door Cb 5 aug. 2020 om 21:22
Winkels & webshops

Beschuldiging

Hoi, vandaag was ik aan het winkelen bij cranenbroek. Ik rekende me spullen af ongeveer 200 euro. Ik werd aangehouden door personeel van de winkel en moest mee naar achter lopen na het afrekenen, ik vroeg al een aantal keer waarvoor maar gaven daar geen antwoord op. Daar vertelde ze me dat een andere klant had gezien dat ik spullen onder mijn rokje stopte. Dit was niet zo had alleen ivm de drukte snel iets over mijn eigen kleren heen gepast. Eenmaal achter vroegen ze of ik mijn rokje omhoog wou doen want ik zou er iets onder hebben. Vertelde meerdere malen dit niet te hebben. Uiteindelijk toch mijn rokje omhoog gedaan. Ik voel me hier heel erg rot door omdat het ook nog is mannelijk personeel was. Wat kan ik nu het beste doen en waar sta ik in mijn positie? graag hoor ik van jullie! Gr

7153 12 Rapporteer
door diumenge - 5 aug. 2020 om 21:37
11431 Antwoorden / 14 Vragen
1

Je had natuurlijk nooit moeten meewerken en de politie erbij moeten laten halen. Ik betwijfel of er nu nog veel is wat je kan doen.

Cb
door Cb 5 aug. 2020 om 21:43
0 Antwoorden / 2 Vragen

Ja had ik inderdaad moeten doen was helemaal beduusd, daardoor wist ik niet wat ik moest doen

Tr
door Trostomaat - 5 aug. 2020 om 23:42
239 Antwoorden / Vragen
2

Hoe uw staat in uw positie? Nou, u werd verdacht van winkeldiefstal en bent daarom aangehouden. U werkte mee aan het onderzoek van het winkelpersoneel en dat onderzoek wees uit dat u niets gestolen had.

Ik weet niet hoe u uit elkaar gegaan bent (zijn er nog excuses gemaakt bijvoorbeeld?), maar u zou hoogstens nog een kunnen praten met de winkelmanager om te laten weten wat het met u gedaan heeft.

ph
door philip36 - 6 aug. 2020 om 10:09
2275 Antwoorden / 4 Vragen
4

U kunt natuurlijk aangifte doen van ongewenste intimiteit.
Door 2 mannen meegenomen onder het mom van winkeldiefstal en rokje op moeten tillen.
Bestaat het winkelpersoneel daar alleen maar uit mannen?
Gewoon terugpakken die kerels.
Ze hadden u helemaal niet aan mogen houden.
Lees eens https://www.mkbservicedesk.nl/1131/mag-iemand-aanhouden.htm


Tr
door Trostomaat 6 aug. 2020 om 16:28
239 Antwoorden / Vragen

Welk strafbaar feit is dan in het geding? Is er volgens u sprake van ontucht of aanranding? Dat lijkt mij vergezocht.

Ik lees overigens nergens dat er sprake is van '2 mannen'. Ik lees ook nergens dat er geen vrouw(en) bij aanwezig waren.

Dat ze niet aangehouden mocht worden, staat niet vast. Evenmin dat ze aangehouden is, al is dat wel de term die gebruikt wordt in de vraag.

ep
door epcot 8 aug. 2020 om 12:38
1061 Antwoorden / 18 Vragen

Nou mannelijk personeel dat dwingend verzoekt om je rok omhoog te doen is niet toegestaan hoor en valt wel degelijk onder ongewenste intimiteiten.
En nee er wordt door ts nergens vermeld dat er vrouwelijk personeel bij was maar wel mannelijk.

me
door mein33 - 6 aug. 2020 om 11:38
4960 Antwoorden / 26 Vragen
4

Zeer ongepast gedrag en u had aan deze controle niet hoeven te voldoen omdat dit door mannen zou worden gedaan.
Een dergelijke controle zou door een vrouwelijke medewerker kunnen worden gedaan en dan wel met uw uitdrukkelijke instemming, maar eigenlijk mag dit alleen door een vrouwelijke Politie agent worden gedaan. (zonder dat daar mannen bij aanwezig zijn)

Doe aangifte van ongewenste/ongepast gedrag van deze medewerkers, dit is nl. een grove schending van uw persoon.

Dien een schriftelijke klacht in bij de directie van dit bedrijf.

Tr
door Trostomaat 6 aug. 2020 om 16:30
239 Antwoorden / Vragen

Waarom zou het opvolgen van juist die adviezen het welzijn van de vraagsteller ten goede komen? Is het niet denkbaar dat juist het tegenovergestelde het geval zal zijn?

door hutch - 6 aug. 2020 om 12:33
4382 Antwoorden / 29 Vragen
4

Juridisch gezien heeft die winkel geen poot om op te staan.

