Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ha
hansje klein - 27-05-2016 23:49:18
Geldzaken & Recht

Wat mag wel wat mag niet met een groenstrook (groenbestemming)

Best mogelijk, dat er voor u (on-)duidelijke voorwaarden zijn gesteld bij de genoemde groenstrookverkoop. vooral ook de plaatselijke apv meteen erbij nemen. daar staat iets in over campers parkeren en het stallen van campers die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn en/of de verkeersveiligheid belemmeren en alles over schuttingen.

daarnaast is het een paralel onderzoek waard, wie de apv in uw gemeente moet handhaven. niet iedere gemeente beschikt over een eigen opsporingsambtenaar of ingehuurde (deeltijd-)boa. de politie komt er mee weg wanneer ze andere prioriteiten stellen dan het stallen van campers onderzoeken. komt verkeerveiligheid in het geding, zijn ze wèl aanspreekbaar. willen/kunnen beiden de plaatselijke apv niet handhaven kunt u via de rechter de apv laten handhaven of de gemeente in gebreke stellen. richt u zich op een lange strijd in. echter zolang zult u van uw uitzicht kunnen genieten...

u zult dus om te beginnen vooral eerst die schuttingaanvraag onderbouwd moeten proberen te verhinderen voordat de wettelijk vastgelegde tijd hiervoor afloopt.