Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

marita5 - 10-05-2016 20:54:07
Elektronica & TV

Wat als ik online koop en binnen 14 dagen terug stuur en pakket is afgewezen?

Hallo fiusa , 

dit staat in hun voorwaarden : 

3.3 partijen kunnen overeenkomen dat de producten eerst op zicht worden afgeleverd. de klant kan als dan binnen de overeengekomen zichttermijn de overeenkomst schriftelijk ontbinden. als dan dient hij de producten in originele staat en in de originele, onaangebroken verpakking op eigen kosten binnen de zichttermijn te retourneren. tenzij anders overeengekomen is de zichttermijn 15 dagen, te rekenen na aflevering.
3.4 van de onder 3.3 genoemde zichtregeling zijn uitgesloten:
a. software, waarvan de verpakking is geopend dan wel het zegel van de fabrikant is verbroken
b. licenties, die op naam van de klant zijn gezet
c. producten die speciaal voor de klant zijn aangekocht en niet uit het standaard assortiment van leverancier is geleverd