bvd jan

www.flexifront.com

Eigenaar is Courlux International SA
Route de la Broye 117
Semsales, CH-1623 CH

[Administrative contact]
Courlux (Europe) SA
61 Avenue de la Gare
Luxembourg, 1911 LU

***************** domains@courlux.ch

Phone: +41 26 9187000


website start is 21 OCT 2005

ve
door verwijderd - 8 mei 2013 om 12:46
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Prima bedrijf... ik ben netjes geholpen na 1 mailtje

geachte m,

u heeft mij ongevraagd een scheermes gestuurd, en lid gemaakt ( van iets?)
deze levering heb ik terug gestuurd, ik heb hier geen opdracht voor gegeven.
ik wil ook geen lid zijn en geen verdere spullen van u ontvangen

ik zie op het internet veel klachten over uw bedrijf en manier
waarop u werkt.
ik hoop maar dat dat niet waar is.


mvg
xxxx


Van: Courlux klantenservice
Onderwerp: Courlux klantenservice:
Geachte heer / mevrouw,Wij hebben deze bestelling ontvangen via internet met uw adresgegevens.

e-mail: xxxxxxxxx ,tel xxxxAls u dit zelf niet heeft besteld dan heeft iemand anders uw naam en adresgegeven op internet bij ons ingevuld.Vandaar dat wij u op xxxxxx een bevestigingsbrief hebben toegestuurd met de mededeling dat er wat is
besteld en met de vraag dat als dit niet klopt dit aan ons door te geven.

Helaas hebben wij van u geen reactie ontvangen en hebben wij een pakket naar u toegestuurd.Wij begrijpen dat u dit zelf niet heeft besteld en hebben het lidmaatschap stop gezet en een blokkade op uw adres gezet.De goederen heeft u al terug gestuurd vermelde u in uw e-mail.Onze excuses voor dit ongemak.Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.Met vriendelijke groet,

Courlux klantenservice Flexifront

ve
door verwijderd - 8 mei 2013 om 14:25
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Dit is een 4 jaar oud topic...
Maar deze firma rekende verzend datum en niet jou ontvangst datum en daarom was de vragensteller te laat.

Maar zij moeten maar bewijzen dat je te laat was, nooit de verzend maar ontvang datum is bepalend voor de zicht termijn!

Koop nooit iets dergelijks online zonder eerst te zoeken op dit soort reacties als hier.

ve
door verwijderd - 8 mei 2013 om 18:28
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Niet betalen. Vooral niet ondertekenen: men scanned graag jouw handtekening en misbruikt die vervolgens door die onder een valse bestelling te plaatsen.
Juridisch hebben de aanmaners geen poot om op te staan.
Dus: aanmaningen retourneren zonder commentaar. Weggooien is ook een optie.
Het houdt vanzelf op.
Ton Andringa

ve
door verwijderd - 9 mei 2013 om 10:49
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Nog even dit:
Men kan zich het beste in verbinding stellen met www.fraudemeldpunt.nl en dan kiezen: Steunpunt Aquisitiefraude (klachtenformulier invullen).
Wil je optimale zekerheid: Stuur ook aangetekend schrijven naar Flexifront met vraag bewijsmateriaal te overleggen en mededeling dat je geen overeenkomst met Flexifront ( of Courlux of Alektum of wie dan ook ) bent aangegaan.
Nogmaals: ONDERTEKEN NIET. Men sjoemelt uw handtekening ergens onder en stuurt u mogelijk een zogenaamd door u ondertekend stuk. Niet betalen. Voor de rechter heeft Flexifront geen zaak indien Flexifront geen bewijsstukken kan overleggen..

ve
door verwijderd - 8 mrt. 2014 om 10:27
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik gebruik al jaren de scheermesjes van Flexifront en voor € 14.80 per 3 maanden heb ik elke week een prima nieuw mesje dat het met een stevige baartgroei goed doet. Ik gebruik ze wel eens langer omdat ik niet aan een wissel denk met als gevolg dat de stapel nieuwe mesje groeit. 1 telefoontje en ze wijzigen aan je bestelling of stellen uit. Prima en netjes behandeld.
Als je tevreden bent mag dat zeker gezegd worden.

ve
door verwijderd - 8 mrt. 2014 om 10:56
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@first47

U meldt zich speciaal hiervoor aan om op zo'n oud topic een gunstig verhaal te plaatsen? Beetje ongeloofwaardig.

ve
door verwijderd - 8 mrt. 2014 om 11:16
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@First47,

dit soort absoluut overbodige en zéér ongeloofwaardige sprookjes bezorgen mij een juist 100% contra gevoel. Ik zal ze dus nooit kopen. En meldt je je daarvoor aan? Zielig.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

gerritaltena - 21 okt. 2018 om 10:52
Computers & telefonie

Bug in NPORADIO1app

Mogelijk voor de tweede maal in verband met melding van fout 500 m.b.t. de site.
Op mijn Galaxy S4 mini maak(te) ik veel gebruik van o.a. de NPORADIO1 app.
Toen ik afgelopen woensdag dat weer probeerde kwam de melding dat er een nieuwe versie klaarstond om op te halen ('download in goed Nederlands').
Tot mijn verrassing kwam er een scherm te voorschijn met de melding dat de nieu ... Lees meer

Mi
Mikzar - 21 okt. 2018 om 12:21
Winkels & webshops

Eetcafé annuleerd reservering

Voor een reünie van oud klasgenoten hadden we besloten een etentje te gaan doen in een eetcafé in Maastricht. We hebben deze reservering ruim van te voren gemaakt, omdat de locatie een speciale waarde had en we natuurlijk iedereen de kans moesten geven ook te kunnen komen.

3 weken voor de datum krijgen we een bericht van het Eetcafé dat ze de reservering annuleren omdat ze de mo ... Lees meer

Fr
Fruitvliegje - 21 okt. 2018 om 10:34
Geldzaken & recht

Onterechte behandeling eiser/incassobureau met als gevolg dagvaarding

Beste lezer,

Aantal jaren geleden heb ik van een kennis geld geleend om schulden af te betalen. Kennis heeft grootste deel van het geleende zelf overgemaakt naar schuldeisers. Ongeveer een jaar geleden heeft kennis een contract opgesteld waarin is afgesproken 100,00 euro per maand af te betalen. Op papier ziet het er allemaal prima uit, maar in de praktijk ging het helaas anders.
... Lees meer