ev
door evrieze 10 jan. 2019 om 14:39
Winkels & webshops

Misbruik van de kopersbescherming op eBay; Een disfunctionerende eBay klantenservice; loze toezeggingen

Ooit heb ik als koper het nut ondervonden van de kopersbescherming bij eBay. Het is waar eBay mede haar populariteit aan te danken heeft. Kopers kunnen reclameren wanneer ze niet tevreden zijn over de geleverde waar, of helemaal niets geleverd kregen. Een mooi principe.

Maar dit keer heb ik geen probleem met eBay als koper, maar als verkoper. Privé verkoper welteverstaan. En dat laatste detail is een belangrijk gegeven bij de afwikkeling van de transactie met de koper. In mijn aanbieding is namelijk vermeld dat ik geen retourzendingen accepteer. En dat is met reden dat ik dat zo heb vastgelegd. Ik weet namelijk dat de betreffende artikelen nieuw zijn, en er diverse factoren zijn die er voor zorgen dat ik geretourneerde artikelen niet meer als "nieuw" kan verkopen, en veel rompslomp en extra werk veroorzaken. Derhalve geen retourzendingen.

Nu wil het concrete geval dat één koper zich na aankomst van het bestelde heeft bedacht en een claim indient bij eBay. Dit heeft tot gevolg dat eBay de claim honoreert, en aan de koper adviseert het geleverde naar mij te retourneren. Dat doet eBay in de wetenschap dat ik geen retourzendingen accepteer of kan aannemen, en er bovendien geen dwingende reden is om de koop ongedaan te maken. De koper heeft namelijk een smoes gebruikt bij de redengeving van zijn claim. Zijn verklaring daarbij was vals en gefingeerd.

Maar eBay heeft daarmee geen rekening gehouden, en ondanks verschillende bepalingen die eBay heeft gedefiniëerd zoals een toetsing die eBay zal uitvoeren bij de behandeling van een claim, doet zij in werkelijkheid helemaal niets van dien aard. De claim wordt zonder enige validatie gehonoreerd en de koper krijgt het aan mij betaalde terug. eBay uit leugenachtige uitspraken over de manier waarop en de inhoud van de regelementen van eBay en Paypal uit hoofde waarvan eBay tot terugbetaling is overgegaan. De berichten die ik hierover van eBay in mij postvak krijg bezorgd zijn inconsistent en geven blijk dat de klantenservice geen inhoudelijke kennis heeft van die voorwaarden en vereisten waaraan de koper en eBay moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling.

Na enkele maanden heen en weer te hebben gemaild, en ook Paypal te hebben gewezen op de malversatie die eBay heeft begaan, is er uiteindelijk een antwoord van eBay gekomen waarin zij toegeeft dat zij een fout heeft gemaakt, en het onterecht van mijn Paypal rekening teruggeboekte bedrag zal gaan vergoeden. En die toezegging wordt enkele malen herhaald, maar de vergoeding die zij heeft verklaard te gaan betalen aan mij is tot heden niet geëffectueerd.

We zijn dus inmiddels een maand of vier verder. eBay heeft toegezegd te gaan vergoeden maar doet dit niet, en Paypal verwijst telkens terug naar eBay en toont zich onverantwoordelijk als het gaat om de naleving van het bepaalde in de regeling voor kopersbescherming die Paypal zelf heeft opgesteld.

Ik citeer de emails waarin de vergoeding aan mij door eBay wordt toegezegd en aangekondigd :


Erstattung im Fall 5090367944 SR# 1-187477508949


Van:eBay


Aan:evrieze


Verzonden: 26-nov-18 13:08


Erstattung im Fall 5090367944 SR# 1-187477508949


 


Sehr geehrter Herr Vrieze,


 


ich danke für Ihre Meldung.


 


Bitte schauen Sie noch einmal genau auf dem Pay Pal Konto nach. Der geblockte Betrag zum Fall 5090367944 sollte inzwischen freigegeben sein.


 


Wenn das bis zum 01.12.2018 nicht passiert ist, kann eine manuelle Auszahlung an Sie erfolgen. Dann wird eine techn. Störung der Grund für das Problem sein.


 


Bitte melden Sie sich dann erneut.


 


Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.


