sc
door scontra 9 mrt. 2015 om 13:36
Voeding & gezondheid

Terhandstellingskosten en eigenrisico

Ik krijg medicatie op herhalings- recept , maar aangezien die medicijnen niet worden vergoed moet ik de volledige rekening (medicijnen en terhandstellingskosten) direct bij de apotheker afrekenen.
Komen de terhandstellingskosten nou ten laste van het verplicht eigen-risico of is dit altijd voor eigen rekening.

16125 16 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

door valerius-2 - 9 mrt. 2015 om 13:39
7840 Antwoorden / 95 Vragen
0

A;s dit zo is dan kan u deze kosten aftrekken van de belasting, omdat zij wel zijn voor geschreven maar niet vergoed worden.

door jantje7 - 9 mrt. 2015 om 13:41
1411 Antwoorden / 22 Vragen
0

U kunt de nota gewoon inleveren bij uw zorgverzekeraar. Die bepaald dan of deze kosten ten laste van uw eigen risico komen en zo ja worden deze kosten meegenomen om de hoogte van uw eigen risico bijdragen te bepalen.

door edrick3 - 9 mrt. 2015 om 13:46
27051 Antwoorden / 86 Vragen
0

.....Komen de terhandstellingskosten nou ten laste van het verplicht eigen-risico of is dit altijd voor eigen rekening......
Nee en dan dus Ja.

ke
door kever17kas - 11 mrt. 2015 om 11:48
4 Antwoorden / 1 Vragen
0

licolara het is steeds onduidelijk de ene apotheker zegt terhandstelling mag altijd ook bij een herhaal-recept en valt onder je eigen risico mits binnen 12 maanden een ander zegt het mag 1x in 12 maanden en er is er ook een die verteld dit gebouw en wij moeten ook betaald worden HET WORD TIJD DAT MINISTER SCHIPPERS DUIDELIJK EEN LIJN AAN GEEFT EN DE EXTRA KOSTEN DIE BEREKEND WORDEN VOOR WERK WAT NIET GEDAAN IS VERBIEDEN WANT DAT IS FRAUDE.

door edrick3 - 11 mrt. 2015 om 11:57
27051 Antwoorden / 86 Vragen
0

@licolara,

.....WANT DAT IS FRAUDE......
Onzin.
Stel je eerst eens op de hoogte van de regelgeving.
Je hebt terhandstellingskosten en kosten van eerste uitgifte.

Wanneer u een geneesmiddel koopt bij de apotheek, betaalt u niet alleen voor de kosten van het geneesmiddel zelf. U betaalt ook voor de dienstverlening van de apotheek. Dit heet de terhandstellingskosten. Deze dienstverlening bestaat uit bijvoorbeeld:

bewaken dat u geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt,
het samenstellen van het medicijn en
controleren of de voorgeschreven sterkte en gebruik juist zijn.

Dus: kosten van het geneesmiddel + terhandstellingskosten (dienstverlening van de apotheek) = het bedrag wat betaald moet worden.

U betaalt voor elk geneesmiddel dat u in de apotheek haalt terhandstellingskosten. De hoogte van de terhandstellingskosten verschilt per apotheek, per geneesmiddel en per tijdstip. Meestal is het tarief ongeveer € 6,-. Maar dit bedrag is hoger als:

u het geneesmiddel ’s avonds of in het weekend haalt
de apotheker het geneesmiddel zelf moet maken
de apotheker een extra uitleg moet geven voor het geneesmiddel

Terhandstellingskosten vallen onder uw eigen risico

U betaalt de terhandstellingskosten altijd zelf. Wanneer u een voorkeursgeneesmiddel krijgt, betaalt u niets voor het medicijn. Vanaf 2014 betaalt u wel de terhandstellingskosten. Deze kosten vallen onder uw eigen risico.

Waarom betaal ik tegenwoordig meer voor mijn geneesmiddel?

Dit komt omdat de terhandstellingskosten en de kosten van het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel onder het eigen risico vallen. U moet deze kosten dus eerst zelf betalen, totdat u het totale eigen risico heeft voldaan.

