Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

da
datzoekikop - 11-07-2016 11:41:21
Geldzaken & Recht

Oplichter slotenmaker

Voor dit soort vragen: neem contact op met contact 

een slotenmaker/deuropener op 24 uur service is altijd duurder als "gewoon", ook heeft deze kennelijk een mogelijk duur slot moeten plaatsen. maar het blijft veel geld.