Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 20-06-2015 13:04:36
Vrije tijd & Tuin

Afstand schutting van erfgrens

Hallo 17sonja,

wellicht heb je iets aan https://www.juridischloket.nl/wonen/buren/erfafscheiding/">deze info.:

een erfafscheiding moet aan de volgende regels voldoen:een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn tenzij er andere regels zijn volgens de gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte. vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. wilt u een schutting van meer dan 2 meter hoog, informeer dan eerst bij de gemeente of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
u mag geen opening of raam maken in de muur of schutting. volgens de wet mogen er geen ramen, balkons of muuropeningen binnen 2 meter van de erfgrens zijn die uitkijken op de grond van uw buren.
zonder toestemming van uw buren mag u met uw kant van de gemeenschappelijke erfafscheiding doen wat u wil. u mag er tegen aanbouwen en daarin, tot op de helft van de dikte van de erfafscheiding, balken, bouten enz. aanbrengen, zolang u maar geen beschadigingen aanricht. u mag aan uw kant van een muur of schutting bijvoorbeeld schilderen en/of beugels voor plantenbakken bevestigen. heggen mag u aan uw kant snoeien.

met vr.gr.