Kosten eerste uitgifte-gesprek

Krijgt u het geneesmiddel voor de eerste keer (of het vorige gebruik is langer dan een jaar geleden), dan zal de apotheker u extra voorlichting over het medicijn geven. Dit wordt ook wel 'eerste uitgifte-gesprek' genoemd. De apotheker of apothekersassistente bespreekt met u hoe u het medicijn moet gebruiken en geeft u een uitgebreide uitleg over de werking van het geneesmiddel. Ook zullen mogelijke bijwerkingen met u besproken worden. De kosten van het eerste uitgifte-gesprek vallen onder uw eigen risico.
(Bron:Univé)

ke
door kever17kas - 11 mrt. 2015 om 12:12
4 Antwoorden / 1 Vragen
0

fraude is geld berekenen voor diensten die A niet geleverd zijn B die ook niet aangeboden zijn en ook niet vermeld of het in je chronisch pakket past wat de specialist wel heeft gedaan

door tijger1 - 11 mrt. 2015 om 12:33
38988 Antwoorden / 21 Vragen
0

@licolara

"Chronisch pakket"? Medicijnen en de daarbij behorende kosten komen ten laste van het eigen risico.

Als de medicijnen niet voor vergoeding in aanmerking komen, betreft dat ook de daarbij behorende kosten.

En zoals Valerius al opmerkt, kunnen die kosten dan inclusief opgevoerd worden op de aangifte.

door edrick3 - 11 mrt. 2015 om 16:00
27051 Antwoorden / 86 Vragen
0

@licolara,

OT
Ik weet heel goed wat fraude is en nogmaals.... daarvan is hier geen sprake ook al vind jij blijkbaar van wel.
Blijkbaar een leesprobleem.
E.e.a. staat hierboven in m'n eerdere reactie toch duidelijk verwoord.
Jammer dat je dat niet begrijpt.

me
door mein33 - 11 mrt. 2015 om 17:46
4452 Antwoorden / 24 Vragen
0

[quote=licolara schreef op woensdag 11 mrt 2015, 11:48]

HET WORD TIJD DAT MINISTER SCHIPPERS DUIDELIJK EEN LIJN AAN GEEFT EN DE EXTRA KOSTEN DIE BEREKEND WORDEN VOOR WERK WAT NIET GEDAAN IS VERBIEDEN WANT DAT IS FRAUDE.

licolara,

Het is juist deze minister (Mw. Schippers) die deze vergoedingsregeling heeft bedacht en ingevoerd.

De apotheker mag kosten rekenen bij elke keer dat een medicijn wordt verstrekt, dus ook bij herhaalrecepten. De apotheker rekent dit per medicijn (recept met bv. 3 medicijnen is 3 maal deze kosten).
De apotheker mag kosten rekenen (naast de hierboven genoemd verstrekkingskosten) voor de uitleg over het gebruik van een medicijn bij de eerste keer dat het medicijn wordt verstrekt.
Bij meerdere medicijnen dus evenzoveel keer deze kosten.

Indien u van mening bent dat het hierbij om fraude gaat, dan is dit een gelegaliseerde vorm van fraude en dan zou de minister dus toestemming geven voor een strafbaar feit.
Misschien maar weer een minister de laan uit n.a.v. deze, volgens u, fraude zaak. ;-)))

ke
door kever17kas - 11 mrt. 2015 om 20:06
4 Antwoorden / 1 Vragen
0

HET zou makkelijk voor mij zijn, als kleine middenstander om ook zo te haandelen een rekening sturen want dat mag als ik dat ook zou doen kan ik mijn zaak sluiten net als zoveel voorgangers dus dan gaan we onderzoeken hoe dat in het MKB ook kan Bedankt voor de tip

wi
door willem75 - 13 apr. 2015 om 11:41
2 Antwoorden / 0 Vragen
0

Jammer dat ik nu pas deze discussie zie, hopelijk wordt mijn reactie nog gelezen.

