Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

gerbera - 21-06-2015 11:46:58
Vrije tijd & Tuin

Afstand schutting van erfgrens

@lexdura schreef;
een erfscheiding mag altijd 2 meter hoog zonder omgevingsvergunning (achter de voorgevel). dit is landelijke regelgeving. de gemeente kan en mag hierover in een verordening niets anders bepalen.

er staat toch echt iets anders in de landelijke regelgeving, hierin is alleen de maximale hoogte van een erfafscheiding opgenomen.
maar ook staat er;

een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn tenzij er andere regels zijn volgens de gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte.