Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

sw
swat1500 - 18-07-2015 17:57:29
Computers & Telefonie

Onrechtmatig aangemeld bij intrum justitia door power internet

Power internet meent een vordering op u te hebben en hebben deze daarom aan interum justitia ter inning overgedragen. dat kan en is zeker niet onrechtmatig.
als u een vordering op iemand hebt dan kunt u ook dit incassobureau inschakelen.
van belang voor u is in hoeverre deze vordering terecht is. u stelt power internet nooit opdracht te hebben gegeven voor u een web site te bouwen. dat zou dus moeten betekenen dat er geen door u ondertekende overeenkomst bestaat tussen u en power internet noch enig ander document dat van u afkomstig is en een dergelijke opdracht zou kunnen inhouden.
als dit het geval is dan stuurt u een briefje naar interum justitia waarin u kort en krachtig uitlegd dat er geen overeenkomst bestaat en dus ook geen grond voor de vordering en u een dagvaarding om te verschijnen bij de kantonrechter, als zij anders menen, met vertrouwen tegemoet ziet.