Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 02-07-2015 23:38:27
Geldzaken & Recht

Gba uittreksel

Aan de makelaar gevraagd wat de reden daarvoor was?