Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

me
mein33 - 28-07-2016 15:54:02
Vrije tijd & Tuin

Woningbouw haalt beschutting weg

@miranda78,

u gaat zelf verhuizen uit deze huurwoning !!!
alles wat u (nog) in de tuin plaatst wordt formeel het eigendom van de woningbouw en u ziet er nooit een cent van terug.
zonde van de investering, die kunt u beter in uw nieuwe tuin stoppen.
laat de situatie lekker zoals die nu is en laat de bewoner die er na uw vertrek komt wonen het maar uitzoeken met de buren.
u bent helemaal niet (wettelijk) verplicht om voor een erfafscheiding te zorgen, de paaltjes van de woningbouw zijn voldoende om de erfgrens aan te geven.