Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

diumenge - 28-12-2014 12:17:46
Computers & Telefonie

Problemen met inloggen onder chrome

Allen bedankt voor de reacties, zo te zien was het resetten van het gebruikersprofiel de oplossing want deze reactie type ik weer in chrome.