Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

19
1953 - 09-12-2014 03:10:34
Computers & Telefonie

Hacken what's app

En waarschijnlijk ook nog een phishing app. mogelijk?