Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ja
jackyh - 27-06-2016 13:47:19
Geldzaken & Recht

Drone boven mijn tuin

Ja dat mag zomaar alhoewel men bezig is met aanscherping van regels. u mag de drone niet uit de lucht schieten daar dat vernieling is van iemand anders zijn/haar eigendom.  u kunt wel bezwaar maken zoals men tegen google earth heeft gedaan.