Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

costnix - 16-10-2014 17:55:28
Computers & Telefonie

Banner hollands hoop

Die is er gelukkig ook voor de ipad :-)
ik werd dol van die advertentie :-( vara wat maak u mij nu!