 


Mit freundlichen Grüßen


Carmen Reich
eBay-Kundenservice
 


RE: Betaald krijgen voor objecten die je hebt verkocht 5090367944 - SR# 1-185792129296


Van:eBay


Aan:evrieze


Verzonden:16-nov-18 10:59


RE: Betaald krijgen voor objecten die je hebt verkocht 5090367944 - SR# 1-185792129296


 


Geachte heer Vrieze,


 


Hartelijk dank voor uw bericht.


 


Ik heb de zaak gesloten, u krijgt het bedrag teruggestort op uw PayPal-rekening.


 


Ik wens u een fijne dag en een rustig weekend.


 


Met vriendelijke groeten


 


Bea Juncker


eBay Plus-klantenservice


 


=======================================================


 


Sehr geehrter Herr Vrieze,


 


vielen Dank für Ihre Nachricht.


 


Ich habe den Fall geschlossen, Sie erhalten den Betrag wieder auf Ihrem PayPal-Konto gutgeschrieben.


 


Einen schönen Tag und ein ruhiges Wochenende wünsche ich Ihnen.


 


Mit freundlichen Grüßen


 


Bea Juncker


eBay-Plus-Kundenservice


[THREAD ID: 1-2DCNU4GI]

890 12 Rapporteer
ne
door neodutchio - 10 jan. 2019 om 14:55
2707 Antwoorden / 11 Vragen
4

U verkoopt dus als particulier meerdere nieuwe artikelen. Zelfs voor de belastingdienst kunt u dan al aangemerkt worden als ondernemer. Een keer wat verkopen kan altijd, maar als ik uw relaas goed lees lijkt het meer op handel. Dan is het ook niet vreemd dat u ook als professionele en zakelijke verkoper behandeld wordt.
Verder lees ik hier geen vraag terwijl dit forum Vraag en Beantwoord heet. Een forum waar ook namen van derden niet gebruikt mogen worden.
Wat hoopt u te bereiken?

door edrick3 - 10 jan. 2019 om 15:00
26781 Antwoorden / 85 Vragen
1

Nou, dat weten we dan ook weer.

door sjoppie - 10 jan. 2019 om 15:01
4222 Antwoorden / 3 Vragen
2

Ik ga er vanuit dat een ieder die via internet iets koopt een bedenktijd heeft waarbinnen het gekochte artikel teruggestuurd kan worden.
Het zou dus niet mogelijk zijn dit bij voorbaat uit te sluiten.

ti
door tilpend 10 jan. 2019 om 15:59
76 Antwoorden / 0 Vragen

Er is geen wettelijke bedenktijd als de verkoper een particulier is en TS zegt dat hij dat is. 

Ebay heeft in zijn voorwaarden echter staan: 
"Belangrijk: zelfs als je 'Geen retourzendingen geaccepteerd' opgeeft, mag het object toch teruggestuurd worden als het niet met de objectbeschrijving overeenkomt."

Dus vermoedelijk heeft de koper daar een beroep op gedaan.

ne
door neodutchio 10 jan. 2019 om 16:03
2707 Antwoorden / 11 Vragen

Een particulier die bedrijfsmatig handelt valt gewoon volgens de regels onder een ondernemer. Ook de belastingdienst is altijd zeer begaan met dit soort personen en kunnen rekenen op extra aandacht.

door sjoppie 10 jan. 2019 om 16:05
4222 Antwoorden / 3 Vragen

En heeft de koper waarschijnlijk niet de gewenste bestelling gekregen.

ev
door evrieze 12 jan. 2019 om 13:44
0 Antwoorden / 4 Vragen

De koper heeft inderdaad een claim ingediend die was gebaseerd op de regeling voor kopersbescherming. Meer specifiek was zijn stelling dat het geleverde niet origineel was, en afweek van de omschrijving in de aanbieding. Op de nederlandse eBay pagina's wordt een dergelijke klachtcasus omschreven als een "SAVO" object, of te wel Significant Afwijkend Van Omschrijving. Op de engelstalige eBay en Paypal pagina's wordt dat aangeduid met SNAD. Dat was de klacht.

Maar de onderbouwing en motivatie die de koper er bij verstrekte was misleidend, bevatte geen details zoals foto's over het door mij geleverde, en suggereerde vereisten waaraan het geleverde zou moeten voldoen die niet in de omschrijving van de aanbieding of productspecificatie van de fabrikant waren vermeld. eBay had daarmee kunnen ontdekken en vaststellen dat de klacht en claim van de koper niet aan de vereisten voldeed die eBay zelf stelt, en refereert naar de bepalingen die Paypal in haar regelement dienaangaande heeft vastgelegd. Maar eBay heeft de motivatie van de koper en de informatie die deze aanleverde helemaal niet bekeken of beoordeeld. De eBay klantendienst liet mij in het duits letterlijk weten dat : "Wir gehen davon aus das es Unterschiede gibt".
Dus de gevolgtrekking die eBay heeft gedaan toen de koper zijn claim opwaardeerde tot een vordering was dat eBay uit coulance naar de koper adviseerde het geleverde te retourneren, maar geen enkele controle, toetsing of verificatie van de claim heeft uitgevoerd.

De koper heeft daaropvolgend een zending naar mij retour gezonden, en ik heb deze niet aangenomen. Voor mij stond vast dat ik daartoe niet was verplicht, en vooraf aan de koper heb laten weten dat ik daarvoor geen toestemming heb verleend. eBay heeft direct nadat de koper een "bewijs van verzending" had overlegd zijn betaling aan mij gestorneerd.

En hoewel ik dit niet in het betreffende geschil heb aangevoerd als argument, is hetzelfde (nieuwe) artikel aan verschillende andere kopers geleverd. En die hebben unaniem een positieve feedback achtergelaten. Die waren tevreden over het geleverde, en bevestigden de conformiteit aan en correctheid van de aanbieding. Dat is voor mij een bevestiging dat er niets mankeerde aan het geleverde, en die ene klagende koper een valse claim heeft ingediend.

door Cookies - 10 jan. 2019 om 15:10
13337 Antwoorden / 36 Vragen
1

Als je artikelen koopt uitsluitend met het doel om deze door te verkopen, ben je een handelaar. Als handelaar zul je retourzendingen moeten accepteren.

door marita5 - 10 jan. 2019 om 15:22
7504 Antwoorden / 12 Vragen
7

Hallo Evrieze , 

Lees ook nog eens uw vorige vraag gedateerd 2009 , dat is exact hetgeen wat u nu doet .: 

Want de verkoper gaat na ontvangst van betaling dwarsliggen en weigert zich te conformeren aan de wettelijk verplichte zichtperiode.  

https://kassa.bnnvara.nl/vraag-beantwoord/vraag/geldzaken-recht/wet-verkoop-op-afstand-wat-heb-je-eraan?id=508984

door tijger1 10 jan. 2019 om 15:26
38268 Antwoorden / 21 Vragen

Grappig.

door marita5 10 jan. 2019 om 15:29
7504 Antwoorden / 12 Vragen

Niet alleen grappig , maar tegenstrijdig , behalve als het in het voordeel van Ts draait .

door tijger1 10 jan. 2019 om 17:49
38268 Antwoorden / 21 Vragen

Zo komt boontje om zijn loontje.

door diumenge 10 jan. 2019 om 17:59
10377 Antwoorden / 13 Vragen

Geweldig!

ev
door evrieze 12 jan. 2019 om 13:57
0 Antwoorden / 4 Vragen

Er was in de betreffende transactie geen zichtperiode. Niet vereist, en bovendien in de aanbieding expliciet uitgesloten.
De koper had het mogen retourneren wanneer er een geldige reden voor was. Maar zijn claim was gefingeerd en vals.

door heremietkreeft - 10 jan. 2019 om 15:53
9531 Antwoorden / 155 Vragen
1

Privé verkopers kunnen ook te maken krijgen met 'ondernemersrisico' En helaas geldt de wettelijke regeling voor koop op afstand / verkoop op afstand ook voor u en is uw standpunt van het niet wensen van retourontvangst in strijd met de wet. Verder is ook nog de vraag relevant: Kunt u de beschuldiging die u uit bewijzen? Mogelijk is ook het goed lezen door u van artikel 7:46d van het Burgerlijk wetboek zinvol (incl. jurisprudentie)

Ik doel daarmee op : citaat -- Dat doet eBay in de wetenschap dat ik geen retourzendingen accepteer of kan aannemen, en er bovendien geen dwingende reden is om de koop ongedaan te maken. De koper heeft namelijk een smoes gebruikt bij de redengeving van zijn claim. Zijn verklaring daarbij was vals en gefingeerd.

Art 7:46d is vervallen in 2014 krijg ik zojuist gemeld maar hoe dan ook geldt: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/kopen-op-afstand-wat-is-belangrijk-om-te-weten  die m.i. ook van toepassing is voor privé ondernemers.
door marita5 10 jan. 2019 om 16:14
7504 Antwoorden / 12 Vragen

@gerritaltena , Art 7:46d van het burgelijk wetboek is v.a. 2014 vervallen

door heremietkreeft 10 jan. 2019 om 16:28
9531 Antwoorden / 155 Vragen

@MARITA, dank, mijn laatste bundel is van 2012 maar ik zie dat de wetgeving feitelijk ruimer is geworden qua bedenktijd en terugzenden zonder reden.

Het gaat bij Ts onder andere over retourzendingen die niet opnieuw als nieuw kunnen worden verkocht en dan hebben we het denkt toch over (verkapt) ondernemen.

Ge
door Genee - 10 jan. 2019 om 16:28
1509 Antwoorden / 1 Vragen
1

E-bay moet het bedrag terugstorten, dan e-bay blijven bestoken met mails tot het opgelost is.
Zij hebben uw dossier gesloten, dus zaak om e-bay uit te laten zoeken waar het terugbetaal probleem zit.
Heeft u het verkochte wel terug ontvangen van de koper?

door aurora1 - 10 jan. 2019 om 20:24
13534 Antwoorden / 6 Vragen
0

Ik vind u eerder een handelaar, dus ondernemer. En die belasting hoort te betalen. Daar is niets particuliers aan.
Uw verhaal hoort hier dus niet thuis.
Bij het ondenemersforum waar dit thuis zou kunnen horen kunt u maar beter de moeite nemen om e.e.a. beknopt samen te vatten en knippen en  plakken achterwege laten.

door panter22 - 11 jan. 2019 om 09:11
2675 Antwoorden / Vragen
0

De verkoper heeft gelijk gekregen van eBay en het aankoopbedrag via Paypal teruggestort gekregen.
Daarna heb je een discussie gehad met eBay en eBay heeft toegegeven een fout gemaakt te hebben en het bedrag te vergoeden.
Je hebt het over het vrijgeven van het bedrag. Maar er staat dan toch niets meer op rekening bij Paypal.Dat bedrag is al naar de koper gegaan. Die vergoeding zal dan toch buiten Paypal om  gaan. 
Of stort eBay het bedrag eerst weer op Paypal en Paypal betaalt het weer aan jou uit? En op hetzelfde nummer?
En waar is het product gebleven?

ev
door evrieze 12 jan. 2019 om 14:10
0 Antwoorden / 4 Vragen

eBay heeft gebruik gemaakt van een machtiging die Paypal aan eBay heeft verstrekt, en die aan eBay toestemming verleent om betalingen die kopers met Paypal op de eBay site hebben gedaan te storneren.

Dus de betaling die de koper heeft gedaan is (rechtstreeks) naar hem teruggeboekt.

De malversaties door eBay houdt in dat eBay de opdracht tot terugboeking naar Paypal heeft verstuurd, terwijl er geen geldige reden voor was. De door de koper geclaimde wanprestatie van mij, is nooit onderzocht, getoetst, geverifiëerd of aangetoond. Paypal stelt eisen waaraan eBay moet voldoen, zoals een validatie van claims, voordat eBay gerechtigd om zo'n terugboeking te laten uitvoeren. Daar is eBay over de schreef gegaan. eBay heeft de bepalingen die deel uitmaken van de regeling voor kopersbescherming geschonden, de machtiging misbruikt, en de expliciet in de Paypal regelementen vastgelegde uitsluitingen genegeerd.

De geleverde producten zijn, nadat de koper tevergeefs heeft geprobeerd die te retourneren, wederom afgeleverd bij de koper.

door panter22 12 jan. 2019 om 18:15
2675 Antwoorden / Vragen

Oke, de koper heeft zijn geld terug en hij heeft de producten weer in zijn bezit,
Maar hoe kom jij dan aan je geld?

door Cookies - 12 jan. 2019 om 14:16
13337 Antwoorden / 36 Vragen
2

......En hoewel ik dit niet in het betreffende geschil heb aangevoerd als argument, is hetzelfde (nieuwe) artikel aan verschillende andere kopers geleverd.....

