Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 01-10-2005 23:21:52
Voeding & Gezondheid

Garantie op kunstgebit maar geen vertrouwen

hell-rider, je schrijft: er staat nergens vermeld dat die tandtechnicus ook al eerder iemand was tegengekomen. eerlijk gezegd ontgaat mij de strekking van die stelling. vervolgens zeg je:  en dat hij zijn eigen tanden niet meer heeft. een kunstgebit is wat anders dan een kroon of een brug. wanneer er wordt gesproken over kunstgebit, dan is dat in elk geval de (vrijwel gehele) bovenkaak en/of onderkaak. en waar een prothese zit, is het origineel in elk geval niet meer aanwezig. groet, m@rtin