Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

diumenge - 18-07-2015 13:38:48
Computers & Telefonie

Onrechtmatig aangemeld bij intrum justitia door power internet

Indien er echt niets besteld is, dan hebben ze een kansloze zaak. deel ze mee een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien.