Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ej
ejelze - 30-05-2016 13:13:48
Geldzaken & Recht

Wat mag wel wat mag niet met een groenstrook (groenbestemming)

Kijk eens in de apv van de gemeente  had er ook last van heb kontakkt gehad met de wijk agent
1. het is verboden een voertuig, bijv. woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwa­gen of ander der­ge­lijk voertuig, dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd: a. langer dan op drie achtereenvolgende dagen - binnen de bebouwde kom – op of aan de weg te plaatsen of te hebben