Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 18-08-2016 13:20:02
Voeding & Gezondheid

Rainsoul

@hgk heeft zich apart aangemeld om te spammen bij een ouder topic en ten voordele van de eigen bankrekening.
schandalig dat ook nog reclame voor dit spul gemaakt wordt om aan kinderen te geven.
jammer dat de redactie dergelijke spam niet verwijdert.
goed gevonden @reflecs.