Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ha
halex - 28-07-2016 22:47:10
Computers & Telefonie

Hoge telefoonrekening onbekend data verbruik vodafone binnenland

Zoals uit de afbeelding blijkt, heeft uw telefoon die data wel gebruikt. u levert zelf het bewijs. vodafone heeft er toch niets mee te maken of u bewust of onbewust zoveel data gebruikt? uw telefoon heeft die hoeveelheid data gebruikt en daar bent u verantwoordelijk voor.
ik zie geen enkel steekhoudend argument waarom vodafone zou moeten opdraaien voor het datagebruik van uw telefoon.
u kunt dit oplossen door 1) uw telefoon zo in te stellen dat deze niet onbeperkt data kan gebruiken en 2) door de rekening aan vodafone te voldoen. doet u het eerste niet, loopt u risico op herhaling. doet u het tweede niet, dan komt u verder in de problemen. want vodafone zal hoe dan ook geld willen zien voor de door hen geleverde dienst.