Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

chris74 - 18-07-2015 15:07:56
Computers & Telefonie

Onrechtmatig aangemeld bij intrum justitia door power internet

Even een vraag ging dit om een zakelijk aanbod van power internet of om een consumenten aanbod?