Kortom je bent GEEN particuliere verkoper en heeft de koper het recht zonder opgaaf van reden het nep artikel te retourneren.

ev
door evrieze 12 jan. 2019 om 14:26
0 Antwoorden / 4 Vragen

Ook particulieren kunnen nieuwe spullen aanbieden en verkopen. Ongeacht of dit afkomstig uit een overtollige voorraad, nalatenschap, of nog andere bron. Je wordt niet opeens ondernemer wanneer je in de avonduren en vrije tijd spullen verhandelt. Zelfs niet wanneer je die spullen gericht inkoopt voor een dergelijk doel.

De definitie die de belastingdienst hanteert om in aanmerking te worden genomen als "ondernemer", is ondermeer een urencriterium. En de drempel die daarbij is gedefiniëerd ligt ver boven de tijd die ik eraan besteed.

door tijger1 12 jan. 2019 om 17:05
38268 Antwoorden / 21 Vragen

U bent abuis. U krijgt pas ondernemersaftrekken als u onder meer aan het urencriterium voldoet. Maar uw handeltjes zijn inkomsten uit andere arbeid.

Dus als u goederen inkoopt om te verkopen, bent u een handelaar en zijn uw winsten belast. 

En voor klanten bent u dus geen particulier en moet u aan de regels voldoen.

ev
door evrieze 12 jan. 2019 om 19:31
0 Antwoorden / 4 Vragen

Waren het maar inkomsten. Het hier geschetste geval bewijst dat ik kosten heb gemaakt om de artiekelen te verwerven.
En de opbrengst van ervan NUL was.

Zoiets heet volgens mij verlies in plaats van winst.

door tijger1 12 jan. 2019 om 20:10
38268 Antwoorden / 21 Vragen

Maar dat kunt u weer in mindering brengen.

door tijger1 - 12 jan. 2019 om 14:27
38268 Antwoorden / 21 Vragen
1

U bent een ondernemer en heeft dus geen recht van spreken bij een terugzending van de goederen. Ook al neemt u dat in uw voorwaarden op. Die zijn niet rechtsgeldig.

ev
door evrieze 12 jan. 2019 om 16:40
0 Antwoorden / 4 Vragen

Dit soort reacties is van de soort zoals ik die ook op het forum van eBay heb mogen ontvangen.

De ondertoon daarvan is meestal dat verkopers kwade geniussen zijn, die moedwillig argeloze kopers geld afhandig proberen te maken, en als ze dan ook nog eens hun ongerief komen melden op de site van kassa, dan is het zaak dat we de Ts flink gaan bashen, en hem zwart maken op een manier die moet aantonen dat het allemaal zijn eigen schuld is.

Beste tijger, wat ik hier probeer duidelijk te maken is dat ik heb getracht op eBay een hele transparante ruiltransactie tot stand te brengen. Vooraf heb ik beschreven en gedocumenteerd wat de aanbieding inhoudt, en voor welke prijs en condities de ruil kan plaatsvinden. De koper is daarmee akkoord gegaan, en heeft, nadat hij heeft gekregen wat hij heeft besteld, gereclameerd, en met valse argumenten en zonder rechtsgeldigheid het door hem betaalde heeft teruggevorderd. De koper heeft nu de goederen, en het eerder betaalde terug.

En dat is fout gegaan door de interventie van eBay die de procedures heeft verdraaid en foutief heeft uitgelegd waardoor ik ben benadeeld. Dat deugt niet.

Ik onderneem van alles voor en met anderen, maar wat ik bij deze hobby op eBay onderneem, is formeel niet iets dat juridisch of belastingtechnisch onder het begrip "ondernemerschap" valt.

door tijger1 12 jan. 2019 om 17:07
38268 Antwoorden / 21 Vragen

U kletst een hoop onzin. Uw voorwaarde van dat u geen retourzending accepteert is onrechtmatig. 

Nieuwe goederen inkopen en verkopen is geen hobby.

door diumenge 12 jan. 2019 om 17:09
10377 Antwoorden / 13 Vragen

@EVrieze, valse argumenten volgens jou. De koper was niet tevreden met hetgeen je hebt verkocht, dient een claim in én stuurt het artikel terug. Het zou je sieren, of je nu wel of niet als ondernemer bezig bent, gewoon hetgeen retour is gestuurd aan te pakken en er verder geen punt van te maken. Als alle andere kopers er zo tevreden over zijn, dan raak je het geretourneerde artikel ook wel weer kwijt. Je wilt wel alle lusten van online verkopen, maar niet de lasten.

door Cookies 12 jan. 2019 om 18:39
13337 Antwoorden / 36 Vragen

Scharrelaars als TS zie je steeds meer op Ebay, MP, Amazon enz. Te belabberd om hun verantwoordelijkheid te nemen,  nee erger nog, lekker gaan klagen op een consumenten platform. De mensen die tevreden zijn met je Chinese rommel, zijn helaas niet bijdehand genoeg om door te hebben dat ze voor een fractie van jouw prijs, dat spul bij Alibaba enz. kunnen kopen. Ik heb er geen moeite mee dat je handelt, maar wel met de manier waarop.

ev
door evrieze 12 jan. 2019 om 19:00
0 Antwoorden / 4 Vragen

Deze scharrelaar bedient kopers met een behoefte.
Met uitzondering van die éne koper die reclameerde zijn de meesten die ik bedien er blij mee :

- "Sehr schnelle Lieferung. Alles Bestens.Koper: Gebruikersnaam cbue67 ( Feedbackscore van 2 ) "

- Item as described, packaged well, shipped on time. Thanks.Koper: Gebruikersnaam andrafule-0 ( Feedbackscore van 19Gele ster voor feedbackscore van 10 tot 49)

-
Items received with no major problems. Better packaging is required.Koper: Gebruikersnaam fab1an_mt_mt ( Feedbackscore van 65Blauwe ster voor feedbackscore van 50 tot 99)

-
Good seller                                                                              Koper:Gebruikersnaam quasarsrlschio ( Feedbackscore van 158Groenblauwe ster voor feedbackscore van 100 tot 499)

door tijger1 12 jan. 2019 om 19:05
38268 Antwoorden / 21 Vragen

Maar u blijft een scharrelaar met verkeerde voorwaarden.

door diumenge 12 jan. 2019 om 19:53
10377 Antwoorden / 13 Vragen

En dit ben jij: www.ebay.nl/sch/evrieze/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from= ? Met 75 items hobbymatig in de verkoop?

door diumenge 12 jan. 2019 om 19:58
10377 Antwoorden / 13 Vragen

Wel grappig dit:

Retourbeleid:
Geen retourzendingen geaccepteerd
 
Dekking:
Betaal met PayPal en u bent volledig beschermd.


Je verkoopt dus met bescherming, maar als iemand er gebruikt van maakt dan is dat een probleem...

ev
door evrieze 14 jan. 2019 om 13:29
0 Antwoorden / 4 Vragen

De koper was beschermd. En wanneer de koper een beroep had gedaan op de regeling voor kopersbescherming met een geldig motief én dat ook zo had toegelicht, dan had ik de retourzending aangenomen, en de koper had zijn geld (van mij) terugbetaald gekregen.

Wat hier is gebeurd is dat de koper een redengeving heeft aangegeven die als onwaar is aangetoond, en daarnaast nog eigenschappen opsomde waaraan het product volgens hem zou moeten voldoen welke echter niet door de fabrikant en niet door mij gespecificeerd waren. De claim van de koper is dus zonder enige twijfel vals en gefingeerd. En eBay had dat kunnen vaststellen wanneer zij de klacht van de koper inhoudelijk had bestudeerd. Dat heeft eBay nagelaten, en dat is verwijtbaar aan eBay, en maakt eBay schadeplichtig.

Ik geef garantie, en kopersbescherming, maar onder de voorwaarden en definitie zoals die door eBay en Paypal in hun regelementen en voorschriften zijn vastgelegd. Niet op basis van een verzinsel die de koper heeft ingezonden met de bedoeling de koop ongedaan te maken.

De hier door de koper gebruikte klacht wordt in het gebruikersregelement van Paypal expliciet omschreven als een situatie waarbij geen beroep kan worden gedaan op de regeling voor kopersbescherming. Om aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling

moet de koper eerst aannemelijk maken dat de verkoper niet heeft geleverd wat vooraf werd overeengekomen. Zonder wanprestatie GEEN ontbinding van de koop dus.

door panter22 14 jan. 2019 om 13:37
2675 Antwoorden / Vragen

Allemaal leuk en aardig, maar hoe krijg je dat geld van eBay terug? Daat gaat het toch om.

ne
door neodutchio 14 jan. 2019 om 13:42
2707 Antwoorden / 11 Vragen

De koper moest andere wegen bewandelen omdat u het normale traject afgesloten had. Er is recht van retour en de reden maakt niet uit. Zonder opgaaf van redenen mag een koper herroepen.

ev
door evrieze 14 jan. 2019 om 13:42
0 Antwoorden / 4 Vragen

Door te verwijzen naar de toezeggingen die verschillende medewerkers van eBay hebben gedaan dat de door mij gevraagde compensatie aan mij zal worden vergoed.

