Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ja
janobc - 27-06-2016 14:19:48
Geldzaken & Recht

Drone boven mijn tuin

carola schrijft dat de lucht boven mijn tuin van iedereen is. dat is maar de vraag. op www.advocaten.nl lees ik:

''in feite bent u eigenaar van de lucht boven en de grond onder uw perceel. ook op deze plaatsen kunt u anderen de toegang ontzeggen. wanneer de ander de lucht of de grond echter gebruikt zonder dat u een belang heeft om u tegen dit gebruik te verzetten, zult u dit in navolging van de wet moeten accepteren. of u wel of geen belang heeft hangt sterk af van de situatie ter plaatse.


logisch is dat u het gebruik van de lucht boven uw perceel door luchtverkeer niet kunt verbieden. het wordt een ander verhaal wanneer uw buren een balkon aanbouwen boven uw perceel met uitzicht op uw woning. in dat geval heeft uw wel degelijk een belang om u te verzetten tegen het gebruik van de ruimte boven uw perceel.''