Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 20-06-2015 13:42:48
Vrije tijd & Tuin

Afstand schutting van erfgrens

@17sonja,

.....daarom mijn vraag vanaf welke afstand mogen er palen op afstand van de gezamenlijke erfgrens......
aan zijn kant mag de buurman dat zelf weten.
en nogmaals: een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn tenzij er andere regels zijn volgens de gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte.

met vr.gr.