Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 27-12-2014 19:20:51
Geldzaken & Recht

Overboeking tussen banken

Het blijf altijd een tijd nodig om de boel over te schrijven. maar u denk toch niet dat zij elke overschrijving naar een andere bank (dus ander system) gelijk gedaan wordt. het zal best in de massa worden gedaan.