Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

me
mein33 - 16-01-2016 15:04:08
Geldzaken & Recht

Verlof en ziekteverzuim supermarkt.

@batchman,

u heeft niet alleen rechten maar ook plichten t.o.v. uw werkgever.
een ziekmelding moet worden gedaan voor 8.00 uur en dat is helemaal correct , maar debetreffende medewerker die uw ziekmelding heeft aangenomen had dit wel moeten doorgeven aan de teammanager. het is aan de teamleider u op een later tijdstip terug te bellen.
u hoeft niet op last van uw teammanager naar de huisarts en aan hem een copie van een recept te overleggen, dit valt buiten zijn bevoegdheid. uw teammanager kan bij de arbo-dienst / bedrijfsarts om een spoedcontrole bij u thuis te vragen. naar aanleiding van dit bezoek kan deze dienst bepalen of u ziekmelding al dan niet terecht is.
uw teamleider is wettelijk verplicht bij u, in het kader van uw reïntegratie,  te informeren naar uw gezondheidstoestand en/of wanneer u, zo mogelijk met een aanpassing, uw werkzaamheden weer kunt hervatten. van deze gesprekken wordt ook een verplicht verslag gemaakt.

vakantie : in het kader van de vakantieplanning kan/mag van iedere werknemer worden verwacht voor een bepaalde datum zijn/haar zomervakantie vast te leggen. de zaak moet natuurlijk ook in de vakantieperiode gwoon met een acceptabele bezetting kunnen doordraaien. voldoet u niet aan de vraag om uw vakantieverzoek tijdig in te dienen dan valt u buiten deze planning en kan er een vakantieperiode (ook buiten het hoogseizoen) voor u worden ingepland.
bij welke werkgever dan ook zult u, of u dit acceptabel vindt of niet, tegen gelijksoortige spelregels aan lopen en daar zult u zich naar moeten schikken, gelijk elke andere werknemer in dit land.
de cao afspaken kunt u inzien bij de vakorganisatie of vakbond.