@edriks3
Ik weet niet of je wijsheid alleen van de website van Univé komt, of dat je inde sector werkzaam bent? Hoe dan ook ik ben het met kever17kas eens, in feite is het fraude. Ik ben bang dat je je door de verzekeraar in de luren laat leggen. Het kan toch niet zo zijn dat de hoogte van de terhandstellingskosten als een verrassing komt, zoals bij mij. Zelfs als de medicijnen deels worden vergoed door de zorgverzekeraar moet er over de aanschaf van medicijnen tussen de koper (patient) en verkoper (apotheker) een duidelijke overeenkomst bestaan m.b.t. de prijs!!!
Gek genoeg heb ik nog geen apotheek gezien noch een overheidsdocument waarop duidelijk deze terhandstellingskosten worden toegelicht, beschreven of becijferd.
Helaas is dat het niveau van deze overheid en misschien wel de huidige maatschappelijke instelling. In geval van de ziektekosten verzekering is het gewoon een slinkse en schandalige methode om toch weer extra eigen risico op te voeren.
Ik ben er echter van overtuigd dat steeds meer mensen doorzien dat het anders moet, en de politiek buiten spel gezet zal worden. Ik ben geen communist, maar er zal een revolutie komen van de burgerbevolking die nu gewoon wordt uitgeknepen totdat......
Zelf zit ik bij VGZ die vreemd genoeg via een beveiligde omgeving niet eens de details laat zien van de gedeclareerde medicatie. Controle op de vergoede medicijnen, iets waarvoor ik geen controle kosten mag rekenen of vergoed krijg, kan nu pas nadat via een aanvullend verzoek om de specificatie wordt gevraagd. Kortom een 1-2 tje tussen apotheker en zorgverzekeraar, met de overheid als "(slechte) coach" waarbij de burger/patient buiten spel blijft. Pas hierop zie je welke terhandstellingskosten zijn berekend, dus misleiding en fraude (=normaal in nederland van 2015)


door tijger1 - 13 apr. 2015 om 11:49
38988 Antwoorden / 21 Vragen
0

@willem75

Als u iets over die terhandstellingskosten wiltt lezen en de regels van de overheid dienaangaande, moet u maar eens op Google kijken. Dan zal u veel duidelijk worden.

Heeft dus niets met fraude van doen.

door edrick3 - 13 apr. 2015 om 12:00
27051 Antwoorden / 86 Vragen
0

@willem75,

Nog maar een keer dan:

Terhandstellingskosten voor ieder geneesmiddel

U betaalt voor ieder geneesmiddel altijd de terhandstellingskosten. Dit is de naam voor de dienstverlening van de apotheek. Bijvoorbeeld dat de apotheker u informeert over hoe u een medicijn moet gebruiken, of een recept voor u samenstelt. Deze kosten betaalt u zelf. Ze tellen mee voor uw eigen risico.

door edrick3 - 13 apr. 2015 om 12:07
27051 Antwoorden / 86 Vragen
0

Nog wat info: klik hier


En hier vind je een uitzending hierover van Kassa.

wi
door willem75 - 13 apr. 2015 om 23:59
2 Antwoorden / 0 Vragen
0

Beste Edriks3 en Tijger1,
Bedankt voor jullie reactie, de informatie en de link echter

@ tijger1
Ik heb echt alles al gegoogled maar kan niets vinden van de overheid over deze terhandstellingskosten noch iets van de een ziektekostenverzekering die als grootste binnen een regio de hoogte van deze kosten heeft vastgesteld en gepubliceerd, nog even voorbij gaand aan het feit dat er dan een overheidsbesluit (gepubliceerd) zou moeten zijn, waarin dit aan de burgers, het publiek (daar komt de term gepubliceerd ook vandaan!) van de regeling en de hoogte kennis zouden kunnen nemen. Kosten berekenen die niet van tevoren zijn gemeld noemt men wel misleiding of fraude, dus wel maar helaas niet ongebruikelijk bij deze "overheid" die de vaststelling kennelijk aan marktpartijen over laat.