Alleen als een medewerker zelf gezien heeft dat u iets gestolen heeft (dus na de kassa, voor die tijd heeft u nog de kans om te betalen) mag hij/zij u aanhouden, dus beletten om verder te lopen (u van uw vrijheid te beroven). Niet, zoals velen denken: staandehouden; dat mag alleen een opsporingsambtenaar doen.

Daarna dient onverwijld de politie gewaarschuwd te worden. Hij/zij mag u wel apart (mee)nemen naar een kamertje in die winkel.
Ook mag die winkelmedewerker u absoluut NIET (!) fouilleren of zelf gaan onderzoeken aan uw lichaam/kleding/tassen e.d.
Dit laatste mag alleen door een politieagent(e) gedaan worden nadat u door die politieagent(e) bent aangehouden als verdacht van een winkeldiefstal.

Vaak begrijp ik wel dat men beter even kan meewerken aan een 'onderzoek' door winkelpersoneel, maar uiteraard wel op vrijwillige basis. Dat is dus niet verplicht. Dit om tijd te besparen voor uzelf.

Ook beveiligingsmedewerkers mogen niet meer dan hierboven uitgelegd. M.a.w. die beveiligingsmedewerkers hebben niet meer bevoegdheden dan u, ik en iedereen op deze planeet.

sw
door swat1500 10 aug. 2020 om 00:37
2864 Antwoorden / 0 Vragen

De aanhouidng door de winkelmedewerkers mag ook als een of meer getuigen de vermeende diefstak heeft/hebben gezien. Ook hoeft er voor de aanhouding geen bewijs te zijn van de diefstal. Er moeten feiten en omstandigheden zijn om een vermoeden te hebben dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Het bewijs moet komen uit het onderzoek dat volgt op de aanhouding.
TS is uitsluitend gevraagd te tonen dat zij niets onder haar rokje gestopt had/ Zij is dus kennelijk niet gefouilleerd door het winkelpersoneel.

TS was niet verplicht mee t wereken aan het verzoek en had wellicht beter (indoen aanwezig in de winkel) om een vrouwelijke medewerker kunnen vragen.

Na een aanhouding hoort altijd de politie geaarschuwd te worden. Die dient de aangehouden verdachte over te nemen en naar het buraeu van politie te brengen voor het verdere onderzoek.

door mahadma - 6 aug. 2020 om 16:37
9132 Antwoorden / 45 Vragen
2

Ik lees: Daar vertelde ze me dat een andere klant had gezien dat ik spullen onder mijn rokje stopte.

Dat is "horen zeggen", oftewel hearsay en geen enkel bewijs. Elke rechter zou dit ongegrond verklaren.

door alfatrion - 6 aug. 2020 om 17:55
1651 Antwoorden / 1 Vragen
5

Je had niet mee hoeven werken. Ze hebben je niet op heterdaad betrapt, omdat ze enkel iets gezien dachten te hebben. Als ze je hadden vastgehouden dan was dat vrijheidsbegroving geweest en daar had je aangifte van kunnen doen.

Nu kun je nog een klacht indienen. Je kan daarin aangegeven je in je waardiheid te zijn aantast doordat mannelijk personeel je vroeg om je rokje omhoog te doen. Je kan ook aangegeven dat je meent daardoor immateriale schade te hebben geleden. En je zou kunnen staan op een gesprek met de directie. Ik vind dat er best iets tegenover deze behandeling mag staan om het goed te maken.

door heremietkreeft - 6 aug. 2020 om 18:38
12252 Antwoorden / 177 Vragen
2

Gelet op de al gegeven reacties m.b.t. de onrechtmatigheid van dit handelen: Een stevige klacht indienen bij de directie van deze firma. Zie bijgaand formulier.
Verwijs naar alle als onrechtmatig aangegeven aspecten van deze 'aanhouding'. Ik ben wel zeer benieuwd naar de reactie.
U kunt naar mijn mening ook hiervan melding doen bij de poilitie. Bij nader inzien is dat mogelijk nog de beste manier. De politie kan dan de directie van Cranenbroek benaderen.

Het hierbij betrokken winkelpersoneel dient hoe dan ook op dit onaanvaardbare gedrag worden aangesproken. Men had zoals al gemeld de politie moeten benaderen als men van mening wasdat er sprake is van diefstal door u! Een zeer behoorlijke genoegdoening is ook op zijn plaats.

