Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Cookies - 28-12-2014 11:30:31
Computers & Telefonie

Problemen met inloggen onder chrome

Aanvulling: ik werk ook met win 8.1. al gecheckt op trojans enz.? wat gewijzigd in je beveiliging?