Maaike0123
door Maaike0123 Nov 25, 2022 om 21:31
Vrije tijd & tuin

Druppelslang - conflict drinkwater bedrijf

Volgens ons drinkwater bedrijf zijn wij in zware overtreding met onze druppelslang in de tuin (30 strekkende meter aangesloten vlgs instructie leverancier) en moeten we een atmosferische onderbreking toevoegen. Dat is bijvoorbeeld een bak waar het water in kan uit de gevel kraan, waar vervolgens via een dompelpomp het water weer uitgezogen kan worden door de druppelslang.

Als wij dit niet doen, volgt afsluiting van water door de inspectie. De inspecteur is niet voor rede vatbaar. Heeft iemand hier ooit van gehoord en of is hier iemand met verstand van de Drinkwaterwet?

5958 18 Rapporteer

Topantwoord

getty
door getty - Nov 25, 2022 om 21:38
4050 Antwoorden / 10 Vragen
11

Dit lijkt mij meer een vraag voor een jurist.

Topantwoord

sw
door swat1500 - Nov 25, 2022 om 21:40
3479 Antwoorden / 0 Vragen
11

Ik vermoed dat het probleem is dat door deze wijze van aansluiting bacterieen en andere ziekteverwerkers via uw druppelslang in de toevoerleidingen kunnen komen. Ik neem aan dat uw druppelslang op of in de grond ligt.
De volksgezondheid kan hierdoor in gevaar worden gebracht.

Maaike0123
door Maaike0123 Nov 25, 2022 om 21:50
Antwoorden / 1 Vragen

Klopt. Maar zo wordt het door leveranciers als Gardena, Gardenrain of Raintech voorgeschreven (in/op de grond) en zo zal het dus ook in menig tuin zijn aangelegd.

sw
door swat1500 Nov 25, 2022 om 21:56
3479 Antwoorden / 0 Vragen

Mogelijk woont u in een risico gebied. U zult de inspecteur om uitleg moeten vragen. U kunt altijd nog een klacht indienen.

Maaike0123
door Maaike0123 Nov 25, 2022 om 22:38
Antwoorden / 1 Vragen

Ik heb om bezwaarmogelijkheden gevraagd. Antwoord: oh maar die komen ook op mijn bureaus

rj
door rjw Nov 26, 2022 om 16:11
2786 Antwoorden / 5 Vragen

Maar dan moet hij wel een goede onderbouwing schrijven.

Topantwoord

Bb_1969
door Bb_1969 - Nov 25, 2022 om 22:11
1 Antwoorden / Vragen
10

https://www.caleffi.com/sites/default/files/static_page_attachments/ca_opl2_2014_mh_def_0.pdf Hier staat het een en ander beschreven,
het gaat er om of eventueel door onder/bovenstuk er water kan terugstromen de waterleiding in. Ik heb zelf ook een meter of 50 druppel slang maar er zit wel een goedgekeurde opvoerpomp tussen specifiek ingericht om terugstromen te voorkomen.

Topantwoord

panter22
door panter22 - Nov 25, 2022 om 22:29
6600 Antwoorden / Vragen
11

Het is niet gebruikelijk dat iemand van het waterleidingbedrijf komt inspecteren. Is er iets gebeurd?
Waarom volg je de instructie van de inspecteur niet gewoon op?

Info:
https://nl.linkedin.com/pulse/wat-zijn-breaktanks-fred-prins

Maaike0123
door Maaike0123 Nov 25, 2022 om 22:36
Antwoorden / 1 Vragen

Er is niets gebeurd. Waarom ik het niet gewoon op volg? De investering in een breektank is nogal een prijzige. Daarnaast wordt door de leveranciers van dit soort systemen niet hierover gesproken. Legio tuinen liggen vol van dit soort systemen. En er liggen niet legio breektank naast. 

En als dit zo'n gevolg heeft voor de volksgezondheid, waarom worden de leveranciers niet aangepakt? 

panter22
door panter22 Nov 26, 2022 om 07:12
6600 Antwoorden / Vragen

Stoppen met die waterverspilling. Er dreigt al tekort aan drinkwater. https://www.vitens.nl/Over-Vitens/Pers-en-Nieuws/Nieuws/Drinkwatersector-slaat-alarm

user123
door user123 - Nov 25, 2022 om 23:07
1330 Antwoorden / 3 Vragen
1

Wellicht is een terugslagklep (controleerbare) ook toegestaan ?

Die kost bijna niets en voorkomt ook dat water richting de bron kan stromen.

Iv
door Ivo W - Nov 25, 2022 om 23:16
524 Antwoorden / Vragen
1

De instructies van de leverancier van uw druppelslang zijn ondergeschikt aan de voorwaarden van de drinkwater leverancier en de geldende regelgeving voor het waarborgen van de veiligheid en kwaliteit van drinkwater.

Ongetwijfeld bent u ook gewezen welke regel(s) u momenteel overtreedt. Zonder dat hier kenbaar te maken, is het onmogelijk om u inhoudelijk goed te kunnen adviseren, anders dan met een advies om de dringende aanbevelingen op te volgen.

