Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

da
datzoekikop - 28-07-2016 15:43:04
Vrije tijd & Tuin

Woningbouw haalt beschutting weg

Rijdende rechter? een schutting is altijd, mits op de erfgrens gedeelde kosten.