Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 30-11-2014 17:32:00
Computers & Telefonie

Kan een programma niet downloaden.

Bedoelt u gewoon het programma van de belastingdienst?