Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 16-10-2014 18:52:54
Computers & Telefonie

Banner hollands hoop

Ik zie deze banner niet op mijn i-pad.