Sjoppy.
door Sjoppy. - Nov 26, 2022 om 08:47
6518 Antwoorden / 3 Vragen
2

Mocht de inspecteur volhouden te dreigen met afsluiting dan kunt u zelf nog voor een aanleg zorgen.

https://terrastuintegels.nl/zelf-druppelsysteem-bouwen-zo-werkt-het/

       Uitleg drinkwaterwet.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/2022-07-01

ro
door ronny530 - Nov 26, 2022 om 09:23
2210 Antwoorden / 41 Vragen
1

Toch wel een vreemde houding van die 'inspecteur' maar terzijde. Het waterleidingbedrijf is verantwoordelijk voor de levering van water tot en met de watermeter en wat u na die watermeter doet wordt niet gecontroleerd. Daarbij kan het water in de druppelslang niet in het waterleidingnet terugstromen omdat de gevelkraan hoger gelegen is en zodra de waterdruk weg zou vallen middels natuurlijke weg de grond in stroomt. Kan het geen advies zijn geweest om het regenwater in een ton op te vangen en aan de onderzijde van die ton de druppelslang aan te sluiten om drinkwater te besparen en u ten onrechte denkt dat het waterleidingbedrijf de watertoevoer gaat stoppen.

1paul
door 1paul - Nov 26, 2022 om 09:36
2507 Antwoorden / 0 Vragen
1

heeft te maken met de hygiene, vuil water kan zo de druppelslang in is de theorie, als de druk wegvalt op de waterleiding kan het zelfs teruglopen de leidingen in en dat is ten strengste verboden!

Janzegt
door Janzegt - Nov 26, 2022 om 09:41
44 Antwoorden / Vragen
1

Bij een eventuele leidingbreuk in de straat, kan er vacuum ontstaan en daardoor kan er water teruggezogen worden in de leiding. Dat is een klein risico, maar als het gebeurd kunnen de gevolgen groot zijn.
Lees een de algemene voorwaarden van levering. Die staan vast ergens op de site van uw waterleverancier. 

blijft wel de vraag hoe het kan dat een inspecteur van uw systeem weet

heremietkreeft
door heremietkreeft - Nov 26, 2022 om 10:22
16385 Antwoorden / 201 Vragen
1

Helaas voor u heeft de leverancier van drinkwater bij u in deze het laatste woord. Men wenst hoe dan ook te voorkomen dat er om welke reden dan ook contaminatie plaats vind met vervuiling. Zo dat onverhoopt zou gebeuren en bij drinkwaater kan het gevaar ook in ene klein hoekje (gaatje etc) zitten kunt u aansprakelijk worden gesteld indien zij in zo'n geval aansprakelijk worden gesteld. Om verdere een ook juridische kosten te voorkomen is mijn juridisch advies: doen wat gevraagd is. 

Daarbij is m.i. wel aan de orde dat u zelfs de leverancierkunt aanspreken op instructies m.b.t. aansluiting die niet correct zijn. Het is dan wel zaak om de instructies die u bij de levering kreeg goed na te zien of die inderdaad manco's bevatten en niet u zelf bijv. een clausule m.b.t . aansprakelijkheid obver het hoofd heeft gezien.

Het valt mij in ieder geval op dat in de verwijzing die @SJOPPY geeft naar zelf aanleggen en niets wordt gezegd over het rechtsrreeks aansluiten op de waterleiding.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Nov 26, 2022 om 11:21
16385 Antwoorden / 201 Vragen
1

Ik kom nog even bij u terug met dit advies / vraag: u heeft ongetwijfeld regenwater afvoer van dak. Is het dan geen idee om dat water af te vangen in een regenton of (meerdere) en daar uyw druppelsysteem op aan te sluiten> Dat is goedkoper aangezien het dan geen drinkwater kost en daarbij ook geen belasting etc. en andere heffding m.b.t. het verbruik. Zo de regennton (nen) onverhoopt leeg zou(den)  rakenzijn die dan wemet een slag vanuit uw waterleiding kunnen worden aangevuld.

gerbera
door gerbera - Nov 26, 2022 om 11:34
7235 Antwoorden / 13 Vragen
0

Opvallend is dat er nergens iets speciaals beschreven staat over de aanleg van een druppelsysteem. Volgens alle leveranciers wordt deze gewoon op de kraan aangesloten. Wat een zgn atmosferische onderbrekinug ook mag zijn, denk dat deze de benaming zelf verzonnen heeft. Gaat het om een ondergrondse leiding, waarvoor u een speciale slang gebruikt, dan sluiten de gaatjes af als er geen druk meer is. Gaat het om een bovengrondse leiding dan kan deze gewoon, net als een gewone tuinslang, op de kraan aangesloten worden. Zou dan maar eens aan de inspecteur verzoeken u duidelijk te maken over welke overtreding het zou gaan dat deze tot afsluiting zou overgaan. Het gebruik van een dompelpomp zou u achterwege kunnen laten als u de installatie aan een (regen)ton koppeld die op een hoogte van ong. 1 mtr staat. Blijkbaar zijn er bij uw waterbedrijf speciale voorschriften en zo niet en mocht u er niet uitkomen neem dan eens contact met het juridisch loket. Het feit dat een eventuele klacht bij diezelfde persoon komt lijkt mij al vreemd en geeft mij een beetje de indruk van "machtsmisbruik", gelet ook al op de dreiging van afsluiting.

1paul
door 1paul Nov 26, 2022 om 16:11
2507 Antwoorden / 0 Vragen

is gewoon een terugloop beveiliging.

gerbera
door gerbera Nov 26, 2022 om 21:35
7235 Antwoorden / 13 Vragen

Een terugloop beveiliging werkt pas bij een tegendruk van gem. 1,7bar terwijl een druppelslang totaal geen druk opbouwd. De TS zou dan klaar zijn met een afsluit slangkoppeling van o.a. Gardena of een kraan met terugslagklep.

me
door mein33 - Nov 26, 2022 om 11:39
5540 Antwoorden / 27 Vragen
0

Adviseer een Watts keerklep met kraan te installeren.
Deze zijn voor een paar tientjes te koop.

ro
door ronny530 - Nov 26, 2022 om 11:48
2210 Antwoorden / 41 Vragen
1

Waarom is de 'inspecteur' bij uw woning geweest omdat normaliter privé woningen niet bezocht worden. Bedrijfsmatige panden dienen aan bepaalde regels te voldoen denk dan aan brandslangen die van een terugslag klep voorzien moeten zijn omdat het oude water in die brandslangen niet naar het waterleidingnet mag terugstromen. Ik acht de kans veel groter dat als er een tuinslang blijvend boven de gevelkraan wordt opgehangen de kans bij onjuist gebruik gevuld blijft met oud water en bij drukverleis in het waterleidingnet kan terug stromen maar dat mag gewoon. Ik heb meer het idee dat u in de maling wordt genomen en dat iemand zich bekend maakt als 'inspecteur' van het waterleidingbedrijf terwijl dat niet het geval is u een ander systeem onder druk wil aansmeren.

Tarry Hoorman
door Tarry Hoorman - Nov 28, 2022 om 12:13
2 Antwoorden / Vragen
0

Als het goed is zit er bij de watermeter ook nog een keerklep, welke het ook zou moeten voorkomen dat het terug het leidingnet instroomt.
Een beluchte kraan met keerklep (net als was-en vaatwasmachine) zou hier ook geschikt voor moeten zijn.

mo
door mof - Nov 28, 2022 om 12:18
3085 Antwoorden / 3 Vragen
0
deexpert
door deexpert - Nov 28, 2022 om 14:01
104 Antwoorden / 2 Vragen
0

Lijkt mij klinkklare nonsens.

Ik ga er van uit dat de druppelslang op een reguliere buitenkraan zit met terugstroom systeem (zoals een wasmachinekraan).
Denk zelf even na.
Een gewone tuinslang sluit je hier toch ook op aan.

Bij het wegvallen van de druk in de waterleiding val ook de druk weg in de druppelslang, er zitten immers gaatjes in.

Nu het wegvallen van de druk indien er een gewone tuinslang (en die zijn echt niet schoon van binnen) aan zit. Als die aan het eind afgesloten is valt de druk in de slang niet weg, sterker nog als de slang in de zon ligt wordt de druk steeds hoger. Daarom moet zo'n kraan voorzien zijn van een terugstroom systeem.
Vraag naar de exacte reden waarom u afgesloten zou moeten worden.Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

LisanneVB
LisanneVB - Jan 30, 2023 om 22:57
Huishouden & energie

Energielabel

Misschien dat jullie mij kunnen helpen. Wij wonen gehuurd (vrije sector). En er is vorig jaar Oktober een meting geweest. Er is B uitgekomen. Waar wij het oneens mee zijn. Er loopt water over de vensterbanken en de kozijnen zijn aan het schimmelen. De voordeur is nog enkel glas en de rubbertjes van de kozijnen zijn kapot. Het tocht flink ook. Nu weet ik dat ik bij mijn eigen huurbaas moet zijn. Ma ... Lees meer

K
K H Starke - Jan 29, 2023 om 03:52
Elektronica & tv

Retourzenden apparaten Ziggo

 Ik heb mijn contract bij Ziggo beeindigd en moet de apparaten die ik van hun heb retour zenden.   Ik krijg de nodige verpakking toegestuurd. Maar voor de mediabox xl hebben ze geen verpakking gestuurd. Ik heb de klantenservice gebeld. Ze vertelden me dat ik zelf de mediabox naar de milieustraat moet brengen.
Mijn vraag is, is dit correct? ... Lees meer

pe
perry_61 - Jan 30, 2023 om 12:15
Geldzaken & recht

Te veel betaalde rente

Wij hebben een doorlopend crediet die wij al betalen vanaf 2003 lopend bij credivance ( onderdeel van de ABN )
Nu kregen we eerst te horen dat voor eind 2022 alles geregeld zou worden, dat werd opgeschoven naar het eerst kwartaal van 2023 en nu hebben ze op de website van defam het weer veranderd naar 2023 wat een heel breed begrip is.
Als je opbelt kan niemand je een goed antwoord geven ... Lees meer