Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

di
diied - 03-07-2015 00:01:29
Geldzaken & Recht

Gba uittreksel

Hierbij de mail trouwens:
geachte mevrouw,

wij danken u voor uw interesse in de door ons aangeboden woningen.

bijgaand ontvangt u een inschrijfformulier voor een huurwoning in bovengenoemd complex.

wij ontvangen dit formulier graag, volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de in het formulier gevraagde bijlagen, van u retour op het navolgende adres:

grontmij vastgoedmanagement b.v.
afdeling wonen
postbus 4090
3502 hb utrecht
om voor een woning in aanmerking te komen dient u aan de volgende inkomenseis te voldoen:
de inkomenseis is 3 x netto salaris = maandhuur of 4 x bruto salaris = maandhuur.
hierbij mag het hoogste inkomen volledig meegenomen worden het laagste voor de helft.

kandidaat huurders dienen de volgende gegevens aan te leveren:

· kopie geldig identiteitsbewijs (liefst paspoort

· kopie van recente drie loonstroken

· kopie bankafschrift of printscreen van bankrekening waar salaris op vermeld staat

· recente werkgeversverklaring

· recente verhuurdersverklaring. hypotheekhoudersverklaring waaruit blijkt dat altijd tijdig de betalingsverplichtingen zijn voldaan.wanneer u van een particulier huurt ontvangen wij tevens graag betalingsbewijzen van de afgelopen 6 maanden (kopie bankafschriften of printscreen)wanneer u inwonend bent, dient u een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie aan te leveren, waarop alle inwonenden staan vermeld (het zogenaamde gezinsuittreksel)

· eventueel bkr uitdraai

· inschrijfformulier