Zie citaten afkomstig van eBay medewerkers

ev
door evrieze 14 jan. 2019 om 14:07
0 Antwoorden / 4 Vragen

Er is geen recht van retournering of annulering. Dat is vooraf zo vermeld in de aanbieding, én er is geen wettelijke bepaling of die mij daartoe verplicht.

door tijger1 14 jan. 2019 om 14:08
38268 Antwoorden / 21 Vragen

Maar dat hebt u dus mis als handelaar. U kunt vooraf vermelden wat u wilt, houdt geen stand.

ne
door neodutchio - 12 jan. 2019 om 21:46
2707 Antwoorden / 11 Vragen
0

Een koper heeft recht op die 14 dagen herroepingstijd. U weigert dat en heeft dat ook laten blokkeren bij Ebay. Daar heeft de klant echt geen boodschap aan, deze heeft het recht te ontbinden. Dat deze nu een andere weg moest bewandelen is het logische gevolg daarvan. Dat u vervolgens het terug gezonden pakket weigert is dan weer uw eigen probleem.

Als de eerder gegeven link klopt heeft u 53 advertenties met nieuwe artikelen. Een hobby is leuk, maar hoe verklaard u dat die hoeveelheid? En hoe vreemd is het dat u niet uw eigen foto's gebruikt, maar foto's van internet? Overigens is dat ook strafbaar. En dat u er niets mee zou verdienen is ook erg ongeloofwaardig. Iedereen kan een hobby hebben, maar het inkopen van nieuwe spullen en het weer doorverkopen tegen dezelfde prijs.... Niet geloofwaardig.

Even wat informatie voor u: "Er zal vooral worden gekeken naar de frequentie waarop je spullen verkoopt en of je handelt vanuit winstoogmerk.". Gezien het aantal advertenties is de frequentie hoog. Deze 53 stuks komen niet uit de lucht vallen. En: "Want het is aannemelijk dat je voor de verkoop van zoveel artikelen 'arbeid' moet verrichten, zoals advertenties maken, telefoontjes ontvangen et cetera," zo valt te lezen op Intermediair.

U bent professioneel bezig. Dus belastingplichting, een verplichting om een administratie bij te houden en u moet zich houden aan de ondernemersrechten en dito plichten.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

angel86 - 19 jun. 2019 om 06:39
Winkels & webshops

Onlineshopping59

Ik heb een bestelling ontvangen van onlineshopping59 maskers.
Dit pakletje heb ik direct retour afzender gedaan.
Het bedrijf heeft het pakketje ontvangen alleen buiten de termijn van 14 dagen.
Onlineshopping wil nu dat ik €149-, betaal terwijl het bedrijf het product in bezit heeft.
In de brief word gedreigd met beslaglegging op me bankrekening
Wat moet ik doen?
... Lees meer

ep
epcot - 18 jun. 2019 om 17:49
Geldzaken & recht

Amerikaanse dollars kopen

Al jaren “kocht” ik dollars voor ik op vakantie ging naar Amerika.
Inmiddels kan je bij de meeste banken geen dollars meer bestellen behalve bij het Gwk. Tot een paar jaar terug was de aankoop koers ongeveer 4 dollar cent per euro minder dan de werkelijke koers en dit werd zowel door de bank als het Gwk berekend.
Nu je alleen nog bij het Gwk kan bestellen hanteren zij ongeveer 10 dol ... Lees meer

Ho
Hotel - 18 jun. 2019 om 09:14
Geldzaken & recht

Intrekken huursteun

Beste Kassa panel leden,

graag willen wij af van een ondertekende huurregeling om een gedeelte van de huur te betalen van een van onze kinderen. Dit heeft te maken met ouderafstoting door het desbetreffend kind. Ook hebben wij begrepen dat het inkomen van dit kind (leeftijd 30 jaar) gegroeid is en dat haar expartner actief meebetaald. Alleen mogen wij zomaar deze financiele bijdrage sto ... Lees meer