Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 04-10-2005 19:15:15
Voeding & Gezondheid

Garantie op kunstgebit maar geen vertrouwen

even enige opheldering. uw vriend kreeg een nieuw kunstgebit aangemeten, was dit een volledige boven- en onderprothese, of een partieel? werd er kort voor het plaatsen van deze nieuwe prothese nog elementen geëxtraheerd? was deze nieuwe prothese een vervanger voor een oudere en zijn daar dan elementen aan toegevoegd? was deze tandtechnicus een tandprotheticus, zo ja, dan is hij ook aangesloten bij de vakvereniging en gehouden aan allerlei regeltjes. maar ik ben bang, uit uw verhaal op te maken dat dit niet het geval is.


de pijn aan een prothese went niet! het tandvlees heeft een epitheel waarop geen verhoorning van de huid kan plaats vinden. er komt dus nooit eelt op! wanneer de prothese pijn doet, dan zijn er verkeerde drukpunten die weggenomen moeten worden. gebeurd dat niet, dan zal er na verloop van tijd extra absorptie (inslinking) van het tandvlees optreden, met alle gevolgen van dien. gaat het tandvlees al na tien minuten bloeden, dan zullen er waarschijnlijk scherpe puntjes in de prothese zitten, die verzuimd werden om weg te frezen.(die tijdens het gieten ontstaan, daar kleine putjes in de afdruk of in het gipsmodel ook uitgegoten worden in kunststof, dit zijn die scherpe dingetjes) wanneer er geadviseerd wordt om plakmiddelen te gebruiken totdat er gerebased kan worden, doet vermoeden dat er inderdaad nog elementen werden getrokken en dat het tandvlees eerst moet slinken. maar dan nog moet de prothese "goed" zitten en de mond mag zeker niet gaan bloeden, nadat de 'trek'wonden geheeld zijn.


u vraagt of u het recht hebt om naar een andere tandarts of tandtechnicus te gaan. dit zijn echter twee volkomen verschillende beroepen. een tandtechnicus werkt in opdracht van een tandarts, een tandtechnischlab., of een tandprotheticus en in het laatste bestaan ook verschillende gradaties. en ja, natuurlijk heeft u daartoe het recht. sterker nog, ik raad u met klem aan dit ook op een zo'n kort mogelijke termijn te gaan doen!!!!! maar ga deze keer naar een gerenomeerde tandprotheticus of naar een echte tandarts.


groetjes jb