Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 16-10-2014 17:43:01
Computers & Telefonie

Banner hollands hoop

Hallo diumenge,

heb je https://adblockplus.org/nl/features">adblockplus voor android niet geïnstalleerd?

met vr.gr.