Tr
door Trostomaat 7 aug. 2020 om 01:13
239 Antwoorden / Vragen

Ieder zijn mening. Ik kan mij de overdondering van TS en achteraf het gevoel onheus bejegend te zijn, best voorstellen, maar puur kijkend naar de feiten moet de conclusie zijn dat er tot nu toe van enige 'onrechtmatigheid' niets gebleken is. Of gedrag 'onaanvaardbaar' is, is ook maar een mening. Het winkelpersoneel is natuurlijk niet in iedere situatie verplicht de politie in te schakelen. Er was een vermoeden van diefstal en men vroeg de klant mee te werken. En die deed dat.
Als TS er erg meezit: klacht bij (directie van) het bedrijf indienen. Als TS er na vandaag wel genoeg van heeft: laat het rusten.
Politie heeft er niets mee te maken.

door heremietkreeft 7 aug. 2020 om 08:32
12252 Antwoorden / 177 Vragen

@TROSTOMAAT: let op dat er in ieder geval een reactie staat, zeer uitgebreid onderbouwd door naar ik weet zeer deskundige op dat terrein, dat er wel degelijk sprake is van onrechtmatig handelen. 
Hoe dan ook is het altijd zo dat bij vermoeden van een strafbaarfeit zoals hier winkeldiefstal de politie dient te worden opgeroepen en fouillering zoals hier is gebeurt onder geen enkele voorwaarde toelaatbaar is. Zie bijv. ook dit: https://www.de-strafrechtadvocaat.nl/winkeldiefstal-advocaat/ en deze is nog belangrijker https://www.politie.nl/themas/ondernemers.html . Is het u duidelijk dat er wel degelijk sprake is van onrectmatigheid. Zo u nog niet overtuigd ben is dit ook te vinden: http://www.vangesseladvocaten.nl/fouilleren-mag-dat-wel/

Tr
door Trostomaat 8 aug. 2020 om 13:04
239 Antwoorden / Vragen


Mijn advies aan de vraagsteller is en blijft: vraag een gesprek met de directie als u denkt dat het u verder helpt. Als het verder geen problemen voor u welzijn oplevert, laat het dan rusten. Dat welzijn is het allerbelangrijkst.

door Magnum007 - 6 aug. 2020 om 20:14
594 Antwoorden / 2 Vragen
3

Hallo CB, 

Laat deze ervaring een wijze les voor je zijn : altijd eisen, dat de politie erbij wordt gehaald.

Achteraf is het moeilijk om je gelijk te halen. 

Een gesprek met de bedrijfsleider zou een mogelijkheid kunnen zijn.

door r.kemperman - 9 aug. 2020 om 19:57
406 Antwoorden / 4 Vragen
0

Werd u gevraagd om mee te gaan naar achteren? U had dan mogen weigeren. 
Of werd er tegen u gezegd dat u aangehouden was? De zaak is verplicht om dan de politie erbij te halen. 

Hoe is het afgelopen met het telefoongesprek tussen u en Van Cranebroek de volgende dag?

door panter22 - 10 aug. 2020 om 14:12
4166 Antwoorden / Vragen
0

Hoe kun je nu iets onder je rokje stoppen. Of je moet aan de binnenkant zakken hebben genaaild. Maar dan moet het wel een wijde rok zijn en niet een rokje.
Niet meer druk om maken en mocht het je weer overkomen,dan weet je nu wat je te doen staat.

door r.kemperman 10 aug. 2020 om 17:59
406 Antwoorden / 4 Vragen
door panter22 11 aug. 2020 om 08:45
4166 Antwoorden / Vragen

Ongelooflijk. Dan moet je wel een stevig rokje hebben. Of een karretje.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

martin riebeek - 25 sep. 2020 om 18:03
Geldzaken & recht

Toeslagenaanvraag betalen of niet?

Mijn dochter is in juni per ongeluk via google op de website van Toeslagenaanvraag bv gekomen. Zij was in de veronderstelling dat het de belastingdienst was. Zij heeft alles ingevuld maar vertrouwde de site niet en heeft gelijk gemaild dat ze niet van hun diensten gebruik wilde maken. Ze heeft zelf de toeslag aangevraagd. Zij hebben geen dienst voor mijn dochter geleverd.
Op internet zijn gen ... Lees meer

pe
peterbee - 22 sep. 2020 om 18:55
Auto & vervoer
Batavus levert na 8 jaar onderdeel niet meer

Batavus levert na 8 jaar onderdeel niet meer

Wij hebben aan Batavus Intermezzo E-bike.  In de catalogus 2012 van Batavus staat deze fiets nog vermeld.

Nu is de display van de E-bike defect.  Een vrij cruciaal onderdeel als je electrisch wil fietsen.

De vakhandel kan deze bediening niet meer leveren.  Batavus reageert via chat met "  jammer genoeg zijn deze bedieningen ook bij ons uitverkocht. Deze displays worden ni ... Lees meer

willem3e - 25 sep. 2020 om 14:48
Computers & telefonie

Inscannen via HP photosmart B110

Scannen met behulp van de HP photosmart B110 via HP Solution center gaat niet meer omdat ik Adobe Flashplayer heb verwijderd omdat deze problemen kan veroorzaken.
Is er een andere oplossing om toch, b.v. een document, rechtstreeks vanaf de printer/scanner naar de laptop te scannen?
Nu even opgelost via een SD kaart. Lees meer