Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

19
1953 - 30-11-2014 16:34:00
Computers & Telefonie

Kan een programma niet downloaden.

Uitschakelen van kaspersky en de firewall tijdelijk.