Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

alfatrion - 19-07-2015 11:56:49
Computers & Telefonie

Onrechtmatig aangemeld bij intrum justitia door power internet

Het hardnekkig en ongewenst aandringen per telefoon, fax, e-mail of andere afstandsmedia tenzij, voorzover wettelijk gerechtvaardigd, wordt beoogd een contractuele verplichting te doen naleven is onrechtmatig. power internet kan hier alleen aan ontkomen door te bewijzen dat zij een overeenkomst met ts heeft.