Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

diumenge - 16-10-2014 18:01:48
Computers & Telefonie

Banner hollands hoop

Het schonen van de cookies gaf, vreemd genoeg, de oplossing.

ik bedoelde inderdaad vraag & beantwoord met de brakke site ;-)