@edriks3
Dank voor de moeite en de toegezonden link die nogmaals mijn gelijk bewijst.
Infonu.nl is wederom geen overheids site en bevat dus ook geen wettelijke informatie. Bovendien gaat het voor 90% over de kosten voor de 1e terhandstelling, waar ik verrassend genoeg, mits dit ordelijk wordt besloten, gecommuniceerd en gepubliceerd nog enig begrip voor kan opbrengen
Ik begrijp dat u, waarschijnlijk werkzaam in deze sector, net als de apotheker in de Kassa uitzending de feitelijkheid van de huidige situatie blijft beschrijven en verdedigen. Maar ik begrijp wel wat er gebeurd en waarom.
Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat "in achterkamertjes" een door marktpartijen bepaald tarief wordt vastgesteld, dat vervolgens nergens terug te vinden is (ik woon in Brabant, maar Gelderland is dichtbij, wat zijn daar de terhandstellingskosten??) dat ook niet wordt gecommuniceerd (in mijn geval krijg ik van de Apotheek zelfs geen factuur o.i.d. en de stickers op de verpakkingen vermelden 1 bedrag dat achteraf het totaal blijkt te zijn, en dus geen melding van kosten) en dat "de sector" en de overheid dit "normaal" vinden. De apotheker in de kassa uitzending verteld het al, als de terhandstellingskosten achteraf te hoog blijken te zijn vastgesteld gaat het geld terug naar de ziektekostenverzekering, en de patiënten? Die hebben pech want in Nederland noemen we dit het eigen risico (officieel niet aftrekbaar voor de belasting) en kosten en risico's leggen we neer bij de bevolking (dus ook bij Tijger1 en Edriks3) en winsten en opbrengsten laten we verdelen door de apotheker en verzekeraar.
Ik blijf het misleiding en fraude vinden.
Maar gelukkig zoals ook bij iedere boemerang komt dit weer bij de partijen terug.
Patiënten zullen oplossingen vinden die uiteindelijk de kosten en verspilling zullen laten toenemen. Als je 3 jaar de hartmedicijnen niet inneemt (omdat je geen geld hebt voor het eigen risico, hetgeen overigens gelukkig niet voor mij geldt!) en in het 4e jaar een infarct krijgt (ambulance, dotteren, ziekenhuis, revalidatie en dan toch maar korte tijd medicijnen) dan heb je ruim 1100 euro eigen risico uitgespaard en de kosten die via de ziektekostenverzekeraar bij de andere burgers terecht komen zij makkelijk het 10- of 20-voudige.

Ieder heeft recht op zijn eigen mening, maar ik heb nog geen enkel argument gehoord die mij van gedachten doet veranderen, en ik weet dat velen het met mij eens zijn.
Ik heb nog geen ziektekostenverzekeraar of apotheek failliet zien gaan,
wel heel veel particulieren.
Ik stem voor terugkeer naar één ziekenfonds!

Toch met vriendelijk groet,

Willem


door tijger1 - 14 apr. 2015 om 00:42
38988 Antwoorden / 21 Vragen
0

U loopt ook nog een beetje achter want de regeling is al sinds 1 januari 2014 van toepassing.

Het is uitgebreid op tv geweest en hier zijn er diverse topics over geopend.

Ik ben er nu wel over uitgepraat/geschreven.

U schijnt maar niet te begrijpen dat er niets nieuws is. Het is nu alleen gespecificeerd.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

boneka - 19 okt. 2019 om 00:10
Geldzaken & recht

Bol.com blokkeert cadeaubonnen!!

Nooit eerder meegemaakt dat dit kon, maar het is echt zo. Bol.com kan jouw cadaubonnen blokkeren zonder vooraf enige uitleg te geven. Inmiddels weet ik waarom, maar of dit zomaar mag? Ben al lang klant van Bol.com en heb ik de loop van de jaren best wel eens een bon gekregen. Om uiteenlopende redenen. Nu zijn mijn laatste twee cadeaubonnen geblokkeerd. Na lang klagen kwamen ze met een antwoord. Ze ... Lees meer

ju
jurreoverboom - 18 okt. 2019 om 23:19
Garantie & verzekeringen

Zonnebril gestolen uit scooter buddyseat, maar word dit verzekerd?

Mijn zonnebril is uit mijn buddyseat van mijn scooter gestolen. Het was een dure zonnebril van een paar honderd euro en ben dus benieuwd of de verzekering hier eventueel iets aan kan doen, omdat de zonnebril wel was opgeborgen in een vak dat beveiligd werd door een slot. Ik hoor graag wat jullie denken! Lees meer

Ha
Hanneke de Boer - 19 okt. 2019 om 09:46
Winkels & webshops

Ik heb iets bestel via internet en niet ontvangen bet hoe krijg ik mijn terug?

Ik heb bij Jomaxa via Facebook laarsjes besteld en betaald via ideal, het gaat om 79,96. Ik heb niks ontvangen en ze blijken onberijkbaar. Hoe kan ik mijn geld retour krijgen? Lees meer