Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

helediepezucht - 17-10-2014 19:56:34
Computers & Telefonie

Banner hollands hoop

Geen last van, firefox met adblock-lus en no-script gebruiken ;)